L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Per Álvaro Comajuan
Barcelona
 
 

La recuperació econòmica i el final de la crisi s’apropen, però la croada del Govern contra la despesa excessiva de les Administracions Públiques, segons aquest el principal culpable d’aquesta situació, no ha finalitzat. Per evitar futurs mals, el Govern va incloure, entre diverses mesures, una figura no massa publicitada però que no per això innovadora i digna de ser comentada.

Tot sorgeix de la polèmica modificació de l’article 135 de la Constitució, a l’agost de 2011, la segona que es produïa en la història de la Carta Magna, i que consagrava com a principi fonamental de l’acció de l’Estat l’estabilitat pressupostària, és a dir, que cap Administració Pública gasti més del que ingressa. Concretament, s’entén que l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ve a complir part de les funcions de l’apartat 5, per això la seva creació es va realitzar mitjançant Llei Orgànica (LO 6/2013, de 14 de novembre).

Les seves finalitats són, en virtut de tal llei i del Reial decret que la desenvolupa (RD 215/2014), garantir el compliment per part de les Administracions Públiques del principi d’estabilitat pressupostària mitjançant l’avaluació contínua del cicle pressupostari, de l’endeutament públic i l’anàlisi de les perspectives econòmiques.

Ara bé, tindrà alguna potestat sancionadora o d’avís cap a les Administracions incomplidores? Entre les seves facultats legals es troba l’avaluació d’informes, opinions i estudis, la qual cosa el converteix en un mer vigia. Per a això, no obstant, es realitzarà un esforç de canalització d’informació i dades financeres del sector públic, a través del Ministeri d’Hisenda, les quals hauran de ser facilitades obligatòriament, i de no facilitar-se, es podrien arribar a imposar sancions previstes en la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

Per tant, aquesta nova “Autoritat” serà un element més en la lluita contra el malbaratament públic, sense capacitat de combatre els excessos però sí es pot convertir en un element clau per conèixer com gestionen els diners els nostres servidors públics i corregir els seus errors.

Font: REUTERS/Susana Vera
Font: REUTERS/Susana Vera

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *