L’ICAB exigeix mesures urgents per resoldre les incidències en la tramitació de la nacionalitat espanyola per residència

Col·legi d’Advocats de Barcelona
Barcelona
 
 

El Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) mostra la seva preocupació per la falta de mesures adequades per posar fi a les incidències i retards que s’estan produint en la tramitació dels expedients de la nacionalitat espanyola per residència. Per aquest motiu, l’ICAB ha reivindicat mesures urgents per solucionar aquesta situació, ja que s’està creant inseguretat i indefensió jurídica.

Davant les primeres incidències detectades pel Col·legi d’Advocats de Barcelona, aquesta corporació, el 8 d’octubre de 2013, ja va alertar i demanar solucions al Director general dels registres i del notariat, sense obtenir resposta. L’ICAB també  va fer arribar queixes informades a la Defensora del Pueblo, al Consejo General del Poder Judicial, a la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i al Síndic de Greuges.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona alerta ara sobre la incertesa de si les cites que actualment els registres civils estan donant per a dates posteriors a l’entrada en vigor de la Llei 20/2011,de 21 de juliol, del registre civil, seran respectades i si la Direcció General dels Registres i del Notariat aplicarà la recomanació feta per la Defensora del Pueblo de revocar d’ofici les resolucions denegatòries de la nacionalitat espanyola, motivades en la caducitat dels certificats d’antecedents penals.

Temps d’espera per obtenir cita en el registres civils

El Col·legi d’Advocats de Barcelona també denuncia que el temps d’espera per presentar la sol·licitud de la nacionalitat espanyola per residència, que s’ha de fer al registres civils de Catalunya via cita prèvia, és de més d’un any d’espera, i en alguns casos fins a sis anys; fet que s’ha produït, per exemple, al Registre de Santa Coloma de Gramanet on s’estan donant cites per al 2020.

Altres incidències

Una vegada la persona ha aconseguit iniciar el procediment de tramitació de la nacionalitat espanyola per residència, aquesta es troba amb més incidències que obstaculitzen el procés d’adquisició de la nacionalitat: el contingut del qüestionari per a determinar el grau d’integració, la demora excessiva en la tramitació de l’expedient i en la notificació de la seva resolució, la no concessió de cita per poder complir amb el tràmit de jura o promesa de fidelitat al Rei i obediència a la Constitució i a les lleis i la resistència d’alguns encarregats de registres civils a procedir a la inscripció de naixement, quan la jura o promesa de fidelitat al Rei i obediència a la Constitució i a les lleis ha estat notarial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *