L’article salat als informatius de la televisió autonòmica de les Illes Balears

Per Ester Medina
Palma de Mallorca
 

El 22 d’abril, d’acord amb l’article 5 de la llei 15/2010, de 22 de desembre, fou aprovat pel Parlament de les Illes Balears el Mandat Marc de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears el qual estableix els objectius que ha d’assolir el servei públic de radio i televisió (de comunicació Audiovisual) de la nostra Comunitat Autònoma. En relació amb el mateix article de la llei 15/2010,  la vigència del Mandat Marc és de sis anys; a més, els objectius que aquest preveu s’han de desenvolupar de manera precisa i concreta mitjançat els contractes programa subscrits entre el Govern i l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, així mateix, el Parlament ha de vetllar perquè aquests contractes programa s’ajustin a les previsions del Mandat Marc en la forma que determina la llei i el Reglament del Parlament.L’apartat b), de l’article 2.1  de la llei 15/2010, regula la funció del servei públic com un servei essencial que posa a disposició dels ciutadans de les Illes Balears continguts audiovisuals adreçats a difondre i promoure la llengua catalana pròpia de les Illes Balears. El Mandat Marc està dividit en sis Títols, trenta-nou articles i tres disposicions finals. Així, el Títol segon regula els objectius del servei públic de comunicació audiovisual, de conformitat amb els articles 2 i 4 de la llei 15/2010, de 22 de desembre de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, distingint-se a dos capítols relatius a la funció del servei públic i a la missió de serveis públic, respectivament. Segons l’article 9 del Mandat Marc, el model de llengua de l’Ens Públic tant a la Televisió (IB3 Televisió) com a la ràdio (IB3 ràdio), ha de reflectir les modalitats lingüístiques pròpies del català de les Illes Balears.

L’aprovació del document, amb 32 vots a favor (Popular) i 20 vots en contra (Socialista, MÉS i Margalida Font), justifica l’ús de l’article salat als informatius d’IB3. Aquesta modificació permetrà salar a IB3 a partir de maig, en contradicció  amb l’ús de l’article literari en els informatius; fent ressorgir un cop més la forta polèmica lingüística. L’executiu argumenta que els mitjans públics han de vetllar pel  compliment del model lingüístic amb especial cura de les distintes modalitats lingüístiques insulars de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears (article 9 del Mandat Marc); la diputada popular afegeix que canviar “el” i “la” per “es” i “sa”  “és algo molt nostro, és lo que nosaltres defensam, lo que xerram aquí habitualment i, per tant, allò que toca als informatius“. Per contra, l’oposició va declarar que imposar l’article salat als informatius és “dirigisme polític i partidista”, ja que consideren que amb el Mandat Marc no es garanteix la independència de l’ens públic i que aquest distreu el fons de l’assumpte amb un debat sobre els registres lingüístics.

D’acord amb l’article 4.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà el caràcter d’idioma oficial juntament amb el castellà. A més, l’apartat 3 del mateix article garanteix l’ús normal i oficial de la llengua catalana i castellana, així com prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena  de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears. En aquest punt cal afegir l’article 35 en relació amb l’ensenyament de la llengua pròpia, segons el qual normalitzar la llengua catalana serà objectiu dels poders públics de la comunitat autònoma. Les modalitats  insulars de català, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, seran objecte d’estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de la llengua.

El Partit Popular juga a confondre els termes modalitat, registre i dialecte per tal d’evitar la unitat lingüística sobre els territoris que tenen com a idioma oficial la llengua catalana. La intenció de fer servir l’article salat en els informatius d’IB3 és desactivar l’ús social del català, i per tant donar una passa més en el procés desintegrador de la llengua catalana a les Illes Balears. Amb l’aprovació del Mandat Marc es pretén reactivar conflictes que fa molt de temps es varen superar, com es l’ús de l’article literari en contextos formals. I és que ha de quedar clar que l’article salat es reserva per al registre col·loquial i l’article literari per el registre formal, i tot dos són propis de les Illes Balears. Per aquesta raó, l’ús de l’article salat s’acceptava en el programes d’entreteniment, mentre que en els informatius s’exigia l’article literari.

Nicolau Dolç, degà de la facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears insisteix que l’article literari “forma part de les modalitats illenques des de fa segles”, i que per tant la iniciativa del govern de Bauzà demostra un desconeixement profund dels registres i de les modalitats. Segons l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en el seu article 35, la institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana és la Universitat de les Illes Balears; però el Govern ignora el que diu l’Estatut no fent cas a l’opinió de la UIB en qüestions relacionades amb la llengua catalana, ja que la universitat si ha oposat a l’ús de l’article salat en el usos formal de la llengua. En conclusió i d’acord amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, abans de l’aprovació del document pel qual s’implanta l’ús de l’article salat a l’IB3, l’executiu hagués tinguts que consultar a la UIB, com a institució oficial consultiva, sobre el fet d’utilitzar l’article salat en el llenguatge formal propi dels mitjans de comunicació.

1 comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *