L’ICAB renova el seu compromís amb els malalts oncològics

Col·legi d’Advocats de Barcelona
Barcelona

La vicedegana del Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), Rosa Ma. Barbèra, i la responsable d’estratègia i projectes de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Anna Rodríguez, han renovat l’acord arran del qual advocats col·legiats d’aquesta corporació participen de forma voluntària (pro bono) oferint assessorament jurídic als pacients de malalties oncològiques amb vulnerabilitat econòmica o bé als seus familiars directes.

La videgana del l’ICAB ha explicat que “l’objectiu de l’ICO i l’ICAB amb la signatura d’aquest acord és poder oferir un assessorament i orientació a nivell legal dels  problemes que es poden derivar arran de la malaltia que els beneficiaris d’aquest servei pateixen” i per això ha fet una crida “per a què més advocats col·laborin en aquesta iniciativa”.

L’acte de renovació del conveni, celebrat aquest matí, a la seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona (Mallorca 283) ha comptat a més amb la participació d’un testimoni, que ha donat a conèixer en primera persona la seva vivència; i del president de la secció de dret laboral de l’ICAB, Ricardo Morante, qui junt amb altres advocats de Barcelona que presten aquest servei de forma voluntària i altruista han explicat en què consisteix la seva col·laboració.

RenovacioConveniICAB_ICO

Funcionament del servei  ‘pro bono’ ofert per l’ICO – ICAB

El servei compren l’assessorament i gestions que siguin necessàries i fins i tot l’inici, si escau, d’un procediment judicial en matèries de dret civil i/o laboral que poden motivar-se com a conseqüència de la malaltia (successions, baixes laborals, permisos i excedències… ), si bé en el cas d’inici de procediment judicial s’incorporarà el malalt al sistema de justícia gratuïta, si escau, i podran conservar el mateix advocat, d’acord amb les previsions legals.

Des de l’ICO, tenint en compte una atenció integral en consonància amb els valors del centre i a través de la Unitat de Treball Social, es fa una valoració socio-familiar de cada cas i es deriven aquells pacients que puguin ser susceptibles del servei pro bono mitjançant el conveni de col·laboració amb l’ICAB, per la designa d’un/a advocat/ada que correspongui. En els casos que sigui necessari interposar o intervenir en un procediment judicial, les sol·licituds hauran de tramitar-se d’acord amb la Llei d’assistència jurídica gratuïta.

Resultats

Durant el període 2012-2014 han fet ús del servei entre un 53-55% dels pacients que el van sol·licitar. De manera que s’ha pogut donar resposta a més de 50 casos (entre 2012 i 2013) i en aquests primers 4 mesos de l’any se n’han atès 9. Els àmbits laboral (78%), civil (15%), familiar (1%) són les matèries en què han estat més consultats els advocats que presten aquest servei.

Les persones que han usat el servei han ressaltat la rapidesa en l’assignació d’un advocat des del moment en què es fa la sol·licitud, sent aquesta d’entre 3 i 5 dies. Aquests també han valorat molt positivament (68%)  la utilitat del servei i han qualificat amb una puntuació superior al 8 el grau de satisfacció dels advocats que els han atès. Per això un 89%  dels usuaris d’aquest servei el recomanarien a d’altres pacients.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *