Elpidio José Silva, prevaricador?

Per Anna Jiménez
Barcelona
 
 

7 de juliol. Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Dia i  lloc del nou judici oral contra el magistrat del Jutjat d’Instrucció núm. 9 de Madrid, Elpidio José Silva, imputat per la fiscalia de Madrid per querella de data 12 de juliol de 2013, com a presumpte autor d’un delicte continuat de prevaricació, d’un delicte continuat de retard maliciós contra l’Administració de Justícia dels articles 446.3, 449.1 i 74 del Codi Penal i dos delictes contra la llibertat individual, tipificats a l’article 530 del mateix.

Tot va començar al gener de l’any 2010 quan el sindicat Manos Limpias va interposar querella contra Miguel Blesa de la Parra i Gerardo Díaz Ferrán on se’ls imputava la comissió d’un delicte societari, de falsedat documental i d’estafa a l’haver concedit Caja Madrid un crèdit de 26,6 milions d’euros a favor de Díaz Ferrán. El crèdit tenia com a “garantía un holding inmobiliario empresarial, valorado en 6 millones de euros, a sabiendas de la quiebra de las mismas, y el hecho, además, de poner como garantía sus acciones de la empresa Viajes Marsans que previamente había pignorado a la entidad Banesto” (fets de la querella, número primer).

Al febrer del mateix any es va decretar el sobreseïment provisional de les actuacions perquè no es va considerar degudament justificada la perpetració de delicte (art 641.1 de la Llei d’Enjudiciament Civil). Dos anys després, tanmateix, Elpidio José Silva va reobrir la causa, fet que li ha costat una imputació per haver comés presumptament els delictes abans esmentats.

Font: EL MUNDO
Font: EL MUNDO

Què és el que diu la Fiscalia?

Que “[s]e pretende sostener la reapertura de las actuaciones en base, únicamente, a la existencia de una querella contra la entidad BANKIA, querella de la que inicialmente conocía el Juzgado de Instrucción no 21 de Madrid, ignorándose no solo como tuvo ese conocimiento el [Silva] -ya que en dicha resolución no hace la mínima referencia a ello- sino, ni tan siquiera, como pudo llegar a concluir que existía conexidad entre [los dos procesos]”. Continua la querella dient que “En definitiva, el Magistrado-Juez querellado únicamente procedió a la reapertura de las actuaciones como consecuencia del conocimiento que obtuvo -aunque se ignora cómo- de la existencia de un procedimiento contra la entidad BANKIA que se seguía en un Juzgado que no era su propio Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, procedimiento al que consideró debían de acumularse las Diligencias [de la querella del Sindicato contra Miguel Blesa i Diaz Ferran]” (fets de la querella, número primer). La Secció 30 de l’Audiència Provincial de Madrid va declarar nul l’acte de reobertura de la causa dut a terme per Elpidio José Silva. Tanmateix, aquest últim, va demanar inhibició a favor del Jutjat Central d’Instrucció, denegada perquè “no existía conexidad entre los hechos investigados”. “Es a partir del día en el que el querellado tiene conocimiento del rechazo por el Juzgado Central de Instrucción de la inhibición acordada a favor de éste […] cuando va a iniciar el desarrollo de una actividad instructora en el ámbito de las mismas, con pleno conocimiento de la total carencia de cualquier tipo de fundamentación que pudiera justificarla o ampararla pues, en definitiva, ningún nuevo elemento indiciario o probatorio dispuso para ello, más allá de la propia denuncia original que, él mismo, inicialmente había sobreseído […]. A tal fin, el querellado, una vez rechazada la inhibición y lejos de plantear la correspondiente cuestión de competencia o de acordar de nuevo el sobreseimiento de las actuaciones, procedió, otra vez de modo ilógico e improcedente, a dictar auto […] en el que vuelve a acordar la reapertura de las Diligencias Previas […], esta vez sin mayor motivación que el reflejo, en los antecedentes de hecho, del rechazo por parte del Juzgado Central de Instrucción no 4 de la inhibición inicialmente acordada y disponiendo, a su vez, recibir declaración como imputados a Miguel Blesa de la Parra y a Gerardo Díaz Ferrán. El nuevo Auto de reapertura […] sería, a la postre, igualmente declarado nulo”.

Comença aquí el que sembla una investigació prospectiva per part del jutge ara querellat en el si d’un procés quelcom “atípic” on el fiscal, a la querella que analitzem, aprecia dilacions indegudes per part del jutge, una admissió il·lícita de la personació del Sindicat Manos Limpias, una indeguda imputació al lletrat de Blesa per obstrucció a la Justícia, però, sobretot, pel què a aquest escrit interessa, va decretar presó provisional de Blesa en dues ocasions “sin razón alguna que jurídicamente lo amparase”, sent una mesura incompatible amb una altra mesura dictada en el sí del mateix procediment i sense que concorreguessin els requisits processals per a la seva aplicabilitat. Ara és el torn del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, a qui correspon jutjar a Elpidio José Silva i decretar si efectivament ha comès o no els delictes que li imputa la fiscalia. Estarem pendents de què falla.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *