Els inspectors d’Hisenda plantegen la legalització de la prostitució i certes drogues

Per Imma Domènech
Sabadell
 
 

Des de l’inici de la crisis econòmica, al voltant de l’exercici del 2008, el percentatge del PIB referent a l’economia submergida ha augmentat set punts percentuals; com també ha pujat la quantitat d’impostos defraudats per la societat espanyola. Actualment, la quantitat de diner negre que hi ha en circulació se situa al voltant dels 253.135 milions d’euros, segons les dades d’un estudi elaborat pels tècnics d’Hisenda i dirigit pel professor d’ Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sardà.  Amb l’objectiu de frenar aquest creixement exponencial, els IHE han proposat diverses mesures per poder reduir-lo, d’entre les quals les més debatudes socialment han estat la legalització de la prostitució i el tràfic de drogues “toves”. La raó d’aquesta proposta és que l’Estat disposi de més mitjans per a poder lluitar contra els efectes adversos que generen aquestes dues activitats, il·legals avui en dia, i alhora poder obtenir recursos per compensar a la societat espanyola sobre els seus efectes nocius. Per exemple, segons les estimacions del propi sector, el món de la prostitució factura cada any a Espanya al voltant de 18.000 milions d’euros. Si aquesta activitat emergís a l’economia regular, aplicant un tipus impositiu mig del 30%, es podrien recaptar al voltant de 6.000 milions d’euros.

Aquest informe titulat Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas  y recomendaciones ha servit per elaborar una rigorosa anàlisi del sistema tributari espanyol, així com per proposar més de dues-centes iniciatives per intentar ajudar la futura reforma fiscal i tributària que està preparant l’executiu espanyol, la qual, segons l’IHE, hauria d’encarar els quatre puntals bàsics de la tributació espanyola: el repartiment de competències, l’eficàcia de l’administració, la legislació fiscal i les figures tributàries. L’encarregat de presentar aquest informe ha estat el president dels inspectors d’Hisenda de l’Estat espanyol, Ransés Pérez Boga, qui ha assegurat que el cos dels inspectors està preocupat pel futur pròxim que haurà d’afrontar el sistema tributari espanyol, ja que a hores d’ara el sistema actual no és capaç de recaptar els diners necessaris per sostenir la despesa pública espanyola.

Tot i que les dues propostes que més s’han comentat son les referents a la prostitució i les drogues, no són les úniques que s’han presentat des de l’IHE. Així, també destaquen l’eliminació dels bitllets de cinc-cents euros, una possible publicació d’un llistat amb els noms i cognoms dels morosos o l’exclusió dels càrrecs públics d’aquelles persones que estiguin sent jutjades per delictes econòmics.

Aquestes mesures no se centren només en propostes, sinó que comporten un possible canvi legislatiu com podria ser el del Codi Penal, en referència a la modificació de la definició dels delictes fiscals. I no només es tracta d’adequar alguna normativa a la realitat actual sinó que també es posicionen a favor de posar fre a segons quin tipus d’ajudes i subsidis, i a augmentar les sancions.

Les mesures van en consonància amb la Quarta Directiva sobre prevenció del blanqueig de capital i finançament del terrorisme, que és una modificació de la Tercera Directiva i del Reglament 1781/2006. Els canvis que aporta se centren en augmentar les activitats considerades de risc (per exemple les normes referides als casinos s’estenen al joc en general); incloure una referència específica al delicte fiscal; reforçar les capacitats sancionadores de les autoritats; i  buscar una aproximació al blanqueig més basada en el risc (reforçar les normes sobre les due diligence de clients, introduir noves regles sobre les persones amb responsabilitat pública, incloure entre els subjectes obligats tots aquells que negocien amb béns i realitzen un pagament superior a 7.500€, entre d’altres). S’espera que aquesta Quarta Directiva es pugui aprovar aquest any i que entri en vigor el 2015 o el 2016.

Font: cen7dias.es
Font: cen7dias.es

Així doncs, la preocupació pel blanqueig de capital i l’evasió fiscal no és només una qüestió estatal sinó que es planteja a nivell europeu. Està centrada, sobretot, en les persones amb responsabilitat pública (PEP) i en l’anàlisi dels possibles riscos.  Justament per això la nova Directiva planteja que per a valorar possibles riscos cal tenir en compte les característiques del client, la situació geogràfica, els productes, els serveis, les transaccions i els canals de distribució. I sempre és important que aquesta avaluació es faci de manera harmonitzada entre els diversos Estats, ja que permetrà que hi hagi una major consistència en el desenvolupament de l’activitat inspectora.

Mentre la Quarta Directiva no entra en vigor i no s’aprova la reforma fiscal, es proposen petites iniciatives que poden ajudar a disminuir la taxa espanyola d’economia submergida en els sectors de la prostitució i de les drogues, com el pagament amb targeta, la potenciació de l’intercanvi d’informació amb la Seguretat Social o la identificació dels clients per part de les entitats bancàries.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *