Sense casc, sota els efectes de l’alcohol i amb toga

Per Anna Jiménez
Barcelona
 
 

Enrique López era magistrat del Tribunal Constitucional. Utilitzem el pretèrit imperfet perquè el dia dos d’aquest mes va presentar la seva dimissió després d’haver estat imputat per la comissió d’un presumpte delicte contra la seguretat vial. A les 7 i mitja del matí de diumenge va ser enxampat saltant-se un semàfor en vermell del passeig de la Castellana sobre la seva moto i sense casc. Sobrepassava la taxa d’alcoholèmia. La dimissió va ser acceptada per Franciso Pérez de los Cobos, president del Tribunal Constitucional.

Les conductes de saltar-se el semàfor vermell i no portar el casc constitueixen infraccions administratives greus, tipificades als articles 65.4.k) i h) del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel què s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. Cada una de les infraccions porten aparellada una multa de 200 euros per aplicació de l’article 67.1 del mateix cos legal.

La conducta de conduir amb una taxa d’alcohol superior a 0,60 mgrs/l traspassa els murs de la jurisdicció administrativa i anem a parar de ple a la penal. En concret, a l’article 379.2 del Codi Penal, en seu de delictes contra la seguretat vial. El precepte castiga amb penes de presó de fins a 6 mesos a la persona que condueixi amb una taxa d’alcohol superior a l’esmentada.

Òbviament, l’aplicació d’aquest tipus penal és del tot incompatible amb les eximents i atenuants per intoxicació alcohòlica previstes als articles 20 i 21 del Codi Penal. En alguns mitjans s’ha dit que es va realitzar fins a set proves d’alcoholèmia diferents, perquè, segons els agents policials “tallava el bufec sense motiu aparent”. Aquesta conducta, al seu torn, podria haver estat constitutiva d’un delicte de negativa a sotmetre’s a les prova, tipificat autònomament a l’article 383 del Codi Penal. Ara, qui haurà de jutjar la conducta d’Enrique López serà el Tribunal Suprem, conseqüència de la condició d’aforat del subjecte.

Imatge del Magistrat Enrique López. Font: EL PAIS.
Imatge del Magistrat Enrique López. Font: EL PAIS.

El Sr. López era magistrat de la Sala del Penal de l’Audiència Nacional, a la que va accedir l’any 2008 i fins l’any 2013, quan va passar a treballar al Tribunal Constitucional. Ara ha demanat la reinserció a la carrera judicial per tornar a la seva plaça a l’Audiència Nacional. El seu reingrés és automàtic per aplicació de l’article 355 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, ubicat al Capítol VII –sobre la situació dels jutges i magistrats- dins del títol primer– de la carrera judicial i de la provisió de destinacions- del Llibre IV, dedicat als jutges i magistrats. L’article disposa: “Al cesar en el puesto o cargo determinante de la situación de servicios especiales deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de 10 días a contar desde el siguiente al cese e incorporarse a su destino dentro de los 20 días inmediatamente siguientes; de no hacerlo, serán declarados en situación de excedencia voluntaria con efectos desde el día en que cesaron en el puesto o cargo desempeñados. El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de la solicitud”. Finalment, quan a la vacant del Tribunal Constitucional, el nou magistrat que l’ocupi haurà d’ésser escollit per l’executiu espanyol.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *