L’ICAB i el CICAC denuncien que la reforma de la LOPJ comporta l’allunyament de la justícia respecte dels ciutadans

Col·legi d’Advocats de Barcelona
Barcelona
 
 

El Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) i el Consell de l’Advocacia Catalana denuncien que l’Avantprojecte de Llei Orgànica del Poder Judicial, aprovat pel Consell de Ministres, comportarà un allunyament irreversible de la  justícia respecte els ciutadans.

El text aprovat planteja la supressió dels partits judicials i la seva substitució per les províncies, amb la conseqüència dramàtica de configurar 4 úniques seus judicials a Catalunya. “Tot i que es preveu, ‘seus desplaçades’ aquestes no són més que un intent de salvar la irracionalitat d’un nou mapa territorial en funció de variables que no garanteixen una estructura territorial d’Administració de Justícia, que hi permeti l’accés en condicions d’igualtat per part de tots els ciutadans”, afirma el degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca.

Davant aquest redisseny del mapa judicial, l’ICAB i el Consell de l’Advocacia Catalana consideren que el Ministeri de Justícia hauria de tenir present la població empadronada i l’estacional, la càrrega de treball real i la potencial dels òrgans judicials existents, l’ajust amb les demarcacions i els emplaçaments de centres i altres serveis públics relacionats amb l’Administració de Justícia, les distàncies i el temps de desplaçament dels usuaris, l’organització territorial de Catalunya i els recursos financers disponibles.

Aquestes corporacions també es mostren contràries a la supressió dels Jutjats de Pau i de les Audiències provincials. Per Rusca, “suprimir aquests jutjats comporta allunyar  el ciutadà del sistema de justícia que té més proper”, però, a més, “alerta de què no es garanteix cap servei alternatiu i que aquesta situació derivarà en greu problema de gestió dels procediments, i en particular de les citacions”.

En relació a la supressió de les Audiències, el degà dels advocats de Barcelona es mostra preocupat perquè la càrrega de treball que actualment mantenen hauria de ser assumida pel TSJC o pels nous Tribunals d’Instància sense cap garantia de disposar dels recursos humans i materials necessaris per dur-les a terme.

Una altra de les principals crítiques del Col·legi d’Advocats de Barcelona i de l’Advocacia Catalana a l’Avantprojecte de llei Orgànica del Poder Judicial és que es determini una quota màxima de recursos de cassació (civils i contenciosos administratius) que es podran admetre a tràmit. Per aquests motiu, Rusca denuncia que “la justícia no pot tenir ni admetre quotes perquè amb aquests plantejaments de tramitació sembla que es vulguin facilitar les dilacions existents”.

L’ICAB i el Consell de l’Advocacia Catalana també qüestionen la nova “jurisprudència vinculant”. La nova jurisprudència es preveu que la dicti el Tribunal Suprem, fet que comportaria la  limitació de l’exercici de la funció jurisdiccional dels jutges inferiors i que aquesta s’estableix al marge de criteris objectius i transparents. A més, des d’aquesta corporació es tem que els jutges deixin d’estar sotmesos al principi de legalitat i passin a actuar al dictat d’allò que digui el TS en cada moment.

Ambdues corporacions també lamenten la regulació de la figura de la “qüestió jurisprudencial prèvia”, perquè segons el text aprovat no es podria qüestionar la jurisprudència vinculant del Tribunal Suprem. Davant aquesta possibilitat, Rusca alerta que “en certes matèries -com la doctrina sobre garanties constitucionals del Tribunal Constitucional- han de ser d’aplicació directa i no han de ser objecte de judici pel Tribunal Suprem”.

En relació a la figura del “dipòsit per a recórrer”, prevista a l’avantprojecte de LOPJ, el Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Advocacia Catalana insten a la seva supressió tenint en compte l’actual context econòmic i el fet que els ciutadans han d’abonar imports elevats derivats de la nova taxa judicial estatal, i en el cas de les empreses catalanes, de la taxa judicial catalana.

Finalment, l’ICAB i el Consell de l’Advocacia Catalana denuncien que el projecte no s’acompanyi d’una memòria justificativa que assenyali els recursos materials disponibles per al seu desenvolupament.

Per tots aquests motius exposats, el Col·legi d’Advocats de Barcelona presentarà al Ministeri de Justícia al·legacions i esmenes que permetin solucionar els greuges que comportaria per als ciutadans i per a la independència del propi sistema de justícia l’aprovació de la de la futura Llei Orgànica del Poder Judicial, tal com està redactada en aquets moments.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *