L’Advocacia Catalana, els procuradors de Catalunya i Justícia, units contra la futura Llei de Justícia Gratuïta

Consell de l’Advocacia Catalana
Barcelona
 
 

El Consell de l’Advocacia Catalana, el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i el Departament de Justícia es posicionen en contra del projecte de Llei de Justícia gratuïta, la setmana en què acaba el termini per presentar-hi al·legacions.

Les tres institucions coincideixen en els arguments per considerar que la futura llei, si s’aprova tal com està redactada en aquests moments, suposarà un pas enrere tant per a la ciutadania com per als advocats i procuradors que presten el servei. A més, és un nou atac contra les competències de la Generalitat en matèria de Justícia perquè centralitza funcions en aquesta matèria que abans tenien les Comunitats Autònomes amb les competències transferides i menysté la tasca social dels advocats del torn d’ofici.

Segons Oriol Rusca, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, entitat dins del Consell de l’Advocacia Catalana que més advocats dedicats al torn d’ofici aglutina, “és intolerable el tracte que es pretén donar amb la nova llei als advocats del torn d’ofici, un servei  que es presta tots els dies de l’any les 24h del dia per garantir el dret a la tutela judicial efectiva. Perquè els advocats del servei del torn d’ofici creuen en la seva feina i en la tasca social que exerceixen davant de la ciutadania”.

Per a Germà Gordó, conseller de Justícia, “aquest Projecte de  llei  suposa una clara invasió de les  competències de la Generalitat i a més no defineix ni resol el sistema de finançament de l’assistència jurídica gratuïta”. En aquest sentit, l’article 11 de la  Llei 10/2012, de 20 de novembre, que  va introduir les taxes judicials estatals, estableix la vinculació de la recaptació d’aquesta taxa al finançament de la justícia gratuïta. “A dia d’avui, l’Estat no ha abonat a les comunitats autònomes amb competències en matèria d’assistència jurídica gratuïta, els imports que els corresponen per aquest concepte”, recorda Gordó.

Un dels aspectes denunciables fa referència al reconeixement i dignificació del treball que realitzen els prop de 7.000 advocats adscrits al Servei del Torn d’Ofici a Catalunya i els 750 procuradors de Catalunya. Cal tenir en compte que fins ara els mòduls de pagament a Catalunya  estan fixats pel Departament de Justícia. El canvi que es proposa des del Ministeri de Justícia pot afectar als pagaments que es realitzen als advocats adscrits al Servei, tant respecte del que és l’import a abonar, que en el cas dels mòduls a Catalunya comportaria una rebaixa del 30% (encara que la Generalitat s’ha compromès a mantenir-los). Per Miquel Rodríguez, president de la Comissió del Torn d’Ofici del Consell de l’Advocacia Catalana i degà del Col·legi d’Advocats de Sant Feliu “és intolerable que es pretengui aplicar una rebaixa d’aquesta dimensió a uns pagaments que ja estan molt per sota del que són els honoraris habituals d’un advocat”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *