Els grups d’advocats joves catalans se sumen al rebuig a les reformes en matèria de justícia

Col·legi d’Advocats de Barcelona
Barcelona
 
 

El Grup d’Advocats Joves (GAJ) del Col·legi d’Advocats de Barcelona s’ha concentrat aquesta tarda junt amb Joves Advocats de  Catalunya i els representants dels Grups d’advocats joves de Figueres, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Tortosa, i Vic per protestar per l’actual redacció del projecte de Llei de Justícia Gratuïta, però també per la llei de serveis i col·legis professionals, la llei de seguretat ciutadana, la llei de jurisdicció voluntària, i la llei de taxes.

LecturaManifestGAJ24072014

En aquest sentit, l’advocacia jove catalana alerta que en l’última legislatura s’està produint una voràgine legislativa en el marc de la Justícia que atempta contra els drets fonamentals dels ciutadans, sobretot respecte al seu dret a la tutela judicial efectiva i els altres drets que se’n desprenen. Per aquest motiu, durant l’acte de protesta s’ha procedit a la lectura d’un manifest en contra de totes aquestes futures normes.

En aquest text manifesten el rebuig a la redacció actual del projecte de llei, presentat pel Ministre de Justícia,  sobre la futura reforma de la Justícia Gratuïta i l’insten a què millori el servei prestat al ciutadà consensuant un nou text amb els lletrats a través dels col·legis d’advocats i dels consumidors i usuaris.

També defensen el paper primordial dels col·legis professionals, i per això denuncien que la proposta de Llei de Serveis Professionals degrada els col·legis professionals i n’oblida la tasca de garant de drets i de qualitat respecte als ciutadans. Per això demanen als ministres d’Economia i de Justícia que elaborin un nou text amb el consens dels col·legis professionals, garantint-los mitjans econòmics per a les prestacions de servei públic que realitzen i reconeixent el seu paper històric i futur com a eixos vertebradors de la Societat i com a garants de qualitat, formació i ocupació respecte dels seus professionals.

En relació al projecte de Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana, aprovat recentment, es considera que crea un règim jurídic previ a la Constitució de 1978 i una restricció de drets pròpia d’un estat autoritari, que impedeix les expressions democràtiques i legítimes dels ciutadans con són el dret d’expressió, el dret de reunió o el dret de manifestació i crea multes desproporcionades per algunes penes previstes al Codi Penal per a delictes i faltes.

Els joves advocats catalans mostren també la seva frontal oposició al projecte de Llei de Jurisdicció Voluntària. Elimina l’obligatorietat de l’ús d’Advocat en alguns procediments i això “pot causar la indefensió dels ciutadans quan hagin d’actuar en un procediment i l’altra part gaudeixi de lletrat o sigui un professional del dret”, afirma el president del Grup d’Advocats Joves del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Esteve Grima.

Sobre les taxes judicials estatals, denuncien que els imports són desproporcionats i que comporten una greu restricció en l’accés a la Justícia per part dels ciutadans. A més,  alerten sobre el fet que és desconeix l’import recaptat pel govern central i no han estat utilitzades per millorar l’Administració de Justícia. Per això, exigeixen que els diners recaptats des de la seva implantació fins a la seva derogació siguin destinats a les despeses generades per la Justícia Gratuïta, així com la immediata derogació de la Llei 10/2012 de 20 de novembre.

El GAJ de Barcelona i l’advocacia jove catalana se sumen d’aquesta manera als actes de protesta que han realitzat avui a Madrid, les Juntes de Govern dels 83 col·legis d’Advocats espanyols amb motiu de la finalització del termini per presentar esmenes a la futura llei de justícia gratuïta.

ConcetracioGAJcatalans24072014_premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *