La Ciutat de la Justícia ja disposa d’un nou sistema de gravació de judicis pioner al món: Arconte 2

Departament de Justícia
Barcelona
 
 

Aquesta setmana, el Departament de Justícia ha culminat la implantació d’un nou sistema per a la gravació de judicis, l’Arconte 2, a la Ciutat de la Justícia. Això ha suposat la implementació d’aquest sistema als cinc edificis de la Ciutat de la Justícia, amb el canvi al nou sistema de 241 sales, de les quals 96 són sales de vistes, 134 sales multiús, dues sales d’exploració de menors i nou sales per a la realització d’autòpsies. El desplegament d’Arconte 2 a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat va començar el passat mes d’abril. La Conselleria preveu completar la seva implantació a tot Catalunya el març de 2015.

Prèviament, el Departament de Justícia va iniciar durant el mes de febrer la implementació del nou sistema per a la gravació de vistes a tot Catalunya, amb dues proves pilot: una de tècnica al partit judicial de Blanes —amb cinc sales— i una altra de desplegament al partit judicial de l’Hospitalet de Llobregat —amb 23 sales de vistes i sales multiús—, com a pas previ al desplegament del sistema a la resta de partits judicials de Catalunya.

La Conselleria ha considerat necessari disposar, per a la implementació del nou sistema a tot Catalunya, de set línies d’actuació, cada una formada per dos professionals que actuaran paral·lelament, adaptant-se als horaris de guàrdies dels jutjats i treballant en dies festius, si cal, per accelerar al màxim tot el procés i interferir al mínim possible en el dia a dia dels jutjats catalans.

A més de renovar el sistema de l’any 2006, el nou sistema incorpora com a funció principal la certificació de la vista mitjançant la signatura electrònica del secretari judicial. D’aquesta manera, es dóna compliment al que disposen la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

En què consisteix l’Arconte 2?

El nou sistema es basa en un model centralitzat que permet als professionals del dret descarregar els vídeos a través de l’extranet del professional, sempre que hi hagin estat prèviament autoritzats i mai abans que el secretari judicial hagi signat i publicat la gravació del judici. Amb això s’aporta molta més seguretat a tot el procés posterior a la gravació i es produeix un estalvi de costos per a l’Administració, ja que no són necessaris ni els suports actuals de CD/DVD ni les seves corresponents màquines expenedores. En aquest sentit, l’estalvi estimat és de més de 150.000 euros l’any.

Uns altres avantatges són la capacitat de fer videoconferència de forma integrada a la gravació en totes les sales, les millores en la qualitat dels sistemes d’àudio, vídeo i de senyal institucional, així com la dotació a totes les sales de vistes del sistema Wi-Fi. A més, ofereix una revisió remota i diària, prèvia a la celebració de vistes, de l’estat de totes les sales per poder detectar si cal actuar de forma proactiva per resoldre qualsevol incidència que es pugui produir i no haver de suspendre, en la mesura que sigui possible, cap judici.

Altres funcionalitats aportades pel nou sistema són la senzillesa d’ús, la incorporació de dispositius mòbils com a comandaments per a la gestió dels enregistraments, la indexació automàtica per micròfon actiu i la integració amb els sistemes actuals de gestió processal, e-justicia.cat i TEMIS 2.

Tot el procés de renovació del sistema de gravació de judicis s’ha fet sense necessitat d’anul·lar-ne cap dels que ja hi havia assenyalats, gràcies a la col·laboració de tots els jutjats de Catalunya i dels màxims òrgans de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Amb la informació que aquests han facilitat al Departament de Justícia sobre els judicis fixats en les dates previstes d’actuació, s’ha pogut elaborar el corresponent pla de desplegament i de formació per a cada seu i partit judicial.

La implementació del nou sistema inclou, així mateix, sessions de formació adreçades a tot el personal de l’oficina judicial i també als jutges o magistrats que hi vulguin assistir, amb una previsió de formació de més de 9.500 professionals de l’Administració de Justícia. Una vegada més, el Departament de Justícia és pioner en la seva opció per la tecnologia puntera a l’Administració de justícia catalana i continua apostant decididament per la innovació al servei de la ciutadania.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *