Quant pot cobrar un advocat segons el país on exerceixi?

Per Alexander Salvador.
Barcelona.

On un advocat tindrà millor perspectives salarials? Nova York, Londres, Madrid o Moscou? I aquells afortunats que exerceixen en les Caiman quant cobraran? Com cada any l’informe salarial de la consultora Laurence Simons ens desvetlla quines són les perspectives laborals en les grans firmes al voltant del món a partir de la seva anàlisi i enquesta a advocats de cada continent. En aquest article farem especial esment, no a l’advocacia In-house sinó a l’exercici de l’advocacia en despatxos d’advocats.

Font: www.nationalgeographic.nl
Font: www.nationalgeographic.nl

Gran Bretanya

Un soci que exerceixi a Londres en una niche firm pot temptejar fàcilment amb un salari d’entre £85.000 i £160.000, mentre que un soci d’una Mid-market firm pot arribar a guanyar un salari mitjà d’entre £110.000 i £225.000. Si parlem dels salaris mitjans de partners de firmes del Magic or Silver Circle enfront de firmes novaiorqueses, podem observar una diferència d’entre £25.000 i £30.000 entre els socis de firmes britàniques i novaiorqueses. (£150.000 – £275.000 enfront d’un salari mitjà de £180.000 – £300.000).

En relació als advocats en firmes del Magic and Silver circle, els salaris base comencen a partir dels £60.000 – £65.000, incrementant-se a £64,000 – £72,500 en el primer any, a £70,000 – £80,000 en el segon any, a £76,000 – £90,000 el tercer any, a £95,000 – £125,000 el sisè any i gradualment fins a arribar a la condició de soci. Sobre les condicions laborals, només un 7% dels advocats ha estat en el seu treball actual durant més de 10 anys i un 46% consideraria una reubicació, mentre un 28% definitivament es resituarà.

Les signatures novaiorqueses que operen en la City han establert un salari base a partir de £90,000 – £100,000 que augmenta progressivament entre uns £10.000 a £15.000 any a any. Les principals incorporacions? Advocats del Magic and Silver Circle que busquen augmentar els seus salaris saltant a les firmes novaiorqueses.

Irlanda

A diferència dels grans salaris de la City establerts pel Magic and Silver Circle o les firmes novaiorqueses, els advocats que exerceixen a Irlanda parteixen d’un salari que ronda els 40.000€ – 50.000€ que augmenta uns 10.000€ any a any, passant per una forquilla d’entre 80,000€ – 90,000€ als cinc anys fins a arribar a un mínim de 120.000€ quan s’aconsegueix la condició de soci.

França

Les principals firmes parisenques comencen les seves contractacions a junior a partir dels 60.000€ – 65.000€, augmentant anualment uns 5.000€ – 10.000€, si els advocats aconsegueixen superar la constant espassa de Damocles de l’up or out, fins a arribar als 120.000€ – 200.000€ si aconsegueixen arribar a la sociatura. En relació a altres firmes més petites, es pot observar una disminució d’entre un 10% i un 20% del salari mitjà. Sobre els advocats parisencs, un 28% d’ells consideraria una reubicació. No obstant això, hi ha una sensació de seguretat alta, fins a un 63% dels advocats que treballen en despatxos d’advocats senten assegurada la seva posició.

Itàlia

El salari base amb el qual comença un advocat en un despatx a Itàlia difereix molt del dels seus congèneres britànics o francesos. Un advocat a Itàlia comença amb un salari basi que pot rondar els 20.000€ fins als 32.000€. Un sou que pot arribar en 5 anys a moure’s entorn dels 52.000€ fins als 95.000€, sent el sòl salarial d’aquells que porten més de 9 anys uns 90.000€. Sobre els advocats que exerceixen a Itàlia, encara que un 70% senten que la seva posició laboral roman segura, un 66% d’ells consideren l’opció de resituar-se laboralment i fins a un 24% d’ells canviarien d’indústria.

Espanya

L’advocacia a Espanya no difereix molt de la italiana quant a salaris; El junior a Espanya comença amb una mitjana salarial base que pot variar entre els 22.000€ i els 30.000€, que augmenta en els 2-3 anys de pràctica fins a uns 35.000€ a 68.000€, augmentant als 45.000€ – 80.000€ a partir dels 4-5 anys d’exercici i arribant a un sòl mínim de 110.000€ a partir dels 10 anys d’exercici. Sobre l’advocacia a Espanya, les dades són depressives; Un 74% dels advocats enquestats arriba a considerar-se canviar de treball i un 81% considera la possibilitat de resituar-se laboralment.

Holanda

Un salari basi entre els 38.000€ i els 66.000€ pels junior nouvinguts a l’advocacia a Holanda. El salari dels advocats a Holanda augmenta progressivament uns 10.000€ cada any o dos anys fins a arribar a un mínim de 110.000€ per la sociatura. En relació a les perspectives de treball un 34% dels advocats a Holanda està activament a la recerca d’una nova ocupació, xifra que va bastant concorde al 60% que considera un canvi laboral.

Bèlgica

La “capital d’Europa” ofereix salaris semblants als dels seus veïns holandesos, encara que una mica més elevats. Els juniors comencen la seva carrera professional amb un salari base d’entre 40.000€ i 66.000€ que de manera semblant a les firmes a Holanda, s’incrementa entre 10.000€ i 20.000€ a cada esglaó de la carrera fins a arribar a un mínim de 105.000€ als deu anys d’exercici i de 115.000€ en aconseguir la sociatura.

Luxemburg

Luxemburg no dista molt laboralment en matèria de salaris respecte Bèlgica, encara que a partir dels 8-9 anys de carrera professional es contempla la possibilitat d’aconseguir un sòl mínim de 100.000€ arribant a ser el màxim de 133.000€. Els socis? Un salari base mínim de 125.000€.

Rússia

De manera semblant a la City, les signatures novaiorqueses a Rússia ofereixen salaris molt per sobre de la mitjana de firmes que operen a Rússia, fins i tot a les provinents del Magic Circle; Els seus advocats junior comencen amb una mitjana salarial d’entre 85.000$ i 150.000$ que pot augmentar, un mínim de, 25.000$ a 50.000$ a cada salt de graó en la carrera professional dels seus advocats. A partir dels 8 anys ja es contemplen sous per sobre dels 280.000$. Seguint els seus passos, les signatures del Magic Circle ofereixen als seus advocats recentment incorporats de la facultat una mitjana salarial d’entre 45.000$ i 70.000$, que augmenta als 2-3 anys d’exercici en uns 55.000$ – 125.000$, als 4-5 anys en uns 100.000$ – 165.000$, als 6-7 anys en uns 150.000$ – 220.000$ i feia els 8 anys de carrera professional s’observen ja salaris mitjans base superiors als 200.000€. Deixant de costat aquestes signatures, els salaris a Rússia són realment més baixos que els oferts pel Magic Circle o les firmes novaiorqueses. Els junior solen començar amb un salari mitjà base d’entre 25.000$ i 50.000$, veient-se aquest augmentat uns 20.000$ a cada pas de l’escala professional. Als 8 anys poden començar-se a observar salaris mitjans base superiors als 150.000€.

Illes Caiman

La pràctica en firmes que operen en les Illes Caiman es mou entre els 130.000$ i els 160.000$ a partir dels 3 anys de carrera professional, augmentant uns 15.000€ – 20.000€ any a any, arribant els partners de 1r any a uns salaris base d’entre 250.000€ i 425.000€, i els de segon any d’entre 275.000$ a 600.000$.

Estats Units d’Amèrica 

Les carreres professionals comencen en veritat i sens dubte a partir de la Bar Admission, i és sobre l’experiència posterior al Bar que es computa per calcular la mitjana salarial base dels advocats en les signatures nord-americanes. Els junior comencen amb una retribució d’entre 80.000$ i 160.000$ que pot augmentar el seu sostre entre 5.000$ i 20.000$ a cada pas en la carrera professional establint-se un salari base mínim per als socis de 150.000$ anuals.

Brasil 

Els advocats a Brasil comencen amb un salari mitjà com junior d’entre 52.000 BRL i 70.000 BRL (L’equivalent a 16.371€ i 22.038€), incrementant-se el sostre salarial uns 20.000 BRL a cada pas en la carrera professional fins a arribar a la posició de Junior Partner amb una retribució salarial d’entre 280.000 BRL i 450.000 BRL i superior als 500.000 BRL per a la categoria de Sènior Partner.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *