FURJA organitza una jornada sobre les mesures contra el Blanqueig de Capitals

Redacció.

La Fundació per a l’Estudi Corporatiu i Foment de l’Administració Judicial (FURJA) organitza el proper 30 d’octubre de 2014 la jornada titulada “Mesures contra el Blanqueig de Capitals”. Per a Pedro Martín Molina, Director de la Jornada i President de FURJA, “La lluita contra el blanqueig de capitals no és una batalla en si mateixa contra aquest problema, sinó més aviat contra aquells crims que són la font del benefici econòmic que busca ser posat novament en circulació sota un mantell de legalitat. En dificultar aquesta conversió es fan menys atractius i productius els crims que ho originen. Amb la publicació en el BOE del Reial decret 304/2014, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, s’estableixen qui estan obligats a complir amb aquesta normativa i, amb aquesta Jornada, es vol donar un enfocament dirigit als professionals auditors de comptes, assessors fiscals, comptables externs, economistes, titulats mercantils, advocats, procuradors, entre uns altres.”

Els participants de la Jornada aprofundiran en temes com l’acció pública contra el blanqueig, el delicte de blanqueig i l’aplicació pràctica de les mesures de prevenció pel subjecte obligat, en una primera etapa matinal de 10:00 h a 14:00 h. Aquesta jornada conclourà a la tarda, de 16:00 h a 18:00 h, amb el visionat de dos vídeos, amb l’anàlisi pràctic de la mà de Juan Antonio Aliaga Méndez, Cap de departament en Consell General del Notariado, i de Javier Gómez Bermúdez, Magistrat del Jutjat Central d’Instrucció nº3 de l’Audiència Nacional.

Per a Martín Molina, President de FURJA, resulta d’imperant importància per a tot possible subjecte obligat conèixer les mesures de prevenció que han d’aplicar-se, motiu pel qual s’ha organitzat aquesta jornada, atès que la lluita contra el blanqueig de capitals es desenvolupa en un doble pla, un de repressiu i un altre preventiu. Sobre això precisa que en un sistema repressiu “el subjecte obligat ha d’establir les mesures de prevenció establertes per la llei i el seu desenvolupament reglamentari, doncs el blanqueig de capitals és un delicte la recerca del qual i persecució correspon al Ministeri de l’Interior (Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat), a les fiscalies i als òrgans judicials, tipificat amb tres classes d’infraccions (molt greus, greus i lleus) i les seves corresponents sancions. Mentre que d’altra banda, en un sistema preventiu “es tracta d’impedir l’accés de béns o actius d’origen delictiu, imposant als subjectes obligats una sèrie d’obligacions específiques el compliment de les quals és exigit per òrgans especialitzats de l’Administració.” En aquest sentit, un dels punts claus que es tractaran en la jornada serà la implantació i el funcionament d’un correcte model de mesures per a la detecció i prevenció de blanqueig de capitals. Sobre això, Martín Molina ens avança que en relació a aquest aspecte, ha de tenir-se en compte un marc d’obligacions, establertes per la llei, que es poden agrupar en els següents apartats:

  • Sistema d’organització: les entitats subjectes han de notificar el nomenament del representant davant el SEPLAC i Autoritzat i les activitats subjectes; d’altra banda, aquestes entitats estan obligades a la creació d’un òrgan de control intern i una unitat tècnica, i la incorporació d’un departament de compliment normatiu.

  • Sistema procedimental: una correcta Política d’Admissió de Clients (PAC) i d’identificació dels mateixos, amb una definició i determinació del risc i una classificació dels clients; la detecció i la comunicació interna de les operacions dels clients ha de portar a una anàlisi de les mateixes i una comunicació, si escau, al SEPLAC; finalment, cal conservar tots els documents.
  • Sistema de documentació: es redacta un manual de procediments i unes polítiques internes d’actuació: formularis, controls organitzatius, controls informàtics, resposta enfront d’incidències i procediments de comunicació i/o notificació interns.
  • Sistemes d’informes: Totes mesures de control intern seran objecte d’un examen anual per un expert extern. També ha de redactar-se un informe d’autoavaluació del risc.

Respecte als ponents de la Jornada, es comptarà amb Raquel Cabeza Pérez, Sotsdirectora General d’Inspecció i Control de Moviments de Capitals, que analitzarà els aspectes institucionals i el marc regulatori del nou Reglament de Prevenció del Blanqueig. Per la seva banda, Javier Gómez Bermúdez, Magistrat del Jutjat Central d’Instrucció nº3 de l’Audiència Nacional, que desenvoluparà els aspectes substantius i processals del delicte de blanqueig, Comissió dolosa i imprudent i les mesures respecte dels actius blanquejats. Finalment, Juan Antonio Aliaga Méndez, Cap de departament en Consell General del Notariado, que desenvoluparà l’aplicació pràctica de les mesures de prevenció pel subjecte obligat.

Sobre la jornada, Martín Molina, President de FURJA, destaca que “pretendrà donar a conèixer de forma específica els requeriments legals i reglamentaris que han d’aplicar els agents econòmics subjectes a la normativa de prevenció del blanqueig; el contingut i l’aplicació judicial del delicte de blanqueig i; analitzar la forma d’implantació dels models eficients de prevenció adaptats a la gestió i el tipus d’activitat del subjecte obligat, centrant els costos d’implantació de manera eficient.” Sobre els ponents, el President de FURJA es mostra molt satisfet amb la seva elecció, atès que es tracten de “ponents de gran prestigi i grans coneixedors d’aquesta matèria que van a dotar a l’esdeveniment d’una formació d’excel·lència”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *