Què valoren els directors jurídics d’empresa per contractar a una firma d’advocats?

Per Alexander Salvador.
Barcelona.

Què tenen en compte els directors jurídics de grans empreses espanyoles en el moment de contractar els serveis d’un despatx d’advocats? Quins són els principals serveis que les assessories jurídiques demanden? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals respon l’informe “La transformació de la funció jurídica” elaborat per PwC a partir de 59 entrevistes a directors jurídics de grans empreses espanyoles.

El primer dels punts que tenen en compte els directors jurídics de les grans empreses del nostre país en el moment de contractar els serveis d’una firma d’advocats és la seva qualitat tècnica. Encara que, és cert, tal com exposa l’informe elaborat per PwC que la qualitat tècnica s’imposa per sobre del cost dels serveis, uns honoraris elevats poden dificultar en gran mesura la contractació de serveis jurídics externs; Únicament el preu dels serveis és un punt molt important pel 16% dels directors jurídics consultats, bastant important per un 22% i mitjanament important per un 35%.

Tal com hem esmentat anteriorment, la qualitat tècnica, generalment, s’imposa als costos en el moment de la contractació. En aquest sentit, pot observar-se com un 69% dels directors jurídics consultats prioritzen la qualitat tècnica per sobre de tot, seguidament un 56% també prioritza la relació personal o de confiança amb l’equip designat.

Sobre polítiques de rotació en el moment de contractar firmes d’advocats, un important 89% dels consultats expressa que no contemplen tals polítiques. A tot això, un 60% si que declaren que solen canviar de firma cada 2 o 3 anys, seguidament, un 20% sol canviar cada 4 o 6 anys i un altre 20% una vegada complerts 6 anys amb la mateixa firma.

Sobre la tipologia d’assumptes pels quals es contracten serveis jurídics externs, hi ha una molt clara freqüència de temes de M&A i transactions, Processal i Administratiu / Regulatori. Sobre aquests tipus de casos, l’informe elaborat per PWC es mostra molt clar a especificar que els “casos complicats que necessiten molta especialització, mercats desconeguts i fins i tot falta de temps, són algunes de les raons de pes que obliguen a contractar a una firma d’advocacia externa.”

Fins a quin punt la crisi ha afectat a la contractació?

Podria dir-se que en gran manera el nivell de contractació s’ha mantingut; Fins a un 41% de de les grans empreses espanyoles s’ha mantingut en la mateixa línia de contractació. No obstant això, no ha d’obviar-se que un baix, però, igualment considerable 15% dels directors jurídics ha disminuït de manera important la contractació de serveis jurídics externs. Algun increment? Només el 4% dels directors jurídics consideren que han augmentat el seu nivell de contractació.

Tornant a l’anàlisi sobre els principals temes pels quals es contracta, queda patent que a això va aparellat al grau de complexitat i risc dels casos com a motiu de pes per contractar serveis externs, així ho exposen més de la meitat dels consultats. En aquest sentit, les grans empreses espanyoles prioritzen, majoritàriament, la qualitat tècnica, seguit de l’agilitat de resposta. No obstant això, encara que en menor mesura la relació de confiança amb l’empresa pot ser un punt a favor en el moment d’atorgar un assumpte a una firma o una altra; Aquests criteris de confiança juguen molt a l’una amb el prestigi reconegut dels professionals que hauran d’estar al càrrec d’assumpte.

Facturació per hores o a preu tancat?

Anteriorment a l’escenari actual de crisi podria dir-se que els despatxos d’advocats s’inclinaven majorment per la facturació per hores, no obstant això, actualment un aclaparador 81% dels directors jurídics d’empreses consultats contracten serveis jurídics externs a preu tancat, quedant altres sistemes com el retainer (9%), la facturació per hores (4%) o per professionals (4%) relegats a l’excepció de la regla general.

Qui influeix en el moment de la contractació?

Segons l’informe elaborat per PwC, en el 93% de les empreses consultades és el director jurídic qui influeix en major mesura en la decisió de contractar, no obstant això, en algunes de les empreses consultades també influeix el Conseller Delegat i en menor mesura el Director General o el Director Financer.

Com és la valoració de la col·laboració amb firmes jurídiques?

Un 72% dels directors jurídics consultats es mostra molt positiu respecte al treball exercit per les firmes que contracta, un 23% valora la col·laboració com a bona, però, únicament un 6% arriba a realitzar una valoració d’excel·lent. Un fet que contrasta molt amb varis dels principals motius pels quals es procedeix a contractar a firmes  jurídiques: Qualitat tècnica i confiança.

Sobre els primordials “peros” respecte a la contractació de serveis jurídics externs, podem observar com alguns d’ells l’alt cost econòmic o la incertesa entorn del cost real, seguidament de la falta de flexibilitat i pragmatisme o, el realment preocupant, desconeixement d’informació del sector i del negoci. Finalment, un altre dels punts crítics és la poca proactivitat i la tardança a obtenir resposta.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *