L’Ajuntament i el ICAB acorden un Servei d’Orientació Jurídica al Centre d’Internament per Estrangers de Barcelona

Redacció.
Barcelona.

 

L’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) han acordat posar en funcionament un Servei d’Orientació Jurídica al Centre d’Internament d’Estrangers (SOC-CIE) de Barcelona, adreçat a les persones que es trobin retingudes en aquest centre. L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el degà de l’ICAB, Oriol Rusca, han signat el conveni de col·laboració, que preveu assessorar les persones de manera gratuïta i aconsellar sobre qualsevol qüestió o aspecte jurídic, fonamentalment en relació a la seva situació d’internament. El nou servei també servirà per assessorar, donar informació o iniciar la tramitació per sol·licitar el dret d’assistència jurídica gratuïta.

ConveniCIESOJ_21112014_2

 

L’acord de col·laboració arriba després que l’Ajuntament i el Col·legi d’Advocats de Barcelona hagin detectat una carència específica d’atenció i orientació respecte d’aquelles persones que es troben ingressades al Centre d’Internament d’Estrangers d’acord amb la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

El nou Servei d’Orientació Jurídica (SOC-CIE) realitzarà les següents funcions:

  • El SOC-CIE auxiliarà l’intern, si és el cas, en l’obtenció de les dades de contacte del seu advocat per afavorir l’exercici del dret de comunicació entre ambdós
  • Informar sobre l’estat de tramitació de la mesura cautelar d’internament i dels processos administratius i jurisdiccionals de retorn, devolució i expulsió
  • Orientar els estrangers que es trobin internats sobre el contingut i l’abast dels seus drets i deures
  • Assessorar en la formulació i tramitació de les peticions i queixes sobre qüestions referents a la seva situació  d’internament, tant si van dirigides al director del centre com al jutge de control
  • Orientar en la formulació i presentació de sol·licituds de justícia gratuïta davant del Servei de Tramitació de Justícia Gratuïta dels estrangers que ho sol·licitin, per a la designació d’un lletrat d’ofici en els procediments de protecció internacional, i per aquells procediments administratius i/o judicials relatius al seu retorn, devolució i expulsió
  • Comunicar a les autoritats i organismes competents les situacions relacionades amb el tracte d’éssers humans

La prestació d’aquest servei gratuït es realitzarà en un local habilitat dins de les dependències del Centre d’Internament de la Zona Franca. L’horari del servei serà de 5 hores diàries en dies alterns (dilluns, dimecres i divendres). El Col·legi coordinarà els mecanismes necessaris per procedir l’orientació jurídica d’aquells estrangers interns en el centre que vulguin ser atesos pel nou Servei, que prestaran lletrats col·legiats amb experiència i formació en el dret d’estrangeria i protecció internacional en l’àmbit de l’assistència jurídica gratuïta.  En cas que sigui necessària la intervenció d’un traductor o intèrpret per poder desenvolupar la tasca d’assessorament, l’Ajuntament es compromet a garantir aquest servei sempre que sigui sol·licitat.

Un dels objectius del conveni és fer una anàlisi de les necessitats d’orientació jurídica de les persones ingressades en el CIE de Barcelona i que han de servir de referència per a futurs àmbits de col·laboració entre l’Ajuntament i l’ICAB. Per això, s’ha establert una comissió paritària entre les dues parts que definiran els criteris i la informació necessària per tal de poder realitzar l’anàlisi esmentada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *