El Govern aprova el Programa per impulsar la posada en marxa de l’oficina judicial i fiscal a Catalunya

Redacció.

El Govern ha donat un nou impuls a l’oficina judicial amb l’aprovació del Programa d’implementació i seguiment de l’oficina judicial i fiscal a Catalunya. L’Executiu vol garantir d’aquesta manera la implantació del projecte als 49 partits judicials del país. Es tracta d’un procés de transformació de l’Administració de justícia a Catalunya basat en la compactació de funcions en serveis comuns i en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument principal de treball, entre d’altres.

El Programa aprovat avui té com a objectiu impulsar i gestionar la implantació del nou model organitzatiu de l’Administració de justícia: el canvi d’eines informàtiques a les oficines judicials, l’adaptació de tots els agents implicats en les noves formes de gestió, i la coordinació i el seguiment de totes les actuacions encaminades a posar en funcionament els serveis comuns processals amb els serveis, les gerències territorials i altres unitats orgàniques del Departament de Justícia. Més endavant, correspondrà al Departament desplegar el model d’oficina fiscal.

Per fer front a la implementació del nou model al territori, el Programa preveu reforçar l’estructura del personal de la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia i del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Així, incorporarà la figura d’un coordinador, que serà un funcionari de la Direcció General, i comptarà amb un consultor de les TIC, designat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), que supervisarà el desenvolupament informàtic i definirà la planificació i la supervisió dels projectes sobre les TIC. El Programa també preveu l’actuació de tres equips d’implantació i altres funcionaris dels cossos de l’Administració de Justícia, que impulsaran i gestionaran el canvi organitzatiu en tots els partits judicials.

La implementació de l’oficina judicial suposa un procés de transformació de l’Administració de justícia a Catalunya basat en la compactació de funcions en serveis comuns; la millora del suport a la funció jurisdiccional, l’establiment de metodologies de treball i l’enfortiment de mecanismes de direcció, i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument principal de treball.

Durant aquesta legislatura, el Govern ha implantat parcialment la nova oficina del partit judicial de Girona. En el decurs d’aquest any s’ha implantat el nou model organitzatiu als partits judicials d’Olot i la Seu d’Urgell, i està previst que properament s’implanti a Cornellà de Llobregat. Els criteris de priorització de la implantació de les oficines judicials als diferents partits judicials catalans les fixen conjuntament el Govern, a través del Departament de Justícia, i la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *