Dos anys de la LO 8/2012; Dos anys del desmantellament de la Justícia Eventual

Per Alexander Salvador
Barcelona.

 

En un dia dels sants innocents com avui, el col·lectiu de Jutges Substituts i Magistrats Suplents va ser víctima del que, en un primer lloc, pensaven que era una innocentada; Ara fa dos anys de la publicació de la Llei Orgànica 8/2012 que instava de forma voluntària o fins i tot obligatòria que els jutges titulars o indefinits a cobrir les baixes, permisos i excedències dels seus companys. Tot i així, la LO 8/2012 no era en cap moment una innocentada; Aprovada mitjançant un debat parlamentari d’urgència, va provocar, a la pràctica, l’eliminació del 20% de la plantilla judicial, és a dir 1500 jutges i magistrats eventuals. Cal dir, que aquests professionals de la Justícia, segons l’estudi efectuat per l’Observatori de l’Activitat de la Justícia de la Fundació Wolters Kluwer, durant l’any 2007, resolien el “que són el 30% dels assumptes «bruts» totals resolts”, sent, per tant, la seva supressió un clar augment de la càrrega de treball que suporta durant el dia a dia la judicatura.

2 anys LO 8 - 2012 - Jutges Substituts

La situació de la judicatura eventual, dos anys després de  l’aprovació d’aquesta llei, agreujada per la publicació del RD 700/2013, ha provocat que un terç de la judicatura hagi abandonat les llistes de substitució davant la impossibilitat de romandre més temps sense ingressos. No obstant, la renúncia a la plaça suposa la impossibilitat de tornar a exercir en el futur i cap tipus d’indemnització, malgrat en molts casos l’antiguitat acumulada per aquests jutges superava els 10 i 15 anys d’experiència. Les úniques activitats retribuïdes que poden exercir aquells que continuen en les llistes de substitució, esperant encara que siguin cridats, són aquelles mateixes que poden dur a terme els jutges titulars, donat que a tots se’ls aplica el mateix règim d’incompatibilitats i prohibicions; És a dir, tenen impedit qualsevol pràctica professional tret de la docència, la recerca jurídica o la producció i creació artística, científica o tècnica. Quan són requerits a dur a terme una substitució o suplència, veuen com el càlcul de la seva retribució no contempla els dies que dediquen a estudiar els assumptes i redactar les resolucions, així com tampoc el període de deliberació ni s’abona cap quantitat en concepte d’antiguitat o despeses per raó de servei, a diferència del que es fa amb els membres titulars de la judicatura. Pel que fa a la Seguretat Social, només hi cotitzen pels dies que celebren vistes, obviant tota aquella dedicació temporal que inverteixen en l’anàlisi, estudi i redacció de sentències.

En aquest sentit, des de l’Associació de la Judicatura Eventual Catalana (AJUDICAT) es declaren a EL JURISTA, en to irònic, culpables per ‘deixar-se trepitjar, per callar, per no haver actuat a temps, per no saber escoltar, per treballar massa, per mimetitzar amb el poder, per no fer costat a altres operadors jurídics i funcionaris de justícia en les seves justes i reiterades queixes i reclamacions.

Així doncs no som innocents, no, sinó cooperadors necessaris per omissió en tot aquest desgavell de la Justícia -Servei Públic i  de la Justícia – Poder de l’Estat. I és així perquè al llarg de tots aquests anys d’existència els Jutges Substituts i Magistrats suplents, hem actuat defensant el més bàsic i essencial per a nosaltres, en assumptes que des del punt de vista corporativista i personal ens semblaven importants i que a diferència de la resta de treballadors se’ns negaven, com que ens donessin d’alta a la seguretat social, al cobrament de les vacances, antiguitat i productivitat, entre d’altres, però mai havíem enfrontat de cara i sense embuts els gravíssims problemes de la justícia, mai havíem pensat que la nostra inactivitat beneficiaria el desmantellament de la Justícia en perjudici de la ciutadania i de l’Estat de Dret.

Tampoc som innocents davant de la manca de recursos humans i materials de la justícia, sempre havíem entès que la nostra posició transitòria no ens permetia ser crítics ni interactuar amb els altres operadors de l’oficina judicial, i com no advocats i procuradors, doncs  no era el nostre problema donat el pas, moltes vegades fugaç, per una plaça que no era ni seria la nostra, i els problemes de funcionaris, secretaris, fiscals o forenses, no ens afectaven, i així de mica en mica hem anat veient com s’ha ensorrat el precari sistema del servei públic.”

“Seguim i seguirem lluitant per la defensa dels nostres drets com a treballadors públics”

Fruitós Richarte, president de l’Associació de la Judicatura Eventual Catalana (AJUDICAT), declara a EL JURISTA que, dos anys desprès del desmantellament de la Justícia Eventual, “seguim i seguirem lluitant per la defensa dels nostres drets com a treballadors públics, els únics treballadors públics o privats juntament amb els fiscals substituts a qui no se’ls aplica la Directiva 1999/70 CE, que prohibeix la discriminació i l’abús de contractació temporal, justament per part del Ministeri de Justícia i el Consejo General del Poder Judicial”

En aquest ordre de coses, tal com ens exposa Richarte, aquesta lluita s’està duent a terme a través de “demandes contra el CGPJ al Tribunal Suprem, de forma individual o col·lectiva com la que vàrem interposar els associats de l’Associació de la Judicatura Eventual Catalana. Però també hi ha pendent una petició al Parlament Europeu, una denuncia queixa a  la Comissió Europea i preguntes parlamentàries a la Comissió Europea per part de 7 europarlamentaris; accions pendents encara de resposta definitiva o del seu corresponent tràmit, com ho és l’admissió de la petició al Parlament Europeu, que segons ens informen serà aquest proper mes de gener.”

Finalment, el President de l’Associació de la Judicatura Eventual Catalana ens desvela que han iniciat una campanya conjuntament amb Concepción Arenal, una associació de Jutges Substituts i Magistrats Suplents d’àmbit estatal, i altres companys i companyes no associats, de contactes amb totes les formacions polítiques pel proper debat de la nova LOPJ al Congrés dels Diputats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *