El pressupost de la Generalitat de Catalunya en matèria de Justícia per al 2015 creix un 7,2%

Redacció.
Barcelona.
 

El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha comparegut aquesta migdia a la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament per presentar el pressupost del Departament per a l’any 2015, i ha especificat per enguany s’ha incrementat en un 7,2% la despesa en matèria de Justícia, respecte l’any 2014.

En la seva compareixença, el conseller Gordó ha avançat que el Departament ha arribat a un preacord amb el Ministeri de Justícia per convocar noves places de personal per a l’administració de l’Administració de Justícia. En aquest sentit, el titular de Justícia ha especificat que aquest preacord contempla la convocatòria de 70 gestors processals, 178 tramitadors processals, 205 d’auxili judicial i 15 metges forenses.
 
Tanmateix, Germà Gordó ha insistit en que “els pressupostos són suficients per tirar endavant l’obertura del nou centre d’El Catllar, abans d’acabar l’exercici 2015”, alhora que ha especificat que també permetran la incorporació de professionals de la bossa d’interins, tant pel nou centre penitenciari Mas d’Enric com per l’obert de Tarragona.
 
Sobre el futur del centre obert Barcelona 1, el conseller ha asseverat que “qualsevol cosa la farem d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona”, tal i com es contempla en el protocol que la Generalitat i el Consistori van signar el passat mes d’octubre. “La Model es tancarà sense fer disbarats”, ha sentenciat Gordó.
El conseller de Justícia ha explicat, a més a més, que “hem aconseguit la incorporació de 45 nous jutges i magistrats a Catalunya”, per posar de manifest que posar més personal sense més jutges que posin sentències pot acabar creant “colls d’ampolla” i no solucionar el problema.  I ha reblat en la idea que “si nosaltres tenim peticions de la Sala de Govern del TSJC: hi donem resposta positiva”.
 
Germà Gordó també s’ha referit al torn d’ofici. En aquesta direcció, el conseller ha anunciat que per aquest 2015 la Conselleria aplicarà aquest 2015 un increment del 0,5% per als mòduls de justícia gratuïta tant pels advocats com per als procuradors.
 
Tal i com ha explicat el conseller Gordó en la seva exposició, el pressupost consolidat del Departament de Justícia ascendeix per aquest 2015 a 859,3 milions d’euros. Però, si tenim en compte que, a més a més, Justícia transferirà 33,2 milions d’euros als Departaments de Salut i d’Empresa i Ocupació per l’assumpció de serveis que ambdues conselleries presten a Justícia, la despesa en aquesta matèria puja fins arribar als 892,5 milions d’euros, que es correspon amb l’increment del 7,2%.
 
En  la seva exposició en el sí de la Comissió, el titular de Justícia ha posat en valor que “40,8 milions ­– del pressupost per aquest any – són per recuperar la paga extraordinària i el 100% de la jornada dels interins”.
 
De cara a l’any vinent, es consolida el compromís de la Conselleria per avançar en la implantació de l’Oficina Judicial i el desenvolupament del Pla director d’equipaments judicials; per a la posada en marxa de la nova presó de Mas d’Enric, a El Catllar, d’acord amb el Pla director d’equipaments penitenciaris; en l’impuls de la mediació i la completesa del Codi civil català. I, alhora, es reforça l’aposta en polítiques socials en matèria de justícia gratuïta i dret a la tutela judicial efectiva i d’execució penal, tant per adults com per a menors.
Per programes pressupostaris, el Departament de Justícia ha elaborat un pressupost que per segon any consecutiu des del 2010 no ha sofert cap reducció i que reforça els serveis públics competència de la Conselleria, fonamentals en “l’Estat que tots volem construir”, ha refermat el conseller.
 
Pressupostos 2015 per programes
 
407,3 milions d’euros per a l’Administració de Justícia de Catalunya
 
Entre les actuacions que contempla la dotació en aquesta matèria, destaquen:
 • Acabar les obres del nou jutjat de Balaguer, a La Noguera
 • Avançar en el desplegament de l’Oficina judicial a Cornellà, El Vendrell, El Prat de Llobregat i Amposta
 • Promoure l’ús del català
 • Reforçar l’atenció al ciutadà i l’adequat suport als òrgans judicials
 • Garantir l’assistència jurídica gratuïtat
 • I continuar desplegant les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’administració de l’Administració de Justícia, com l’e-justícia.cat
354,1 milions per a Serveis Penitenciaris i Mesures Penals Alternatives
 
En aquest sentit, el Departament preveu destinar aquesta partida a:
 • Avançar en el Pla director d’equipaments penitenciaris:Incrementar la formació professional i el treball dels interns del centres penitenciaris amb l’objectiu d’augmentar la taxa seva taxa d’ocupació i contribuir a la seva rehabilitació i reinsercióMantenir el compromís parlamentari d’internalitzar els serveis de cuina i bugaderia, entre d’altres, traspassant la seva gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció:
  • amb la posada en marxa de la nova presó de Mas d’Enric, a El Catllar, que donarà servei al Camp de Tarragona i comarques, així com a les Terres de l’Ebre.
  • ubicant, de forma provisional, un centre de règim obert a la presó actual
  • amb el tancament del Centre Obert de Barcelona 1
28,2 milions en Justícia Juvenil i per a l’atenció a les víctimes del delicte
 
En aquest àmbit d’actuació del Departament de Justícia es preveu:  
 • Introduir millores en l’atenció a les víctimes del delicte, amb la incorporació de nous programes d’intervenció, com ara el Protocol d’Actuació per detectar i assistir a les víctimes de tràfic d’éssers humans
 • Apostar per una atenció integral a les víctimes, que incrementi el grau de coordinació dels serveis propis amb la resta d’operadors públics i del Tercer Sector
 • Consolidar els canvis implantats amb el Pla d’equipament de Centres Educatius, per exemple, intensificant l’atenció en el Medi Obert
En l’àmbit de la rehabilitació i reinserció de les persones internes a Catalunya, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció té l’encàrrec de desenvolupar aquestes tasques imprescindibles per a la integració sociolaboral d’aquestes persones, tant amb adults com amb menors i joves. Enguany, el CIRE disposarà d’una partida pressupostària de 45,65 milions d’euros, amb l’objectiu d’ocupar un 5% més de persones privades de llibertat, respecte al 2014 i mantenir el nivell d’activitat que permeti consolidar els ingressos externs i avançar cap al seu autofinançament.
 
0,7 milions per al Dret Civil, la Mediació i les Entitats Jurídiques
 
El pressupost d’enguany per desenvolupar aquest eix departamental contempla:
 • Culminar el Codi civil català amb l’aprovació del Llibre VI, relatiu a les obligacions i contractes
 • Potenciar la mediació d’acord amb el Pla nacional d’impuls de la mediació
 • Desenvolupar les noves tasques del Protectorat de Fundacions
 • Completar la integració dels tràmits de Fundacions a través de la Finestreta Única, per simplificar els procediments
3,6 milions en formació del personal professional depenent de les diferents unitats del Departament de Justícia
 
 El 2015 disposarà d’aquest pressupost, entre d’altres objectius, per:
 • Desenvolupar els plans de formació inicial i d’acollida del personal penitenciari essencial per l’obertura del Centre Penitenciari Mas d’Enric
 • Potenciar el coneixement del Dret Civil català amb la formació específica, tal i com contemplen els acords de col.laboració amb diferents institucions
 • Impartir els programes d’adaptació a l’entorn de e-justicia,cat per al persona de l’administració de l’Administració de Justícia
 • Establir noves línies de recerca i investigació
 • Impulsar la participació en programes internacionals
Des de la perspectiva funcional, es mantenen les prioritats del pressupost 2014. És a dir, un 50% de la despesa correspondrà a l’Administració de Justícia, un 40% a l’execució penal tant d’adults com de joves i, el 10% restant a despeses més de caire més estructural i de funcionament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *