El Tribunal Arbitral de Barcelona aposta per la mediació mercantil corporativa

Redacció.
Barcelona
 

El Tribunal Arbitral de Barcelona, presidit per Jesús de Alfonso, ha acordat iniciar l’1 d’abril de 2015 els programes de mediació mercantil per a empreses a través de l’Institut de Conciliació de Barcelona, una organització integrada a l’Associació Catalana per a l’Arbitratge (ACA), que acull també el TAB.

“Des del TAB volem plantejar una mediació amb professionals de gran experiència que dediquin el seu temps en aquest procés alternatiu als tribunals de justícia ordinaris que tindrà un cost més alt que d’altres opcions però amb molt valor afegit”, exposa Jesús de Alfonso.

La mediació és un procés voluntari en el qual dues o més parts involucrades en un conflicte treballen amb un professional imparcial, el mediador, per generar les seves pròpies solucions i resoldre les seves diferències. Es tracta d’una forma flexible de resolució de conflictes que permet a les parts en disputa una solució prèvia a la que hagués constituït un litigi oferint una oportunitat de guanyar una major comprensió del seu conflicte, i limitar el cot (tant en temps com en diner) que implica un procediment legal complert. A diferència d’un jutge o un àrbitre les decisions dels quals obliguen a les parts, la mediació busca obtenir una solució sorgida de les pròpies parts vàlida per ambdues segons es recull a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

Els programes de mediació TAB aprofiten la independència dels sistemes de treball del Tribunal Arbitral de Barcelona i conten amb un quadre professional d’alta importància i experiència centrat principalment en resoldre conflictes mercantils. La mediació TAB constitueix un procediment complex d’alt valor afegit a completar-se en el període màxim d’un mes.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *