L’ICAB posa en marxa un torn d’ofici sobre dret hipotecari

Redacció.
Barcelona.

Amb l’objectiu de prestar el millor servei a la ciutadania, i arran de l’augment dels procediments en matèria hipotecària derivats de la crisi econòmica i també dels importants canvis legislatius soferts en aquesta matèria, el Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) posa en marxa al febrer un Torn d’Ofici especialitzat en matèria de Dret Hipotecari que compta actualment amb més de 300 lletrats inscrits.

RPTornHipotecari02022015

En la roda de premsa celebrada aquest matí a l’ICAB per donar a conèixer aquest servei hi han participat el degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca, juntament amb les diputades responsables del Torn d’Ofici, Carmen Valenzuela i Mercè Claramunt, i el diputat de la Junta del Govern de l’ICAB responsable de la Comissió de Normativa, Jesús Sánchez, han explicat els motius pels quals han impulsat aquesta mesura en benefici de la ciutadania.  En l’acte hi ha participat també una advocada inscrita al nou torn hipotecari, Paz Cano, per donar a conèixer el seu testimoni, atès que el servei entra en funcionament al febrer.

Conscients d’aquesta problemàtica i de la importància que té l’advocat per als ciutadans que es veuen immersos en un procediment d’execució hipotecària o de clàusules abusives, s’ha creat aquest servei específic dins el torn ofici de l’ICAB. Aquest serveix garanteix que el lletrat designat estigui especialitzat en aquesta matèria”, ha afirmat el degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

La Llei de Justícia Gratuïta, en els seus articles 22 i 24 i l’article 14 del Decret 252/96, de la Generalitat de Catalunya,  reconeix  als Col·legis d’Advocats, a través de les Juntes de Govern, la capacitat per  a l’organització del Torn d’Ofici.

A Catalunya ja s’ha modificat el Codi de Consum per introduir a 31 de març la mediació/arbitratge obligatoris abans d’interposar un procediment d’execució sobre l’habitatge habitual.

Antecedents

El Col·legi d’Advocats de Barcelona va impulsar, a través de la Comissió de Normativa la realització d’estudis de la normativa vigent per tal d’abordar propostes que ajudessin a pal·liar el drama de les execucions hipotecàries i els desnonaments al nostre país. Les conclusions d’aquests estudis van ser presentades al Parlament de Catalunya, on es va demanar que les entitats bancàries haguessin de sotmetre’s a una conciliació obligatòria prèvia a l’execució de les hipoteques que afectessin als consumidors. També es van presentar a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats (el 29 de març de 2011) i a la Subcomissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats (el 14 de setembre de 2011) per explicar que a través de la modificació de determinats articles de la Llei d’Enjudiciament civil (LEC) es podria solucionar la problemàtica de les subhastes de l’habitatge habitual a Espanya.  Per aquest motiu, aquesta corporació es va mostrar molt crítica amb les darreres reformes legislatives aprovades pel Govern en matèria de desnonaments ja que es considera que no són efectives per donar una solució real al problema.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *