El Govern aprova el Llibre VI del Codi Civil i culmina el procés de codificació catalana

Redacció.

El passat 20 de febrer el conseller de Justícia, Germà Gordó, va fer entrega al Parlament del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. D’aquesta manera, aquest text podrà iniciar la seva tramitació parlamentària i així “per primera vegada, Catalunya tindrà un Codi civil complet”, tal i com va afirmar el conseller Gordó.

Infografia
Font: Generalitat de Catalunya

El Llibre VI permetrà completar el Codi civil de Catalunya i, al mateix temps, proporcionarà un text legal sistematitzat per tal de facilitar l’aplicació efectiva del Codi civil de Catalunya. D’aquesta manera,  els operadors jurídics tindran a l’abast un cos legal, el més complet possible, que comprengui les matèries que conformen el Dret civil de Catalunya, de forma que no hagin d’acudir a d’altres ordenaments per trobar solucions a l’hora de tractar temes que afecten els ciutadans quotidianament.

El llibre regula les obligacions i contractes a través d’un redactat que s’ha fixat en el treballs de Dret Europeu més avançats. En aquest sentit, cal destacar que per primera vegada es fa una regulació completa del contracte de compravenda, que es considera el més utilitzat dels contractes d’intercanvi de béns. Dins d’aquest apartat hi entraria des de la compra del pa fins a la compra d’un habitatge.

Entre les novetats hi ha la regulació de la compravenda d’immoble amb pacte de finançament. D’aquesta manera es podrà donar una major protecció al comprador, sobretot si té necessitats de finançament. Cal recordar que aquesta figura no està regulada en el Codi civil espanyol.

Les innovacions es fan compatibles amb el manteniment, actualitzat i renovat, de figures tradicionals del dret civil català, com la rescissió per lesió i la venda a carta de gràcia, que provenen directament de la tradició jurídica catalana i tenen plena vigència a la nostra societat actual.

A més a més, es regula la nova figura de contracte de custòdia del territori, que té per finalitat la conservació de la biodiversitat, del patrimoni natural, del paisatge i la gestió sostenible dels recursos naturals. 

Aquest llibre se suma als altres 5 que configuren el Codi civil de Catalunya, que són:

  • Llibre primer. Disposicions generals; (Exemple: Com són el còmput dels terminis per fer qualsevol actuació davant dels tribunals). 
  • Llibre segon. Persona i família; (Exemple: totes les normes que regulen la família, ja sigui la determinació del domicili familiar, la cura dels fills, les disposicions generals que regulen el matrimoni, els drets i deures envers els fills…).
  • Llibre tercer. Persones jurídiques; (Exemple: normes que regulen les fundacions i les associacions).
  • Llibre quart. Successions; (Exemple: com es pot fer un testament, qui pot heretar…).
  • Llibre cinquè. Drets reals. (Exemple: La propietat, les relacions entre els veïns, drets i deures …).

Amb el Llibre Sisè culmina el procés codificador que va encetar el 2002 la llavors consellera de Justícia i actual presidenta del Parlament de Catalunya Núria de Gispert. Així doncs, es tracta d’un codi civil del sXXI, a diferència del codi civil espanyol que és del sXIX, un “codi tancat”  derivat del codi Napoleònic. En canvi, el codi civil català és un “codi obert”, que dóna molta més flexibilitat a l’hora d’ampliar els textos i reformar-los, que segueix el model del codi civil holandès. Així es dóna resposta a les necessitats d’una una societat tant canviant i àgil com la nostra.

Fa molts segles que Catalunya té un dret civil propi, que reflecteix d’una manera profunda la mentalitat dels catalans i la nostra manera d’entendre el món.  Els primers documents jurídics es poden considerar les “Constitucions de pau i treva”. Ara, amb l’aprovació d’aquest Llibre sisè, es completa el nostre ordenament jurídic civil, eina necessària per configurar una Estructura d’Estat com és disposar de la normativa que reguli les relacions de Dret Privat, que són les que de forma més habitual fan servir totes les persones al llarg de la seva vida.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *