La societat jurídica celebra l’exempció de les taxes judicials a les persones físiques

Redacció
Barcelona.

Davant l’aprovació que ha tingut lloc en el Consell de Ministres d’un Reial decret Llei per modificar les taxes judicials, proposat pel ministre de Justícia, Rafael Catalá, i arran del com les persones físiques queden exemptes del pagament d’aquest tribut en tots els ordres i instàncies judicials, la majoria d’institucions de la societat jurídica celebren que s’hagi corregit una mesura que anava en detriment del funcionament de l’Administració de Justícia; de manera que s’està reparant un error ja que les persones físiques mai haurien d’haver estat subjectes al pagament de les taxes judicials.

Catala-y-Carnicer-en-CGAE

La implicació del Col·legi d’Advocats de Barcelona en la supressió de les taxes judicials per a les persones físiques

Per a Oriol Rusca, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona: “El tarannà dialogant i la sensibilitat del ministre de Justícia vers les reclamacions de l’ICAB han estat claus per aconseguir aquesta fita”.

Tanmateix, l’ICAB considera que aquesta mesura és insuficient perquè no eximeix del seu pagament a autònoms i petites i mitjanes empreses en un context econòmic desfavorable. Des d’aquesta corporació s’alerta que la situació pot fer que el sector empresarial acabi repercutint el cost de la taxa en els consumidors.

Reial decret llei que regula un sistema de segona oportunitat

D’altra banda, l’ICAB es congratula de què el Consell de ministres també hagi aprovat  avui un Reial decret llei que regula un sistema de segona oportunitat, una reclamació que aquesta corporació havia fet des del 2011.

 Aquesta mesura ha de servir per permetre que no només els petits empresaris o autònoms, sinó també les persones en general i les seves famílies tinguin l’oportunitat de reestructurar els seus deutes i, en conseqüència, reduir el seu endeutament a través d’un procediment específic i previ al possible procediment concursal.

Pendents de conèixer el text aprovat –de publicació immediata al BOE—cal tenir present que des de fa quatre anys, el Col·legi d’Advocats de Barcelona ha estat reclamant insistentment l’aprovació d’un text normatiu que abordés la molt greu problemàtica derivada del sobreendeutament de les persones i famílies.

En la legislatura anterior de les Corts Generals, concretament en la tramitació parlamentària al Senat del llavors projecte de llei de reforma de la Llei Concursal, va estar a punt d’incorporar-se a la normativa, però no es va aprovar.

Aquella Llei (38/2011) de reforma de la Concursal  –que va entrar en vigor l’1 de gener de 2012– va establir que el Govern havia de trametre a les Corts Generals –en el termini de sis mesos—un informe sobre l’aplicació i els efectes del conjunt de mesures adoptades per a millorar la situació de les persones físiques i les famílies que es trobessin en dificultats per satisfer les seves obligacions (especialment les garantides amb hipoteca). El fet, però, és que aquest informe no es va arribar a elaborar mai.

Per això, l’ICAB va continuar insistir en les seves reclamacions, en aquest cas  davant del Parlament de Catalunya, fins a aconseguir que l’estiu de 2012 aprovés per unanimitat d’aquesta Cambra  una proposta de Proposició de llei de sobreendeutament personal i familiar i de protecció, davant els procediments d’execució hipotecària de l’habitatge habitual que, posteriorment, va ser rebutjada pel Congrés dels Diputats.

Es va continuar intentant la seva aprovació, tant a les Corts Generals (mitjançant la seva incorporació en el text de la que va ser aprovada com a Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social), com al Parlament de Catalunya (en la recent llei de reforma del Codi de Consum de Catalunya mitjançant la Llei 20/2014) i de forma directa amb el propi Govern de Catalunya, previ debat a la Comissió de Desnonaments de la Generalitat.

El fet és que finalment s’haurà aconseguit incorporar mecanismes que puguin ajudar a pal·liar alguns sobreendeutaments encara existents, malgrat que altres ja no hauran tingut solució com a conseqüència de la manca de resposta normativa durant aquests anys de crisi.

S’ha d’assenyalar que aquests darrers mesos el procés s’ha precipitat després que el clam de tota l’advocacia barcelonina quedés palès en la sessió solemne de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort de l’ICAB, celebrada el passat dia 30 de gener, en què la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, es va comprometre a aprovar una regulació legal del sobreendeutament i, també, pel fet que es fessin gestions posteriors de seguiment d’aquest compromís amb una reunió específica i monogràfica, davant el Ministeri d’Economia i Competitivitat.

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears lamenta que no s’estigui plantejant suprimir les taxes judicials per a les pimes

Martín Aleñar, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears, considera, qualsevol rectificació prevista en l’àmbit de les taxes judicials no és sinó un èxit dels operadors jurídics i, molt especialment, de l’advocacia i de la seva perseverança a l’hora de denunciar “de forma reiterada, de molt diferents formes i en molt diversos fòrums, els efectes perversos d’una Justícia taxada que ha desallotjat a milers de ciutadans del seu dret a la tutela judicial efectiva”.

No obstant això, Martín Aleñar lamenta que tot sembli indicar que ara mateix no s’estigui plantejant suprimir les taxes judicials per a les petites i mitges empreses, alguna cosa que, de confirmar-se, opina, suposarà que el Govern “ha perdut una ocasió excel·lent de mostrar certa sensibilitat cap a la difícil situació per la qual travessen moltes de les petites i mitges empreses del país”. “És incomprensible – considera el degà – que en moments de recessió econòmica, que afecten d’una manera molt especial a les empreses de dimensions petites i als seus treballadors”, es plantegi mantenir unes taxes que van a seguir impedint a molt empresaris accedir als tribunals per defensar els seus drets i legítims interessos”.

Per aquest motiu, afirma, l’advocacia balear seguirà exigint la derogació d’una llei que “per desgràcia ha posat preu als drets i imposa una justícia taxada que molts no poden permetre’s” i ha confiat que el Tribunal Constitucional resolgui “amb rapidesa i al més aviat possible” els recursos d’inconstitucionalitat que s’acumulen en el tribunal en contra d’unes taxes “desproporcionades, excloents i immorals”.

El Consell General de l’Advocacia Espanyola manifesta el seu compromís de seguir lluitant per estendre aquesta mesura a les pimes

El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha mostrat la seva satisfacció pel procediment de Reial decret Llei, aprovat pel Consell de Ministres a proposta del Departament de Justícia, per derogar les taxes judicials a tots els ciutadans, en tots els ordres jurisdiccionals i instàncies judicials. Aquesta satisfacció és parcial perquè no estén la derogació de les taxes també a les pimes, la qual cosa repararia plenament la injustícia i contribuiria a impulsar el creixement econòmic i la creació d’ocupació.

La mesura aprovada pel Govern és una victòria dels ciutadans i de l’Advocacia que durant tres anys ha encapçalat el clam social i la batalla contra les taxes al costat de tots els operadors jurídics, partits polítics, els sindicats, les associacions de consumidors i associacions i col·lectius d’advocats. Gràcies a aquesta pressió social s’ha aconseguit que la Llei de Taxes hagi estat modificada en dues ocasions -aquesta última vegada perquè els ciutadans no paguin aquest tribut- pel mateix Govern que va engegar la norma. Es posa fi així a l’agonia de milers de ciutadans que –fins avui mateix- han vist limitat el seu dret d’accés a la Justícia durant més de dos anys, sense que, a més, els diners recaptats, en contra del compromès pel Govern, s’hagi destinat a millorar el servei públic de la Justícia Gratuïta. L’Advocacia manifesta el seu compromís de seguir lluitant per estendre aquesta mesura a les pimes i continuar reclamant diàleg i consens per aconseguir els canvis necessaris en la Justícia.

L’Advocacia Catalana es mostra satisfeta per la supressió de les taxes per als ciutadans, però lamenta que es mantinguin per a les pimes

El Consell de l’Advocacia Catalana, manifesta la seva satisfacció, encara que moderada, per la decisió del Govern espanyol d’eximir del pagament de taxes judicials a les persones físiques en tots els ordres i instàncies, ja que la considera ‘insuficient’, per no excloure també del pagament a les petites i mitjanes empreses (pimes). L’Advocacia continuarà reivindicant que s’eximeixi del pagament de taxes a les pimes, que representen més d’un 90% del teixit empresarial a Catalunya.

La mesura aprovada avui pel Consell de Ministres és positiva però ‘insuficient’, segons l’Advocacia, que considera que s’hauria d’haver aprofitat la reforma per retornar a la situació anterior a l’entrada en vigor de la llei de taxes judicials 10/2012, que eximia també a les pimes. El president del Consell, Abel Pié, assegura que des de l’Advocacia “continuarem reivindicant la derogació de la llei Gallardón, que tant mal ha fet a la justícia, privant a ciutadans i empreses d’accedir als jutjats”.

El Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya considera la mesura és insuficient

El Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya considera que aquesta mesura és insuficient, ja que no s’aplicarà a altres col·lectius com són les petites i mitjanes empreses, que a causa d’aquest gravamen tenen dificultats alhora d’accedir a la tutela judicial efectiva.

Així mateix, els procuradors catalans volen destacar que amb aquesta revisió de la Llei de Taxes el Ministre de Justícia, Rafael Catalá, compleix amb la seva paraula, però alhora li demanen que consideri una rebaixa dels imports actuals de les taxes judicials.

El Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya s’ha implicat en la defensa del dret a la tutela judicial efectiva i, en aquest sentit, va arribar a un acord el 2014 amb el Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia per tal de rebaixar l’impacte de la taxa judicial catalana, que actualment no s’aplica a persones físiques, autònoms i empreses que facturin menys d’un milió d’euros anuals. Cal recordar que, entre d’altres funcions dins del procés judicial, el procurador dels tribunals és l’operador jurídic encarregat de recaptar, tramitar i presentar als jutjats la taxes judicials dins de l’Administració de Justícia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *