Les dones representen ja el 62,5% dels membres de la Carrera Judicial de menys de 51 anys

Redacció.

Les dones representen ja el 62,5% dels membres de la Carrera Judicial de menys de 51 anys, segons el “Informe sobre l’Estructura de la Carrera Judicial a 1 de gener de 2015” que la Secció d’Estadística del Consell General del Poder Judicial ha fet públic i que revela que, entre els 51 i els 70 anys, el percentatge és gairebé exactament el contrari: els homes suposen el 63,6 %.

Les dades indiquen que la presència femenina en la Carrera Judicial segueix incrementant-se: 2.781 dels 5.352 jutges i magistrats en actiu són dones, la qual cosa representa el 52 % del total, un punt percentual més que l’any passat.

Font: CGPJ
Font: CGPJ

L’informe revela també que, com més joves són els jutges, més àmplia és la majoria de dones entre ells.

 

20-30 anys

31-40 anys

41-50 anys

51-60 anys

61-70 anys

Total

Dones

124

862

1.007

689

99

2.781

Homes

62

462

669

942

436

2.571

Total

186

1.324

1.676

1.631

535

5.352

En percentatge, les diferències més grans a favor d’un i un altre sexe es donen a les franges d’edat més baixa i més alta: les dones són el 66,7 % dels jutges d’entre 20 i 30 anys i els homes el 81,5 % dels quals tenen entre 61 i 70 anys.

 

20-30 anys

31-40 anys

41-50 anys

51-60 anys

61-70 anys

Total

Dones

66,7 %

65,1 %

60,1 %

42,2 %

18,5 %

52,0 %

Homes

33,3 %

34,9 %

39,9 %

57,8 %

81,5 %

48,0 %

La mitjana d’edat de les jutgesses i magistrades espanyoles és de 45,1 anys, enfront dels 50,8 anys dels seus companys homes. Aquesta diferència de cinc anys es trasllada també a l’antiguitat en la Carrera: ells porten exercint les seves funcions jurisdiccionals una mitjana de 19,2 anys i elles 14,4 anys.

Prenent les dades totals, l’edat mitjana del jutge espanyol és de 47,8 anys, i la seva antiguitat en la Carrera Judicial de 16,7 anys.

L’informe de la Secció d’Estadística informa també que, a 1 de gener de 2015, hi havia 118 jutges i magistrats en la situació administrativa de serveis especials, dels quals el 52,4 % eren homes; 8 en excedència voluntària per interès particular -4 homes i 4 dones- i altres 30 en excedència voluntària per cura de fill. D’aquests últims, 29 eren dones.

Les dones, majoritàries en els òrgans unipersonals

Segons les dades de el “Informe sobre l’Estructura de la Carrera Judicial a 1 de gener de 2015”, els òrgans unipersonals són les destinacions en els quals la presència de dones és majoritària.

En el cas dels Jutjats de Violència sobre la Dona, els Jutjats de Primera Instància i Instrucció, el Registre Civil Exclusiu Únic, els Jutjats de Primera Instància i els Jutjats de Vigilància Penitenciària, la presència femenina és igual o superior al 60 %.

Els únics òrgans unipersonals en els quals hi ha majoria de titulars homes són els Jutjats de lo Mercantil i els Jutjats de lo Contenciós-Administratiu.

Les dones també són minoria tant en els òrgans col·legiats –és a dir, en les Audiències Provincials i els Tribunals Superiors de Justícia- com en els òrgans centrals: Audiència Nacional i Tribunal Suprem.

En el Tribunal Suprem, l’òrgan on el percentatge de dones és més baix, la presència femenina s’ha incrementat de l’11,7 % de l’any passat al 13,6 % actual, ja que el nombre de magistrades ha passat de 9 a 11 després del nomenament pel CGPJ d’Inés Huerta Garicano per a la Sala contenciosa administrativa i d’Ana Ferrer García per a la Sala penal, convertint-se aquesta última en la primera dona en aquesta sala en la història de l’alt tribunal.

Les dones, majoria entre els jutges en deu Comunitats Autònomes, una més que l’any passat

Les jutgesses i magistrades són majoria en deu de les 17 Comunitats Autònomes, una més que l’any passat, ja que a la llista s’incorpora La Rioja, on les dones han passat de ser el 48,7 % dels membres de la Carrera Judicial a representar a 1 de gener de 2015 el 53,7 %.

El País Basc segueix sent el territori amb més presència de dones, amb el 62,2 %. Li segueixen la Comunitat Valenciana (56,3 %), Galícia (56,1 %), Madrid (55,9 %), Illes Balears (55,4 %), Catalunya (55,2 %), La Rioja (53,7 %), Castella i Lleó (53,5 %), Canàries (53,4 %) i Extremadura (53,2 %).

En l’altre costat, els òrgans centrals –Tribunal Suprem i Audiència Nacional- són els que compten amb menys dones, un 22,9 %. Per territoris, les Comunitats Autònomes on la presència femenina no arriba al 50 % són Múrcia (42,0 %), Navarra (44,6 %), Aragó (46,7 %), Astúries (47,3 %), Cantàbria (48,1 %), Castella-la Manxa (47,8 %) i Andalusia (48,6 %).

Els jutges més joves, a Canàries. Els més experimentats, a Aragó

Atenent a la mitjana d’edat dels jutges i magistrats per territoris, l’informe revela que els més joves estan a Canàries (43,9 anys), mentre que en l’altre extrem se situen els destinats a Madrid (51,3 anys). 

No obstant això, és Aragó la Comunitat Autònoma on els jutges expliquen, de mitjana, amb més antiguitat: 21 anys. Els destinats a Canàries porten una mitjana de 12,5 anys de serveis en la Carrera Judicial. 

Aquestes mitjanes pugen sensiblement en els òrgans centrals. Els magistrats de l’Audiència Nacional i del Tribunal Suprem tenen una edat de 59,9 anys i una antiguitat de 28,8 anys.

Finalment, la mitjana de jutges per cada 100.000 habitants a Espanya és d’11,4. Vuit Comunitats Autònomes superen aquesta xifra: Astúries (13,9), Cantàbria (13,1), La Rioja (12,9), Galícia (12,8), Illes Balears i Canàries (12,6), Castella i Lleó (12,7) i Aragó (11,5).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *