L’ICAB denuncia que la reforma del Codi penal i la Llei de seguretat ciutadana són demagògiques i electoralistes

Redacció.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) mostra la seva preocupació més profunda davant l’aprovació del nou Codi Penal i de la Llei de orgànica de protecció de la seguretat ciutadania, que ha fet avui el Consell de Ministres. 

Codi Penal

Des d’aquesta corporació es considera totalment innecessària la reforma del Codi penal tenint em compte que no hi ha cap informe que mostri la necessitat de fer els importants canvis que introdueix. “Cal tenir en compte que la reforma del Codi penal no és menor, sinó que modifica 250 articles del text anterior, més d’una tercera part, i comporta un enduriment de la resposta penal”, ha afirmat el degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca. 

El degà dels advocats de Barcelona també argumenta “que l’índex de delinqüència a Espanya és baix en comparació amb d’altres països, i justament la situació és la inversa, ja que els índex de  delinqüència han baixat en els darrers 11 anys a excepció dels delictes d’estafa i de robatori amb força, però en qualsevol cas aquest fet no justifica un canvi que comporta una restricció de les llibertats de les persones i un enduriment de les penes, ja que moltes faltes passen a ser delictes”. 

En aquest sentit, Rusca ha qualificat de “molt greu” que es pretengui aparentar que s’estan suprimint les faltes que fins ara regulava el Codi penal, quan la realitat és que moltes d’elles passen a configurar-se com a delictes lleus o com a infraccions administratives incorporades a la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana. La primera decisió legislativa comportarà, com a conseqüència, penes més greus per a determinades conductes regulades fins ara; la segona portarà a sancions administratives d’import econòmic molt greu.

Des d’aquesta corporació també es critica que la redacció d’aquest nou Codi Penal comporta una manca de seguretat jurídica per als ciutadans en moltes de les conductes que regula, com a conseqüència de la descripció i utilització d’expressions ambigües o valoratives en moltes de les figures penals que es tipifiquen.

Des de l’ICAB també es considera un error la introducció de la “pena de presó permanent revisable”, perquè a Espanya la durada de les penes pot arribar fins als 40 anys efectius d’estada a presó, període que està per sobre dels canons europeus. Aquest enduriment de les penes no determina una major seguretat alhora de viure en una societat  democràtica. I per això es rebutja que en un estat democràtic el dret penal es converteixi en un element d’exclusió social, sancionador de la pobresa  i de control indeterminat de la ciutadania en mans d’uns pocs.

La pena permanent revisable és una cadena perpetua encoberta que no respecta la dignitat de l’ésser humà”, ha sentenciat Rusca.

Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana

L’aprovació del nou Codi Penal juntament amb l’aprovació també avui de la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana es configura com un pas més en aquesta regulació restrictiva dels drets dels ciutadans. Per aquest motiu Rusca critica que la legislació actual s’està traduint en la creació d’una xarxa normativa (reforma del codi penal, la llei de seguretat ciutadana) que limita les llibertats dels ciutadans.

En relació a la coneguda com a “llei mordaça”, l’ICAB denuncia que a l’igual que en el nou text del codi penal s’usen expressions avaluables i poc precises a l’hora de sancionar conductes dels ciutadans, fet que provoca inseguretat jurídica.

Segons els degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona “aquestes reformes tan importants s’haurien de fer des d’un gran consens polític i social. No aporten solucions als problemes de la ciutadania i són essencialment demagògiques i electoralistes”. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *