Els operadors jurídics denuncien el lamentable estat dels jutjats de Granollers

Redacció.

El Degà, Josep Medina i Padial, junt amb el Vice-Degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona, Ramon Daví, i el Jutge-Degà de Granollers, Carlos Puigcerver, han denunciat el pèssim estat en que es troben els jutjats de Granollers, adscrits a la 4a categoria. Existeix una inadmissible desigualtat pel que fa a dotació de mitjans personals i materials (7 jutjats d’instància amb una plantilla orgànica de 9 persones per jutjat) envers altres partits judicials similars al nostre, cosa que vulnera el principi d’igualtat de drets dels ciutadans quant a l’obtenció de la tutela judicial efectiva d’idèntica qualitat.

Aquesta desigualtat es deu a que per a la definició de la planta judicial només s’ha tingut en compte la població de Granollers (uns 60.000 habitants), però no s’ha tingut en compte la població total del partit (295,860 habitants), que és molt superior a la d’altres grans capitals, com Terrassa, que amb 240.753 habitants, té 8 jutjats d’instància adscrits a la tercera categoria i una plantilla orgànica de 10 persones. En la definició de la planta judicial tampoc s’ha tingut en compte que la comarca és eminentment Industrial -hi ha 9.038 empreses, contra les 5.978 que hi ha a Terrassa i 8.536 a Sabadell-, cosa que provoca un elevat índex de litigiositat. Per tant, per resoldre la clara discriminació negativa de mitjans que pateix el nostre partit judicial, no hi ha dubte que s’ha d’incrementar tant el nombre de jutjats com la plantilla orgànica de cada un d’ells.

Segons l’informe del servei d’inspecció del Consejo General del Poder Judicial elaborat el passat setembre de 2014, tots els jutjats d’Instància del Partit Judicial de Granollers superen àmpliament el 220% de l’índex de càrrega de treball, i 5 dels 7 jutjats d’Instància estan situats dins dels 10 òrgans judicials més sobrecarregats de Catalunya, evidenciant que la situació general del partit judicial de Granollers és pèssima. Així per exemple, el jutjat de primera instància número 1 està situat en la segona posició del rànquing, amb un índex de càrrega de 265,96%, seguit pel número 4, amb un índex de 264,34%.

Val a dir, però, que malgrat la gran diferència de càrregues de treball existent entre els jutjats de Granollers i les mitjanes de Catalunya i Espanya, i de que els primers disposen de menys personal per atendre aquesta càrrega, les xifres pel que fa a respostes de treball en forma d’assumptes resolts i de resolucions dictades, són molt superiors a la resta -la mitjana de resolucions judicials és superior en un 16’41% a de la mitjana dels jutjats catalans-, cosa que respon a un esforç molt significatiu de jutges, secretaris i funcionaris del nostre partit judicial.

L’endèmica manca de recursos de la planta judicial del nostre partit judicial i la ingent càrrega de treball, clarament desigual en comparació amb altres partits judicials, provoca considerables retards en la tramitació i en els assenyalaments d’audiències prèvies i judicis i una greu inestabilitat de la plantilla orgànica de cada jutjat, cosa que afecta negativament al servei. Per tal motiu, els operadors judicials del partit demanen l’urgent adopció de les següents mesures, per aconseguir reduir la càrrega de treball dels jutjats i optimitzar la resposta judicial:

a) Creació de 3 nous jutjats d’Instància.
b) L’Increment de la plantilla orgànica de tots els jutjats (1 tramitador y 1 gestor).
c) La creació del servei comú d’actes de comunicació.
d) Ascens a la categoria Grup 3r, en el que es troba Terrassa.
e) 3 jutges de reforç.
f) 3 secretaris de reforç.
g) 1 funcionari de reforç per a cada un dels jutjats.
h) Cobrir les baixes laborals en el termini de 24 hores.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *