L’ICAB denuncia l’immediata implantació de taxes en el registre civil

Redacció.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) alerta de la més que probable implantació de taxes judicials en el registre civil, si el proper dijous, 28 de maig, durant la votació en el Ple del Senat del Dictamen d’un projecte de Llei que preveu la concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d’Espanya que justifiquin aquesta condició  i la seva vinculació especial a Espanya, i que es va presentar fa més d’un any al congrés- s’aprova.

Tot i que el text haurà de retornar al Congrés dels Diputats, la votació té una especial importància per la implantació, per primer cop, d’una taxa en el Registre Civil.

Aquest projecte de llei va ser presentat en el seu moment pel ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, i pretenia implantar una taxa per a tots els expedients de concessió de la nacionalitat per residència (o altres supòsits com el que ara s’aprovarà). La taxa prevista era de 75 €.

Sobre la taxa, cal destacar que el Grup parlamentari Popular en el Congrés va esmenar el projecte inicial, suprimint la taxa que inicialment s’havia previst. Aquest canvi de criteri mai no es va justificar obertament, tot i que després s’ha fet evident que derivava de la voluntat del Ministeri de Justícia de traspassar la gestió del Registre Civil als Registradors mercantils (com proclama la Llei 18/2014, de 15 d’octubre), perquè aquests ja cobrarien l’aranzel corresponent quan s’arribés a aprovar.

Ara que el citat Ministeri ha manifestat públicament que descarta la gestió externa, és a dir, el traspàs als Registradors, reapareix la taxa. Tot i que aquesta només afectarà els expedients de nacionalitat que regula el projecte de llei (sefardites que s’hi acullin a les seves previsions), s’incrementa sobre aquella previsió inicial del projecte, passant de 75 a 100 €.

Aquesta previsió es reprodueix en les esmenes que el Grup Parlamentari Popular al Congrés acaba de formular a un altre projecte de llei ( Projecte de Llei de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Registre Civil), de forma que qualsevol expedient de sol·licitud de nacionalitat espanyola per residencia (no tan sols el cas apuntat dels sefardites originaris d’Espanya) estaria gravat amb una taxa de 100 €.

El degà de l’ICAB, Oriol Rusca qualifica aquest fet de “preocupant” perquè “sembla que el Ministeri de Justícia comenci a dibuixar un model de Registre Civil que es vol finançar amb taxes. Sembla que és vulgui afegir un copagament per ús a un servei públic com és el Registre Civil quan el ciutadà hagi d’utilitzar-lo” i afegeix: des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona desaprovem i rebutgem  que el nou model de Registre Civil s’hagi de finançar amb taxes a costa dels ciutadans, que ja paguen els seus impostos per al funcionament d’aquest servei públic. Per això, considerem que l’establiment d’aquesta taxa és un precedent molt preocupant”.

Des d’aquesta corporació també es denuncia que la taxa concreta que es pretén implementar a través d’aquest projecte de llei no s’adequa a les previsions de l’ordenament jurídic. Cal recordar que la Llei de taxes i preus públic (Llei 8/1989) exigeix que tota proposta d’establiment d’una nova taxa inclogui els antecedents i estudis previs per a la seva elaboració, una memòria econòmica-financera sobre el cost o valor del recurs o activitat que es tracti i sobre la justificació de la quantia de la taxa que es proposa. Cap d’aquestes previsions es compleix en el cas present i, en conseqüència, hem de denunciar que la seva implantació resulta irregular i no s’adequa a les previsions normatives de l’ordenament espanyol.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *