Interior i ICAB signen un protocol per la resolució de conflictes

Redacció.

El conseller d’Interior, Jordi Jané, i el degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca, han signat aquest matí un protocol per la resolució de conflictes que hagin pogut produir-se entre entre els membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i els advocats col·legiats a l’ICAB durant les seves actuacions professionals en exercici de les seves funcions.

L’ICAB i la Direcció General de la Policia (DGP) van constituir una Comissió Mixta que té entre les seves finalitats la resolució de conflictes que puguin produir-se entre professionals d’ambdues institucions, i és en aquest context en el que s’emmarca l’acord.

Amb aquest conveni ambdues parts faran difusió entre els seus membres d’aquest protocol per tractar i debatre les qüestions conflictives i relacionades amb una actuació professional.

El procés per a resoldre el conflicte consisteix en la participació voluntària de les parts en un procés de diàleg i comunicació. I a aquests efectes es celebrarà una reunió entre les parts que hagin tingut la controvèrsia. A les sessions assistiran també els representants de les dues institucions, els quals intervindran com a mediadors entre les parts.

El procés de mediació no comportarà cap cost econòmic ni per les parts en el procés ni per les institucions signatàries.

La Comissió Mixta ICAB-DGP farà un informe anual de seguiment dels processos per a resoldre conflictes que han estat realitzats, dels centres de treball on s’han produït els conflictes, del compliment dels acords assolits i de totes aquelles qüestions que considerin rellevants en relació amb les controvèrsies que es puguin produir entre els membres d’ambdues institucions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.