El Prat de Llobregat compta amb el nou model organitzatiu d’oficina judicial

Redacció.

El partit judicial del Prat de Llobregat disposa des d’aquesta setmana de la nova oficina judicial, que suposa una nova manera de racionalitzar el treball que es du a terme a les oficines judicials.
 
Així doncs, el Prat compta amb les unitats processals de suport directe de primera instància i instrucció, així com del Servei Comú Processal General i el Servei Comú Processal d’Execució, que potencien l’especialització dels funcionaris, un dels objectius essencials de l’oficina judicial.
 
Implantació de la nova oficina judicial al Prat de Llobregat
 
El Prat de Llobregat és, després de Cornellà de Llobregat i el Vendrell, el tercer partit judicial de Catalunya on s’implementa de forma global el Servei Comú Processal d’Execució. Aquest Servei té com a funció primordial fer els tràmits necessaris per executar les resolucions judicials i processals, que s’han de complir de manera forçosa.
 
El Servei Comú Processal General assumeix les tasques de suport de caràcter més general (registre i repartiment, actes de comunicació, correu, atenció al públic i professionals, entre d’altres).
 
Les unitats processals de suport directe s’encarreguen d’assistir directament els jutges i magistrats en l’exercici de la funció jurisdiccional i tenen assignat el personal indispensable per dur a terme aquestes funcions.
 
La direcció dels serveis comuns processals correspon als lletrats de l’Administració de justícia (antics secretaris judicials).
 
Aquest model d’oficina judicial té com a objectiu oferir un servei públic de més qualitat, basat en la compactació de funcions en serveis comuns, la millora del suport a la funció jurisdiccional, l’establiment de metodologies de treball, l’enfortiment de mecanismes de direcció i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument principal de treball, entre altres característiques.
 
Per implementar l’oficina judicial al Prat de Llobregat ha estat necessari posar en marxa un equip d’actuació prèvia per reduir l’elevat nombre d’execucions civils pendents. Aquest equip, format per sis funcionaris, ha permès tramitar i posar al dia fins a 2.423 expedients d’execució civil i alliberar fins a 908.000 euros, que han pogut retornar al cicle productiu procedents de les executòries que hi havia en tràmit en aquests jutjats.
 
També ha estat necessari fer unes mínimes actuacions d’adaptació en els espais de l’edifici judicial per acollir el nou model organitzatiu.
 
Així mateix, el secretari coordinador provincial, amb el suport de la Subdirecció de Planificació i Programes, ha elaborat els protocols d’actuació, manuals de procediment, instruccions i guies. Tot el personal que prestava serveis als jutjats del Prat de Llobregat s’ha acoblat als nous llocs de treball i ha rebut la formació adaptada en funció del seu lloc de destinació, formació que ha estat impartida pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament.
 
Pel que fa als arxius, s’ha aprofitat la implementació per posar ordre a tota la documentació, tant de l’arxiu de gestió com dels expedients en tràmit. Només en l’àmbit de l’execució, s’han hagut de traslladar més de 2.900 expedients.
 
Pel que fa a les TIC, el disseny de l’oficina judicial té com a objectiu impulsar l’expedient judicial electrònic i la interconnexió entre els diferents agents jurídics per evitar la duplicitat de tràmits i facilitar l’accés a la informació, així com estalviar molèsties innecessàries als ciutadans o professionals en reclamar-los documents que ja figuren en registres públics. La implementació del nou model organitzatiu al Prat de Llobregat ha suposat la implementació de nous mòduls informàtics i la transformació del nou model d’impressió, amb la substitució de totes les màquines impressores i fotocopiadores.
 
El mateix dia de la posada en marxa de l’Oficina Judicial s’ha constituït la Comissió de Coordinació i Seguiment de l’oficina judicial, la qual farà un control de la implementació del nou model organitzatiu, de les incidències que sorgeixin, del comportament dels diferents indicadors, i n’estudiarà les propostes de millora amb la participació de totes les instàncies implicades.
 
Desplegament del nou model
 
Després d’implementar l’oficina judicial al Prat de Llobregat, el Departament de Justícia, d’acord amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, continua el procés d’implementació de l’oficina judicial que es va iniciar al setembre de 2012 al partit judicial de Girona.
 
Actualment s’estan realitzant actuacions prèvies per reduir l’execució civil a Amposta, Balaguer i Sant Boi de Llobregat per tal de preparar la implementació de l’oficina judicial en aquests partits. L’objectiu de la modernització de la justícia és oferir un millor servei i una justícia més propera als ciutadans, més ràpida, eficaç i de millor qualitat, que doni resposta a les necessitats de la societat actual.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *