Un any de reforma de la Llei de Societats de Capital (II)

Per Victor Utges i Pol Fontquerni

Primera taula

S’inicia amb puntualitat catalana la primera taula rodona del dia i quarta de la Jornada Mercantil, centrada en els aspectes relatius a la remuneració dels administradors. Com a moderador, en Francesc Tusquets Trias de Bes professor titular de dret mercantil (UB) i advocat. Com a ponents, M. Luisa Alarcón Elorrieta (aspectes mercantils), Luis Manuel Alonso González (aspectes fiscals) i José Luis Salido Banús (aspectes laborals). 

Pren la paraula M. Luisa Alarcón i comença pròpiament la jornada amb els últims en arribar buscant cadira on seure en un saló d’actes ple de gom a gom. Les primeres paraules han estat dirigides a certificar que, amb la nova redacció de la Llei de Societats, cal fixar en els estatuts socials de les empreses si el càrrec d’administrador és o no susceptible d’ésser remunerat ja que, contràriament, no seria vàlida la contraprestació a l’administrador. M. Luisa Alarcón també ha insistit en indicar que, en virtut de l’article 217 de la Llei de Societats de Capital, als estatuts també caldrà establir quina serà la forma de remuneració de l’administrador i les quantitats a percebre. 

De la mateixa manera, en paraules de la ponent, cosa que ha estat confirmada per la resta de membres de la taula instants més tard, la reforma obliga a que el consell d’administració de les empreses formalitzin un contracte amb els consellers que tenen funcions executives per regular la doble funció de conseller i gestió de l’empresa. 

A continuació, ha estat el torn de comentar els aspectes fiscals de la reforma de la mà de Luis Manuel Alonso González, fent palès que el món del Dret no és unidireccional i que, sens dubte, per donar un servei adequat als clients cal una visió transversal des de tots els àmbits. Alonso ha posat de manifest aquesta autonomia pròpia del dret fiscal i els errors recurrents que s’han ocasionat en els últims anys per una mala interpretació de la normativa fiscal. A mode d’exemple ha desenvolupat quines despeses son deduibles i com es pot aconseguir una rebaixa en els tipus impositius fiscals. 

Per finalitzar aquesta primer taula rodona del dia, ha pres la paraula José Luis Salido Banús per destacar els aspectes laborals en les relacions entre administradors i membres d’alta direcció i les empreses. Afirmant que “l’assumpte vital per la determinació de si estem davant una relació laboral o mercantil en els casos d’administradors és la independència, ja que és en gran manera aquest element el que determina si la relació jurídica es laboral o mercantil”,  tenint en compte les circumstàncies i elements de cada cas, així com el mitjans disponibles per l’empresa, la determinació del període de vacances, etc.

JornadaJRC_6714 (2)

Segona taula

Sense més preàmbul que un torn de preguntes s’ha iniciat a la segona taula rodona del dia, moderada per Fernando Cerdà Albero, catedràtic de dret mercantil (UPF) i advocat. En aquet cas els ponents de luxe han sigut: José Ramón Salelles Climent (deures de diligència i lleialtat), Daniel Vázquez Albert (administrador de fet i administrador ocult)  Juan F. Garnica Martín (responsabilitat societària), José Machado Plazas (responsabilitat concursal) i Diego Pol Longo (responsabilitat penal i corporate compliance).

El primer a parlar ha estat el catedràtic de Dret Mercantil José Ramón Salelles Climent per fer referència als deures que marquen les pautes d’actuació dels administradors; el deure de diligència i el de lleialtat. Ha focalitzat la seva intervenció a la prohibició dels administradors de formar part de situacions on puguin entrar en conflicte els seus interessos personals i els de la pròpia societat tot dient que l’administrador pot rebre, en determinats casos, dispensa de la pròpia societat per no incòrrer en aquesta incompatibilitat. 

Seguidament, ha estat el torn per Daniel Vázquez Albert, qui ha deixat clara la diferència entre administrador de fet, conegut com aparent, i l’administrador ocult; i ha continuat comentant la regulació relativa a l’extensió subjectiva de responsabilitat que ha fet la ulterior modificació de la Llei de Societats en les dues situacions comentades així com en els casos d’apoderats generals i grups de societats.

Una altra de les intervencions d’aquesta segona taula del dia ha vingut donada pel Magistrat Juan F. Garnica Martín, president de la Secció 15ª de l’Audiència Provincial de Barcelona, on ha comentat les novetats que imposa la Reforma en matèria de responsabilitat societària, fent especial esment a l’article 236.5 LSC que estableix que la persona física representant d’un administrador persona jurídica estarà sotmesa als mateixos deures i obligacions que aquesta i, així mateix, que la persona física respondrà solidàriament amb la persona jurídica a la que representa, corregint la recurrent operació d’utilitzar la persona jurídica com a “pantalla” per evitar possibles responsabilitats personals.

Finalment, aquesta cinquena taula rodona de la Jornada mercantil i segona del dia, centrada en el deures i la responsabilitat dels administradors, ha orientat des de dues perspectives diferents la perspectiva societària dels ponents anteriors. Així, d’una banda, el Dr. José Machado Plazas s’ha centrat en la responsabilitat concursal de l’administrador, prestant especial atenció a la responsabilitat compensatòria d’aquest i fent esment al criteri utilitzat per la majoria jurisprudencial citant la Sentència del Tribunal Suprem de 22 de juliol de 2015. I d’altra banda, l’advocat Diego Pol Longo, ha fet un repàs dels principals elements introduïts per la última reforma del Codi Penal en allò relatiu a la responsabilitat penal de la persona jurídica, fent referència als principals delictes pels quals es pot arribar a fer responsable penalment a una mercantil, que no són tots, i per quines vies se les pot fer responsables, ja que una societat per se no té capacitat per cometre delictes. Per últim, ha fet un breu esment sobre les recomanacions de la fiscalia però que, com ha assegurat, també podrien adoptar els propis advocats per al seu assessorament amb l’objecte d’elaborar un “compliance program” eficaç.

Tercera taula

En aquest punt i a mig matí, hi ha hagut temps per un recés amb un petit esmorzar-pausa per a tots els assistents, per poder continuar seguidament amb l’última taula del dia i també de tota la Jornada mercantil, centrada en la casuística sobre la responsabilitat dels administradors. En aquest cas, la taula rodona l’ha moderat l’advocat i economista, Jordi Albiol Plans, president de la Comissió de mercantil, concursal i d’actuacions judicial del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La taula com no podia ser d’altra manera s’ha format per especialistes de primer nivell en la matèria com l’advocat Guillermo Guardia Vidal (Conseller delegat i contracte de conseller executiu), el magistrat especialista en mercantil en excedència i advocat, Juan Manuel de Castro (Responsabilitat societària), l’advocat Raimon Tagliavini Sansa (Responsabilitat concursal), la professora de Dret Mercantil (UB) Judith Morales Barceló (Coordinació entre la responsabilitat societària i concursal) i, per últim, el professor titular de Dret Mercantil (UAB) i advocat Francisco Mercadal Vidal (Reestructuració i concurs: responsabilitat de socis i administradors).

Particularment destacada ha estat la ponència de Juan Manuel de Castro, que s’ha centrat bàsicament en dos aspectes: en primer lloc, en els canvis legals de l’última reforma de la Llei de Societats de Capital des de la vessant més purament casuística, fent esment a la diversitat d’efectes de la reforma en relació en temes tan diversos com el dret d’informació dels accionistes, la retribució dels administradors, el deures i obligacions d’aquests o l’extensió de la responsabilitat als administradors de fet i, en segon lloc, l’evolució jurisprudencial que han patit aquestes modificacions legals, fent esment, entre d’altres, a la Sentència del Tribunal Suprem de 11 de desembre de 2015, la qual tracta principalment la responsabilitat societària en els casos de conflicte d’interès relatius als grups d’empreses o a la Sentència del Tribunal Suprem de 30 de desembre de 2015, en la que en opinió de l’exmagistrat s’hi reflecteix d’una manera molt didàctica la visió dels tribunals en allò relatiu a la teoria anomenada “levantamiento del velo”, derivada de l’ús ocasional que fan els administradors d’una societat en forma abusiva i contrària a la Llei mitjançant la instrumentalització fraudulenta de l’autonomia patrimonial societària, abusant precisament de la personalitat jurídica de les pròpies societats.

Per acabar, l’acta de cloenda l’ha protagonitzat el Magistrat de la Sala Primera del Tribunal Suprem, Pedro Vela Torres, qui ha recollit la variada opinió de l’alt Tribunal en relació a la gran majoria d’aspectes comentats al llarg de la Jornada Mercantil, en una veritable lliçó magistral per a tots els presents. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *