El percentatge de dones en la Carrera Judicial va pujar l’any 2015 en 11 de 17 CCAA

Redacció.

El percentatge de dones en la Carrera Judicial va augmentar en 11 de 17 Comunitats Autònomes l’any 2015, segons el “Informe sobre l’Estructura de la Carrera Judicial” fet públic ahir per la Secció d’Estadística del Consell General del Poder Judicial.

Dels 5.366 membres amb els quals comptava la Carrera Judicial a 1 de gener d’aquest any, 2.812 són dones i 2.554 homes, la qual cosa significa que les primeres representen el 52,4 per cent del total, quatre desenes més que fa un any.

JuraJuecesTSJA1-e1425919516226

En els últims dotze mesos, la presència femenina s’ha incrementat en termes percentuals a Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja; mentre que ha descendit a Canàries, Illes Balears, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Extremadura i el País Basc, si bé en aquests sis últims territoris les dones segueixen sent majoria entre els jutges i magistrats.

És precisament el País Basc on major presència de jutgesses es dóna: són 139 sobre un total de 231 membres de la Carrera Judicial, és a dir, el 60,2 per cent. A aquesta Comunitat Autònoma li segueixen La Rioja –amb el 57,5 per cent- i Galícia –amb el 56,7 per cent-.

La mitjana d’edat dels jutges espanyols és de 48,5 anys

L’informe revela també que, com més joves són els jutges, més àmplia és la majoria de dones entre ells.

  20-30 anys 31-40 anys 41-50 anys 51-60 anys 61-72 anys Total

Dones

94 803 1.024 767 124

2.812

Homes

43 424 651 967 469

2.554

Total 137 1.227 1.675 1.734 593

5.366

En percentatge, les diferències més grans a favor d’un o un altre sexe es donen a les franges d’edat més baixa i més alta: les dones són el 68,6 per cent dels jutges d’entre 20 i 30 anys i els homes el 79,1 per cent dels quals tenen 61 o més anys.

  20-30 anys 31-40 anys 41-50 anys 51-60 anys 61-72 anys

Total

Dones

68,6 % 65,4 % 61,1 % 44,2 % 20,9 %

52,4 %

Homes

31,4 % 34,6 % 38,9 % 55,8 % 79,1 %

47,6 %

La mitjana d’edat de les jutgesses i magistrades espanyoles és de 45,9 anys, enfront dels 51,4 anys dels seus companys. Aquesta diferència es trasllada també a l’antiguitat en la Carrera: ells porten exercint les seves funcions jurisdiccionals una mitjana de 19,9 anys i elles 15,1 anys.

Prenent les dades totals, l’edat mitjana del jutge espanyol és de 48,5 anys i la seva antiguitat en la Carrera Judicial és de 17,4 anys.

Les dones, majoria en els òrgans unipersonals

Segons les dades de l’informe, els òrgans unipersonals són les destinacions en les quals la presència femenina és majoritària, i de manera molt destacada en els Jutjats de Violència sobre la Dona, on suposen el 67,3 per cent dels titulars; els Jutjats de Primera Instància i Instrucció, amb un 64,9 per cent de dones; el Registre Civil Exclusiu Únic, amb el 64 per cent; els Jutjats de Primera Instància, amb el 61,6 per cent; els Jutjats de Menors, amb el 60,5 per cent; i els Jutjats penals, amb el 60,2 per cent.

Les dones també són majoria en els Jutjats d’Instrucció, els Jutjats socials i els Jutjats de Vigilància Penitenciària.

Els únics òrgans unipersonals en els quals hi ha majoria de titulars homes són els Jutjats del Mercantil i els Jutjats del Contenciós-Administratiu.

La situació s’inverteix en els òrgans col·legiats: els homes són majoria en les Audiències Provincials, els Tribunals Superiors de Justícia, l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.

Els jutges més joves, a Canàries; els més experimentats, a Andalusia

Atenent a la mitjana d’edat dels jutges i magistrats per territoris, l’informe revela que els més joves estan a Canàries (45,2 anys), mentre que en l’altre extrem se situen els destinats a Madrid (51,6 anys).

No obstant això, és Andalusia la Comunitat Autònoma on els jutges compten, de mitjana, amb més antiguitat: 21 anys. Els destinats en Illes Balears porten una mitjana de 13,9 anys de serveis en la Carrera Judicial.

Finalment, la mitjana de jutges per cada 100.000 habitants a Espanya és d’11,5. Nou Comunitats Autònomes igualen o superen aquesta xifra: Astúries (14,2), Cantàbria (13,6), La Rioja (12,5), Illes Balears (12,3), Castella i Lleó (12,3), Galícia (12,3), Aragó (11,7), Madrid (11,7) i Canàries (11,5).

1 comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *