La retribució i la reputació, elements clau dels despatxos per atreure talent jove

Redacció.

El sector legal està experimentant canvis i els despatxos d’advocats s’enfronten a grans reptes en un futur cada vegada més present. La transformació digital i la internacionalització són els dos reptes més importants per a les firmes d’advocats en els dos propers anys, segons la majoria de professionals jurídics –liders de despatxos i assessories jurídiques–, reunits en la IX edició dels Premis Aptissimi al Dret dels Negocis, que concedeix anualment el Club Derecho ESADE Alumni.

Castellana Madrid

Segons una enquesta en el transcurs dels premis, la transformació digital és el repte més important de les firmes (16%), tant segons l’opinió d’advocats externs com interns, a més de consultors i altres perfils del món jurídic com advocats de l’Estat, notaris, registradors o magistrats. La internacionalització (12,5%) es situa com el segon dels reptes més rellevants per al conjunt dels enquestats, no obstant això, ho és per als advocats de despatxos mentre que, per als assessors legals interns, preval tenir major coneixement del negoci i del sector del client, a més d’eficiència i rendibilitat al despatx. A més del coneixement del negoci (10,4%) i eficiència del despatx (10,4%), altres reptes que han estat destacats pels enquestats són la reputació corporativa (9,7%), la gestió de riscos (9%), retenció del talent (7,6%) i adaptar les noves estructures al nou paradigma econòmic i social (7,6%).

Davant l’arribada de la tecnologia cognitiva i la intel·ligència artificial a diversos sectors empresarials, inclosos als serveis jurídics, la majoria dels professionals enquestats, un 57,4%, creu que aquests avanços no afectaran majoritàriament a l’advocacia dels negocis. Per contra, el 42,6% considera que sí es reduirà la funció dels advcoats en el dret empresarial, però conviuran perfectament advocats i robots. Cap de les persones enquestades creu que aquests canvis impliquin una reducció dràstica de la funció dels advocats i que molts es puguin quedar sense ocupació.

Àrees amb millors perspectives

En els propers mesos, els professionals jurídics creuen que Fusions i Adquisicions serà l’àrea que més ajudarà a créixer l’activitat econòmica dels despatxos d’advocats (24,1%) –35% si tenim en compte només les respostes dels advocats in-house–, seguida d’Internacional (13%), Contenciós (18,5%) i Laboral (13%). Altres pràctiques jurídiques com Fiscal (9%), Concursal (7,4%) o Financer (7,4%), que van adquirir rellevància durant la crisi, tenen pitjors perspectives.

Una altra de les qüestions a la qual van respondre els líders de l’advocacia presents en els IX Premis Aptissimi va ser sobre els aspectes més importants que els joves advocats tenen en compte a l’hora de seleccionar una firma per treballar en l’actualitat. L’element més rellevant és la reputació de la firma (17%), seguit de la retribució (15,7%). Immediatament després es situen la xarxa internacional (13,1%) i la grandària de la firma (11,1%). Li segueixen l’ambient laboral, el pla de formació i el prestigi d’un àrea determinada, els tres aspectes amb un 10,5%. Per segments, els advocats de despatx li donen més importància a la retribució, situant-ho en la seva primera elecció, mentre que els advocats in-house aposten primer per la reputació de la firma i les perspectives de futur.

Quant a les habilitats que més valoren els despatxos i les empreses per a la contractació de nous advocats, la majoria dels professionals va destacar en primer lloc l’excel·lència tècnica (42,2%), mentre que el 16,9% va apostar pel domini d’idiomes, el 10,8% per l’experiència internacional i el 7,2% per coneixements econòmic financers. Altres habilitats destacades van ser saber treballar en equip, el maneig de noves tecnologies i les habilitats de comunicació i negociació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *