BEPS: Un paquet de mesures anti abús

Redacció.

En els últims anys, moltes coses estan canviat en lo que a fiscalitat es refereix; el sector legal sembla que requereix, quasi amb exclusivitat, una híperespecialització dels seus professionals. El sector fiscal, evidentment, no queda aliè al mateix. A dia d’avui, en el qual l’actualització constant dels professionals de l’advocacia és imprescindible, els Màster d’Especialització estan, cada vegada més, a l’ordre del dia; entre uns altres, destaquen i imperen el Màster d’Especialització en Assessoria i Gestió Tributària o el Títol d’expert en Fiscalitat Internacional de ESADE.

Un dels últims canvis que està arremetent al sector del dret fiscal és el Pla d’Acció BEPS; però, estem al dia sobre aquest tema?

BEPS: Base Erosion and Profit Shifting

El Pla d’acció BEPS va néixer i està donant els seus primers passos ja amb un únic objectiu: aconseguir una harmonia fiscal a nivell internacional.

El Base Erosion and Profit Shifting, molt conegut a nivell mediàtic per les seves sigles BEPS, ha nascut i es va a implementar amb la finalitat d’aconseguir que la recaptació impositiva a nivell mundial torni a incrementar-se; a més, pretén evitar que es recorri a aquestes tàctiques que, encara que sent legals, resulten ruïnoses per a molts països.

El projecte ha estat molt extens i ha comptat amb una participació sense precedents: 60 països. El resultat, per a tots és conegut: 15 accions on es plantegen els problemes derivats de l’aplicació d’estratègies BEPS per part dels grups multinacionals i un paquet de mesures per dur-los a terme a nivell governatiu i que exigeixen una implementació coordinada.

Aquest 2016 ja és obligatori al nostre país tenir disponible en la data de presentació de l’Impost de Societats un nou set de documentació per a aquells grups multinacionals la matriu dels quals resideixi a Espanya i quan l’import net del conjunt de les seves operacions se situï per sobre dels 750 milions d’euros; aquesta s’ha anomenat “Informe País-País” (o Country by Country Report, en els documents BEPS) que suposa tenir preparada la documentació relativa als ingressos, plantilla, actius i impostos en cadascuna de les jurisdiccions on el grup tingui presència per mitjà de filials, EP, etc. Així s’aconsegueix una visió més clara de la tributació d’aquesta companyia, que pot ser utilitzada per l’inspector per constatar de manera directa si existeix correlació entre el volum de negocis/imposats satisfets i l’activitat real desenvolupada.

Els objectius del Pla d’acció BEPS poden ser classificats en quatre grans apartats:

  • Supressió de la doble no imposició / disminució de la tributació causada per desajustaments entre els diferents sistemes tributaris.
  • Ajustament de l’IS a les noves realitats econòmiques, socials i definició de nous estàndards en qüestions no tractades pels CDIs o altres iniciatives, nacionals i internacionals.
  • Alineament de la tributació amb la realitat, la substància econòmica i la cadena de valor de l’empresa.
  • Adopció d’accions coordinades que evitin mesures unilaterals que poguessin causar doble imposició o conflictes i comptin amb un suport multilateral.

Un pla tan ambiciós com aquest, cerca no només l’harmonia a nivell fiscal sinó despertar la consciència i la responsabilitat social. Perquè si alguna cosa ha quedat al descobert després del profund anàlisi que han dut a terme els membres implicats en el desenvolupament d’aquest paquet de mesures anti abús/erosió, és que la mala praxi d’uns pocs amplificada a nivell mundial ho acabem pagant tots.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *