Advocats experts en successions alerten de la conveniència de fer testament per evitar problemes entre familiars

Redacció.

Més de 200 juristes, entre els quals la majoria són advocats i advocades experts en dret successori, han participat en la jornada sobre dret de successions que ha organitzat la Revista Jurídica de Catalunya, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (AJILC), l’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions (ACEDS).

jornadarjc_icab

Una de les principals alertes que han fet els ponents participants en la jornada (advocats, registradors de la propietat, notaris, magistrats) ha estat la conveniència de planificar la successió per evitar possibles problemes en el futur.

Atès que la societat actual ha canviat molt, i prova d’això són els nous models de família, es considera que avui més que mai les persones s’han d’assessorar a l’hora de fer el testament per tal de conèixer el testament tradicional o, si s’escau, un pacte successori (successió contractual). Aquesta modalitat de testament està reconeguda i regulada en el llibre IV del Codi civil de Catalunya i garanteix que el testament no podrà ser revocat ni  modificat unilateralment, sinó que només podrà alterar-se si hi concorren tots els atorgants. Els pactes successoris, per la seva novetat i per presentar-se com una eina útil per a la planificació successòria consensuada han merescut atenció dels ponents i dels assistents, amb especial referència a la seva utilitat per a regular la transmissió pacífica de l’empresa familiar.

També hi ha hagut entre els ponents representants de tots els operadors jurídics i els assistents una àmplia coincidència en destacar la transversalitat del fenomen successori i recomanar, donada la seva complexitat, la implicació  i col·laboració de tots els professionals experts en els diversos aspectes que presenten la successió (àmbit civil, fiscal, mercantil). Així, la pràctica del dret de successions està destinada a ser col·laborativa entre els operadors jurídics.

 Els ponents també han alertat de l’increment que suposa la regulació tributària del fenomen successori, regulació que sovint no té en compte els principis del dret civil i que en massa ocasions impedeix, pel seu elevat cost fiscal, donar als assumptes la solució jurídica que seria més lògica des d’una òptica estrictament civil.

En aquest sentit, el president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya ha assenyalat com les normes fiscals no tenen en compte ni quadren amb els principis del dret de successions de Catalunya, que responen a principis diferents als del Codi civil. 

Durant aquesta jornada també s’ha tractat sobre el dret comunitari i internacional, atès que actualment vivim en una societat globalitzada on cada vegada hi ha més parelles de diverses nacionalitats. A més també s’han donat a conèixer altres tendències alternatives al testament tradicional, ja que tot i que al nostre país són poc conegudes, als Estats Units estan molt esteses les ‘Alternative wills’. També s’ha donat a conèixer el Reglament europeu de successions.

La jornada va ser inaugurada pel degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol Rusca Nadal, pel president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Josep-D. Guàrdia i Canela, pel director de la Revista Jurídica de Catalunya, Eugeni Gay Montalvo,  i per l’advocat i president de l’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions (ACEDS), Ramon Pratdesaba Ricart.

Mentre que el catedràtic de dret civil i acadèmic numerari de l’AJILC, Lluís Puig Ferriol, ha clausurat la jornada amb la conferència sobre el dret de successions català: estat actual i reptes de futur.

Aquesta jornada ha constituït, a més, l’acte de presentació del llibre monogràfic de la col·lecció de la Revista Jurídica de Catalunya amb el títol Dret de successions: actualitat pràctica, legislativa i jurisprudencial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *