L’Advocacia Catalana rebutja que el TC anul·li la prohibició de les corrides de toros a Catalunya

Redacció.

A l’espera de conèixer el contingut de la Sentència arran d’un recurs interposat pel Partit Popular, que ha estat adoptada per 8 vots a favor i 3 en contra, l’Advocacia Catalana ha mostrat el seu absolut desacord amb els arguments utilitzats pels magistrats per declarar la inconstitucionalitat de la Llei 28/2010, que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 28 de juliol del 2010.

L’Advocacia Catalana recorda que la legitimitat constitucional de la Llei va ser dictaminada de forma extensa i motivada pel Consell de Garanties Estatutàries, d’acord amb les competències exclusives de la Generalitat de Catalunya sobre espectacles públics i protecció dels animals, així com el caràcter concurrent de la competència en matèria de cultura, i que el Tribunal Constitucional fa ús de lleis posteriors per anul·lar una anterior, en contra de la mateixa doctrina jurisprudencial d’aquest Tribunal sobre la irretroactivitat de la Llei.

El Consell de l’Advocacia Catalana considera que aquesta Sentència es un pas enrere en l’exercici del drets de participació ciutadana legislativa. En  aquest sentit, recorda que l’abolició de les corrides de toros a Catalunya va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 28 de juliol del 2010 a partir de la Iniciativa Legislativa Popular promoguda per la Plataforma Prou!

La Llei 28/2010, que va modificar la normativa sobre protecció dels animals, es va dictar d’acord amb la competència exclusiva sobre espectacles públics de la Generalitat de Catalunya contemplada a l’article 141 de l’EAC, que va habilitar al legislador català per exercir la potestat normativa a fi d’establir un supòsit de prohibició de l’espectacle públic, i així garantir la tutela d’un altre bé jurídic com és la protecció dels animals, que preveu l’article 116 de l’EAC.

Per això, l’Advocacia Catalana mostra la seva rotunda oposició a l’argument utilitzat pel TC, que afirma que l’abast de la competència exclusiva de la Generalitat sobre espectacles públics només permet dictar normes reguladores, però no prohibitives, quan es tracta d’espectacles taurins per ser patrimoni cultural de tots els espanyols, i no quan es tracta d’altres espectacles o activitats a on s’utilitzen o maltracten animals, que sí podrien ser prohibits per les Comunitats Autònomes. L’Advocacia també es pregunta quin és el significat de la paraula regular, doncs, quan s’estableixen uns paràmetres per l’ordenació d’un espectacle, s’ha de poder incloure la seva prohibició.

L’Advocacia Catalana considera també un error que la Sentència analitzi la Llei catalana des de la conceptuació de les corrides de toros com un fenomen cultural que els poders públics han de defensar i preservar, amb l’agreujant que només l’Estat Espanyol pot prohibir-les. Un altre error és que la Sentència tractaria les corrides de toros com a patrimoni cultural digne de protecció en tot el territori nacional emparant-se en lleis posteriors,  com son la Llei 18/2013, de 12 de novembre, per a la regulació de la tauromàquia com a patrimoni cultural i la Llei 10/2015, de 26 de maig, per salvaguardar el patrimoni cultural immaterial.

Per a l’Advocacia el concepte de “patrimoni cultural”, com un conjunt de béns que formen part de pràctiques socials que s’han de transmetre a la següent generació per garantir la seva permanència indefinida en el temps, és subjectiu i dinàmic i no depèn de les Lleis, sinó dels valors que la societat els atribueixen en cada moment de la història i que determinen què cal protegir i conservar per a la posteritat. Avui dia, la protecció dels animals és un valor per a la societat, a més d’un deure legal que s’estén a tots els poders públics. A més, els espectacles taurins segueixen sent una excepció en el marc de la legislació de protecció dels animals, pel que no és pertinent estendre aquesta excepcionalitat a la generalitat a través de la declaració legal dels espectacles taurins com a “patrimoni cultural”.

Per tot això, l’Advocacia Catalana dóna suport a les Comissions de Protecció dels Drets Dels Animals dels Col·legis d’Advocats, que treballen per aconseguir que els drets dels animals siguin tinguts en compte en la nostra societat i perquè la legislació vigent així ho reculli. Aquest serà, precisament un tema central que s’estudiarà durant la celebració de la primera trobada de Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d’Advocats de tot l’Estat Espanyol, que se celebrarà els dies 27 i 28 d’octubre a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona sota la iniciativa de la Comissió de Protecció dels drets dels animals de l’ICAB.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *