7 de cada 10 nous funcionaris de l’Administració de Justícia són dones

Redacció.

Les últimes oposicions per a llocs de l’Administració de Justícia han estat superades majoritàriament per dones. D’un total de 1.459 aprovats, 416 són homes – el 28,51%- i 1.043 dones – el 71,49% – segons l’anàlisi realitzada per ADAMS Formació.

L’informe es basa en els aprovats de les últimes convocatòries d’oposicions per a Jutges, Fiscals i Lletrats (Llicenciats universitaris/Grau) i per als Cossos Generals: Gestors Processals (Diplomats/Grau), Tramitadors Processals (Batxiller) i per a Auxili Judicial (Graduat en ESO).

Particularment les dades de Jutges, Fiscals i Lletrats difereixen de la norma general en l’empresa privada on, segons diferents estudis, són els homes els que majoritàriament ocupen llocs de més alt nivell”, indica Gloria Oliveros, Directora d’Ocupació Pública d’ADAMS Formació.

També assenyala que “en les noves promocions de l’Administració  de Justícia destaca la majoritària presència de dones: com a norma general, elles són més organitzades, persistents i disciplinades, qualitats molt positives per opositar”.

“Per accedir a ocupacions públiques el sistema de selecció per oposició garanteix la igualtat de tracte entre homes i dones i també destacaria que les condicions laborals i econòmiques treballant en el Servei Públic són exactament iguals per a tots dos”.

Percentatge d’homes i dones en l’Administració de Justícia

A continuació per ordre de major a menor el percentatge de dones en els 6 Cossos, que oscil·la entre el 83,87% per al Cos de Lletrats fins al 68,57% pel de Fiscals:

 

Homes

Dones

% Homes

% Dones

Places

Lletrats

15 78 16,13 83,87

93

Gestió Processal

37 101 26,81 73,19

138

Jutges

18 47 27,69 72,31

65

Auxili Judicial

223 529 29,65 70,35

752

Tramitació Processal

112 264 29,79 70,21

376

Fiscals

11 24 31,43 68,57

35

TOTAL 416 1043 28,51 71,49

1.459

894 dones (70,62%) i 372 homes en Gestió Processal, Tramitació Processal i Auxili Judicial

Les 1.266 persones aprovades en els últims mesos per a aquests Cossos Generals donen suport a Jutges, Fiscals i Lletrats Judicials (antics Secretaris Judicials). Desenvolupen la seva feina en les Oficines Judicials i Fiscalies en tasques de contingut processal i administratiu de la Justícia.

Dades per comunitats autònomes:

  • 2 de cada 3 són dones a Catalunya, País Basc i el territori corresponent al Ministeri de Justícia (comunitats autònomes sense aquests recursos humans transferits i no incloses en el quadre).
  • A Canàries, Comunitat Valenciana, Madrid i Andalusia, el percentatge de dones és fins i tot és superior.
  • Andalusia és la comunitat amb major % de dones: un 82,93% de les places.
  • La Rioja és l’única comunitat amb més homes: 53,33%.
  • A Navarra tots dos sexes tenen una representació igualitària amb un 45%-55%. 

Gestió Processal, Tramitació Processal i Auxili Judicial

En el Cos de Gestió Processal, les comunitats autònomes amb major percentatge de dones són Andalusia (amb el 100%) i Catalunya (amb el 80%) i la comunitat amb major percentatge masculí és Navarra amb un 50%.

En el Cos de Tramitació Processal la comunitat autònoma amb més diferència percentual entre tots dos sexes és Andalusia amb un 83,33% a favor del gènere femení, destacant també la Comunitat Valenciana amb un 78,28% i Madrid amb un 73,26%;  mentre  que al País Basc el 43,18% ho copen els homes.

En el cas d’Auxili Judicial, Andalusia i País Basc tenen un 80% de dones enfront del 20% d’homes, i li segueixen Madrid amb un 77,56%, Comunitat Valenciana 70%, Canàries 68,42% i Catalunya amb un 65,85% de dones.

El 77% de les places de Jutges, Fiscals i Lletrats per a les dones

Elles, que també són majoria en les facultats de Dret, han aconseguit invertir la tendència de fa anys, en els quals ingressaven més homes que dones com a Jutges, Fiscals i Lletrats.

Així, en la darrera oposició de Lletrats (antic cos de Secretaris Judicials), el 83,9% dels aspirants aprovats han estat dones (78 de 93 places), en el cas de Jutges ocupen el 72,3% del total (47 de 65 places) i en el cas de Fiscals són el 68,6% (24 de 35 places).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *