Acord entre Justícia i els sindicats per augmentar l’estabilitat de la plantilla i l’eficiència dels jutjats

Redacció.

Front comú del Departament de Justícia i els sindicats per reduir la inestabilitat de la plantilla dels òrgans judicials i de la fiscalia a Catalunya. El Govern català i els representants sindicals treballaran conjuntament perquè l’Executiu espanyol reconegui l’experiència dels interins com un mèrit que es pugui sumar al resultat de les oposicions. És a dir, passar de l’actual sistema d’oposició, en què tot depèn del resultat d’un examen, a un altre de concurs-oposició, que també tingui en compte els serveis prestats. L’objectiu de les dues parts és que la mesura serveixi per protegir els llocs de treball d’aquest col·lectiu i evitar l’expulsió dels interins, que representen el 40 % de la plantilla de l’Administració de justícia a Catalunya. El Departament i els sindicats calculen que la seva iniciativa reduiria l’interinatge fins a només el 10 %. Això significa que tres de cada quatre interins es podrien convertir en funcionaris si aquesta mesura s’apliqués durant un període de cinc anys.

Signatura de l'acord entre Justícia i els sindicats

Empleats amb experiència i plantilles més estables
 
Actualment, hi ha 2.900 empleats de l’Administració de justícia a Catalunya que són interins. Aquests treballadors acumulen un valuós coneixement sobre el funcionament dels jutjats i viuen arrelats a l’entorn del seu lloc de treball. La convocatòria d’oposicions podria comportar la substitució d’aquestes persones per d’altres de la resta de l’Estat, sense experiència ni intenció de quedar-se a treballar a Catalunya.
 
Actualment, tres de cada quatre opositors per als jutjats són de la resta de l’Estat. Es tracta d’aspirants que utilitzen les oposicions de Catalunya per aconseguir una plaça, però que demanen el trasllat al cap dels dos anys mínims de permanència en el primer destí. Segons dades del Departament de Justícia, dos de cada tres d’aquests opositors demanen el trasllat.
 
Aquesta circumstància es tradueix en una falta d’estabilitat i d’eficiència als jutjats. Hi ha casos paradigmàtics que ho expliquen, com el del Jutjat Social núm. 2 de Granollers, que el 2012 va perdre sis dels vuit funcionaris que hi treballaven; o el del Jutjat Social núm. 3 de Barcelona, que el 2015 va perdre sis dels set funcionaris.
 
Primer acord entre el Departament i tots els sindicats en una dècada
 
El pacte, l’han signat aquest dijous els representants dels sindicats STAJ, CSIF, CCOO i UGT amb el secretari general, Adrià Comella, i la secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, Patrícia Gomà. Es tracta del primer acord del Departament de Justícia amb tots els sindicats amb representació des del 2006. El Departament i els sindicats també han consensuat una reordenació de personal de l’Administració de justícia i canvis en els horaris dels treballadors dels jutjats.
 
Distribució dels treballadors allà on fan més falta
 
D’acord amb les limitacions de la Llei de pressupostos, la plantilla s’ha de mantenir estable, no pot créixer. Malgrat que sempre falten mans, hi ha llocs on n’hi falten més que en d’altres. És per això que el Departament de Justícia i els sindicats han  acordat una reordenació dels llocs de treball amb l’objectiu que els jutjats i les fiscalies disposin d’una dotació de personal proporcional al volum de feina que assumeixen.
 
L’acord consisteix en el canvi d’ubicació de 48 llocs de treball, amb destí a les fiscalies,  els jutjats amb noves oficines judicials i els jutjats de pau amb més necessitats de personal. El Departament de Justícia destinarà més de 90 places de l’Administració de justícia a la dotació dels nou nous jutjats pendents de creació per part del Govern espanyol.
 
Mitja hora més d’atenció al públic cada dia
 
L’entesa entre els sindicats i el Departament de Justícia inclou una major concentració de l’horari laboral en hores d’atenció al públic. D’una banda, això es traduirà en mitja hora més d’atenció al ciutadà cada dia. De l’altra, afavorirà la conciliació de la vida laboral i professional dels treballadors dels jutjats. La mesura també significarà un estalvi d’un milió d’euros en seguretat perquè, malgrat que s’ampliarà l’horari d’atenció al públic, la concentració de les jornades en les mateixes franges horàries reduirà les hores amb treballadors a l’interior de les instal·lacions. Amb aquest acord, els empleats de l’Administració de justícia a Catalunya recuperen les condicions prèvies a la crisi econòmica, tal com ja han fet els del País Basc i el País Valencià, entre d’altres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *