El Centre de Mediació de l’ICAB ha tramitat més de 1.000 mediacions al 2016

Redacción.

El Centre de Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (CEMICAB) ha tramitat 1.097 mediacions al 2016, fet que suposa un lleuger repunt sobre les mediacions realitzades al 2015, que van ser un total de 840.

Aquesta és una de les dades que s’han donat a conèixer a la roda de premsa celebrada ahir al matí al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i en la qual hi ha participat la vicedegana de l’ICAB, Rosa Ma. Barberà, la diputada responsable del CEMICAB, Mercè Claramunt, la magistrada del social i coordinadora de GEMME (Grup Europeu de Magistrats per la Mediació) Sara Pose, i l’advocada mediadora del CEMICAB, Àngels Cabello.

MediacionsCEMICABIMG_4140

La vicedegana de l’ICAB ha explicat que “el Col·legi de l’Advocacia  de Barcelona ha apostat sempre per promoure la mediació dins l’advocacia. Per aquest motiu l’any 2011, l’ICAB va crear el CEMICAB amb l’objectiu que a través d’aquest Centre és canalitzessin tots els aspectes relacionats amb la mediació, tant la vessant de divulgació de la seva existència entre els advocats i advocades, com dissenyant la formació específica que permeti a un advocat convertir-se en mediador/a”. 

Claramunt ha explicat que el CEMICAB ha tramitat 1097 mediacions, de les quals 408 han estat acceptades, és a dir, que les dues parts enfrontades han volgut iniciar un procés de mediació per mirar de trobar una solució al conflicte, vers les 658 rebutjades. Quant a les mediacions en tràmit, resten pendents 31.

Per aquest motiu Claramunt considera “que malgrat el repunt de les mediacions tramitades pel CEMICAB el 2016 respecte el període 2011-2015, on la mitjana era de 800 mediacions, és imprescindible fomentar la cultura de la mediació ja que encara hi ha molts ciutadans que desconeixen aquest procediment i els seus avantatges i no volen participar-hi, fet que es tradueix en aquest elevat número de mediacions desestimades”. I ha afegit: “en la mediació són els propis ciutadans i ciutadanes els que construeixen l’acord  amb les seves propostes per a la resolució de les situacions problemàtiques amb l’ajuda dels professionals mediadors. Els acords obtinguts sovint són més perdurables i mes fàcilment executables arran de la implicació activa de les parts en buscar la solució. Per aquest motiu la commemoració del “Dia europeu de la Mediació”, cada 21 de gener, és una gran oportunitat per donar a conèixer la mediació entre la ciutadania”.

Àmbits de la mediació

De les mediacions tramitades, 968 han estat sobre aspectes familiars (guarda de fills, pensió d’aliments, ús del domicili familiar…) 56 sobre temes hipotecaris, 51 sobre dret d’obligacions (reclamacions de quantitat, factures) i 10 sobre qüestions relacionades amb arrendaments urbans i propietat horitzontal.

Origen de les mediacions

En relació a l’origen de les mediacions, 824 (un 75,11%) són mediacions públiques, és a dir, tenen el benefici de la justícia gratuïta –per part d’una o de les dues parts en conflicte- mentre que 147 són privades, ja que han estat sol·licitades per persones que no tenien reconegut el benefici de la justícia gratuïta i 126 són intrajudicials. Per mediacions intrajudicials entenem que són les que un cop iniciat el procediment judicial per resoldre un conflicte, el jutjat envia a les parts a una sessió informativa de mediació. Feta la sessió informativa, són les parts les que decideixen si volen sol·licitar una mediació.

De les mediacions públiques,  308 són acceptades, enfront de les 516 rebutjades. Mentre que de les 147 mediacions privades, 30 són acceptades, 95 rebutjades (64,62%) i en tràmit n’hi ha 21.  D’intrajudicials se n’han acceptat 68 i s’han rebutjat 41, mentre que n’hi ha 9 en tràmit. Cal destacar, doncs, que mentre en les mediacions privades i públiques el percentatge de rebuig és molt elevat, no passa el mateix quan el procediment ve derivat del jutjat, ja que les dades ens mostren un percentatge d’acceptació del 57,62% enfront del 34,75% dels rebutjats.

Prova pilot de la mediació intrajudicial als jutjats del social de Barcelona

Precisament Pose ha donat a conèixer la prova pilot de la mediació en els jutjats del social de Barcelona. En l’àmbit social va sorgir a conseqüència de l’augment de la càrrega de treball als jutjats del social derivada de l’augment de procediments a conseqüència de la crisi econòmica. “Davant la saturació que va viure aquesta jurisdicció vam analitzar què es podria fer.  Vam detectar que hi havia casos que eren susceptibles de ser resolts a través de la mediació. Amb el permís del TSJC vam posar en marxa una prova pilot en quatre jutjats del social de Barcelona. És un petit pas endavant. Cal continuar treballant i donant a conèixer la mediació, perquè encara hi ha reticències a usar aquesta via com a mètode per resoldre conflictes. Però per altra banda, molts dels usuaris que ho han provat estan contents d’haver-se sotmès a la mediació. A més molts d’ells, han aconseguit un acord al conflicte plantejat”.

Per la seva part l’advocada mediadora Àngels Cabello ha explicat perquè és va interessar per la mediació i la formació que ha dut a terme per convertir-se en advocada mediadora. També ha explicat que el CEMICAB ofereix als advocats i advocades mediadors/es una sèrie de serveis, tals com el registre d’actes i certificacions, les sessions informatives, formació continuada i assessorament especialitzat per part d’un comitè tècnic.

El CEMICAB compta amb més de 300 advocats/des mediadors

Claramunt, com a responsable del Centre de Mediació de l’ICAB ha explicat que la mediació és una sortida professional que guanya terreny entre l’advocacia  i en aquest sentit ha destacat que el CEMICAB ja compta amb 313 advocats/des mediadors/des, 65 més que l’any 2015.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *