Pla Estratègic de l’Advocacia: La publicitat haurà d’atendre la dignitat de la professió

Redacció.

La presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola, Victoria Ortega, va presentar ahir el Pla Estratègic de l’Advocacia que pretén fer realitat els reptes sobre assumptes com la regulació de l’exercici professional, la deontologia, el servei públic de Justícia, la internacionalització de la professió, els desafiaments tecnològics i l’accés universal a la Justícia, entre uns altres.

El Pla Estratègic és el “full de ruta” de l’Advocacia Espanyola per al període 2017-2020 en el qual, a través de cinc eixos estratègics, s’aborda el correcte exercici de la professió, la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans i el compliment de les obligacions deontològiques amb la finalitat de treballar per una Justícia més àgil, moderna i eficaç.

Els objectius que s’ha fixat la presidenta de l’Advocacia Espanyola s’articulen a través de 163 mesures, entre les quals cal destacar:

  • Impuls de la qualitat de la Justícia a través de la participació activa de l’Advocacia per aconseguir amb tots els actors jurídics un Pacte d’Estat per a la Justícia. A més es proposa la creació d’una Comissió Nacional de Qualitat de la Justícia que auditi i incentivi les millors pràctiques en l’Administració de Justícia. Establiment i reconeixement d’especialitats en la professió d’advocat per respondre a la creixent complexitat social que incideix en l’ordenament jurídic.
  • Reforçar el control deontològic amb la creació d’un Consell Deontològic Assessor format per professionals reconeguts, experts en deontologia i representants de sectors de diversos àmbits.
  • Una formació inicial d’excel·lència i millorar l’accés a la professió. És el moment de realitzar una sèrie de millores d’interès públic dirigides a enfortir la qualitat en la prestació de serveis legals mitjançant l’impuls de l’acreditació d’habilitats pràctiques necessàries per a l’exercici de la professió.
  • Impuls de l’advocacia preventiva mitjançant un sistema de resolució de conflictes alternatiu al procés judicial, com la mediació i l’arbitratge, per aconseguir l’acord a través d’una negociació privada on les parts estiguin recolzades i assessorades en tot moment per un advocat.
  • Implantació d’un sistema regulador de la publicitat dels advocats que preservi tant les especificitats de la normativa legal com les singularitats de l’advocat defensor, en la qual la publicitat haurà d’atendre la dignitat de la professió. Es crearà un òrgan independent consultor i revisor, amb capacitat per resoldre extrajudicialment conflictes en aquesta matèria.
  • Millorar la normativa sobre Assistència Jurídica Gratuïta amb la finalitat de maximitzar la qualitat i sostenibilitat del servei. La nova norma ha d’implicar l’actualització dels barems en tot l’Estat i assegurar la promptitud en el pagament. Programa de treball amb els mitjans de comunicació sobre presumpció d’innocència, mitjançant l’impuls d’activitats formatives amb altres organismes jurídics i associacions de premsa perquè els professionals de la informació compleixin amb la seva obligació d’informar respectant el dret a la presumpció d’innocència.
  • Revisar el criteri de la condemna en costes perquè el principi de venciment (imposició de costes a la part que ha vist desestimades totes i cada les seves pretensions) no suposi una limitació a l’accés a la tutela judicial efectiva. A més l’Advocacia continuarà reivindicant activament la supressió de les taxes judicials per a les pimes i ONGs.
  • Una advocacia innovadora i tecnològicament avançada. L’Advocacia està compromesa amb l’impuls d’una millor preparació tecnològica dels professionals per respondre als nous reptes i realitzarà propostes de solucions eficaces. Respecte a LexNET Justícia, l’Advocacia farà un seguiment del servei de suport del Ministeri de Justícia als usuaris i presentarà iniciatives de millores en aquesta plataforma digital.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *