L’ICAB alerta de les problemàtiques derivades dels tractats TTIP, CETA i TISA

Redacció.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha alertat al Parlament de Catalunya sobre les problemàtiques derivades dels tractats sobre comerç i inversions entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP), sobre comerç i inversions entre la Unió Europea i Canadà (CETA) i sobre serveis entre la Unió Europea, els Estats Units i d’altres països del món (TISA), ja que aquests poden incidir de forma negativa en els drets de les persones, el medi ambient i el funcionament dels sistemes democràtics.

Ha estat en el marc de la celebració de “la Comissió d’estudi de possibles impactes del TTIP, del CETA i del TISA en els diferents àmbits econòmics, socials, culturals i ecològics” del Parlament català i en la qual ha participat com a experta en la matèria l’advocada Blanca Padrós, per delegació expressa del degà de l’ICAB.

Padrós ha explicat que les principals problemàtiques relacionades amb aquests tractats en fase de negociació o d’aprovació tenen a veure amb la falta de transparència en les negociacions, l’objectiu dels tractats d’eliminar el que anomenen “barreres no aranzelàries” (les quals acaben corresponent als drets de la ciutadania, de les persones treballadores, de les persones consumidores i del medi ambient, perquè alguns les consideren barreres al lliure comerç), les indemnitzacions per lucre cessant (que els Estats han de pagar a les empreses si aquestes han obtingut menys beneficis dels previstos, per exemple a causa de canvis legislatius protectors de drets; aquestes indemnitzacions acaben recaient en la ciutadania, quelcom semblant al que va passar en l’àmbit intern en el cas “Castor”), la resolució dels conflictes entre les empreses inversores i els Estats a través de tribunals arbitrals aliens a les garanties jurisdiccionals, i l’anomenada “cooperació reguladora” o filtre previ a aquelles activitats legislatives que a criteri de determinats representants i agents puguin ser un obstacle al lliure comerç (i recordem que les normes que prevenen abusos són per definició límits o “obstacles”).

Tant en els tractats sobre comerç i inversions com en el de serveis s’estén i s’institucionalitza un model en el qual els interessos purament econòmics tenen prioritat sobre la garantia dels drets, els principis i els valors humans, professionals i democràtics.

Per això des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona s’insta els governs i els partits polítics a continuar treballant de forma conjunta per evitar que els grups de pressió dels Estats Units, Canadà i la Unió Europea aconsegueixin que els diferents països d’Europa s’hagin de sotmetre als interessos dels negocis privats en detriment dels drets de les persones, del medi ambient i del funcionament de les institucions democràtiques.

Comissió de treball

La Comissió d’estudi de possibles impactes del TTIP, del CETA i del TISA en els diferents àmbits econòmics, socials, culturals i ecològics amb una participació plural i equilibrada dels sectors interessats” s’ha constituït arran de la Resolució 289/XI del Parlament de Catalunya sobre el Tractat transatlàntic de comerç i inversions i amb la qual es vol promoure la informació i el debat sobre els tractats internacionals de comerç i inversions en curs de negociació o d’aprovació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *