Quins són els principals candidats a les eleccions a l’ICAB? Perfil de Gay, Pintó i Riera

Per A. Salvador.

Barcelona.

Ahir, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) va convocar eleccions per al dimecres 28 de juny amb l’objectiu de renovar, per primer cop, la totalitat de la seva Junta de Govern, formada pels càrrecs de degà/na, vicedegà/na, secretari/a i tretze diputats/des. El mandat per a cadascun dels càrrecs és de 4 anys.

Més de 24.000 col·legiats i col·legiades estan cridats a les urnes en unes eleccions que es presenten crucials per definir quin serà el futur de la casa dels advocats, així com de l’advocacia barcelonina.

A dia d’avui, s’han postulat com a principals futurs candidats al deganat de l’ICAB: Mª Eugènia Gay, Jordi Pintó Sala i Lluis Riera Pijuan.

Mª Eugènia Gay

 • Maria Eugènia Gay19 anys d’exercici professional en l’advocacia i sòcia del despatx Gay Rosell Solano.
 • Ha estat diputada de la Junta de Govern de l’ICAB amb el deganat de Silvia Giménez Salinas (2005-2009), essent responsable del Departament de Relacions Internacionals. Ha estat presidenta de la Comissió de Mediació i de la Comissió de Prospectives Socioprofessionals. Ha estat Vicepresidenta de la secció de Dret Civil de 2010 a 2016. Així mateix, ha sigut vocal de la Comissió de Mediació (2010-2016)
 • L’eslògan de la seva campanya és “Som gent com tu”.
 • El seu web de campanya és eugeniagay.cat

Mª Eugènia Gay ens exposa que va decidir dedicar-se a l’advocacia perquèl’exercici del dret ha estat sempre una vocació per a mi. Estudiar els casos amb els companys del despatx, relacionar-se amb els clients, celebrar judicis, interaccionar amb els companys i companyes de professió i amb els altres actors jurídics, forma part del meu dia a dia i m’estimula intel·lectualment”. “Provinc d’una família de juristes i he viscut amb passió l’advocacia des de ben jove com una reivindicació del dret de defensa de la ciutadania”, ens relata Gay.

Gay es presenta a candidata a degana amb la creença ferma “en la vessant de servei públic que té l’advocacia i estic segura que aquesta vessant pot ser mot enfortida des del Col·legi, en benefici dels advocats i advocades de Barcelona i dels seus interessos, però també en benefici dels drets individuals i col·lectius dels nostres conciutadans”.

Concebo l‘ICAB com un pilar fonamental en la societat civil catalana, com una referència sense la qual els advocats i advocades se sentirien desemparats. No hem d’oblidar que el paper dels col·legis d’advocats a Europa ha estat clau per garantir la defensa del dret de defensa”, ens exposa a El Jurista la candidata.

Som gent com tu”, aquest és l’eslògan de campanya de la candidatura Gay. Cap company pot negar que Mª Eugènia Gay coneix l’ICAB i coneix l’advocacia barcelonina, així com els seus problemes reals i els reptes als quals s’haurà de fer front ens els pròxims quatre anys. “Nosaltres som com tots els advocats i advocades que exerceixen dia a dia la professió. Coneixem bé els problemes reals de l’advocacia perquè trepitgem regularment els jutjats i volem que el Col·legi sigui una institució útil per a l’advocacia, que defensi els seus col·legiats i col·legiades per tal que puguin exercir la seva feina amb dignitat, sentint-se respectats i considerats per l’Administració de Justícia”.

L’advocacia està per davant de la ideologia i estem convençuts que, gràcies a la nostra experiència acumulada al llarg dels anys, podrem fer sentir la veu de l’ICAB davant del conjunt de la societat i, sobretot, davant del poder judicial i legislatiu”.

La candidatura Gay coneix bé la casa dels advocats barcelonins, per això, front la gran pregunta de si son rupturistes, continuistes o renovadors ens exposen que “hi ha coses del Col·legi que s’hauran de millorar, i en això serem reformistes, coses que cal canviar, i en això serem renovadors, i coses que cal conservar i en això serem conservadors, sempre des de una vessant de respecte cap a la institució”.

El projecte de Gay està enfocat en fer de l’ICAB ”un Col·legi innovador, participatiu, ètic, solidari i obert al món, que respongui a les necessitats actuals de l’advocacia, des del punt de vista econòmic, civil i social”. Seguidament, es planteja implantar “les mesures necessàries per fer front a la precarietat de l’advocacia, per garantir que es respecti la professió, per oferir un ICAB transparent i per augmentar la participació de tots els col·legiats i col·legiades en el dia a dia de la institució. Entre les accions previstes al nostre programa, contemplem rebaixar les quotes col·legials, lluitar per aconseguir un torn d’ofici qualificat i garantir la dignitat dels nostres honoraris. També renegociarem una bona cobertura en la pòlissa de responsabilitat civil col·legial i potenciarem les relacions internacionals com a motor de negoci per a les persones col·legiades, fent de Barcelona una capital de referència com a centre de prestigi en dret digital, mediació i arbitratge”.

“Des del punt de vista social, conciliarem la vida professional amb la vida privada, cuidarem la igualtat efectiva entre advocades i advocats, donarem suport als advocats més joves i sèniors, i propiciarem una major participació i presència de les delegacions de l’ICAB”, exposa Gay per a El Jurista. “En definitiva, treballarem en favor de la projecció pública de la professió, defensarem els col·legiats i col·legiades, optimitzarem els processos de treball del Col·legi i transformarem digitalment la institució”.  

¿Què és lo primer que farà Mª Eugènia Gay si esdevé degana? La candidata a degana agrairà “als col·legiats i col·legiades la seva participació i a les altres candidatures el seu esforç en benefici d’una campanya intensa, constructiva i respectuosa que, sens dubte, haurà estat molt útil per conèixer les necessitats i el futur del nostre col·lectiu”. Seguidament, en el seu primer dia de feina, començarà a “executar les principals mesures del nostre programa, com són la rebaixa de quotes col·legials i la renegociació d’una nova pòlissa de Responsabilitat Civil, i alhora garantirem la transparència i proximitat de l’ICAB”.

Jordi Pintó Sala

 • És advocat, President del Consell Rector de l’ISDE, Director del Centre del Coneixement de Difussió Jurídica, membre del Consell de Redacció de la revista de Relacions Internacional.
 • Ha sigut Vocal del Capítol Espanyol de la Interamerican Bar Association, Membre de la Secció del Dret de la Construcció de l’ICAB, membre del Consell de redacció de la Revista Ajuntament XXI, vocal de l’associació española del dret de la construcció. Secretari de la Comissió Econòmica Estatutària del FC Barcelona i tresorer de la seva comisió gestora sota la presidencia del Dr. Trayter.
 • L’eslògan de la seva campanya és “Canvi 180 graUS!”.
 • El seu web de campanya és jordipintoicab.cat

Conversem amb Jordi Pintó qui ens exposa a El Jurista que la seva motivació per dedicar-se a l’advocacia va ser el “d’aplicar el dret a casos concrets per contribuir a garantir la llibertat individual de les persones, el respecte a la seva dignitat i a la justícia general”.

Pintó ens exposa que es presenta a degà amb “la il·lusió per tractar d’aplicar en benefici de l’advocacia la meva experiència com a advocat i com a gestor institucional, a més de de la sort de comptar amb un magnífic equip de companys que se presenten amb mi. Sense ells aquesta candidatura no seria possible”.

La candidatura Pintó es defineix com a radicalment renovadora, per això, ha preparat un programa de 18 punts que des de la presentació de la seva pre-candidatura ha anat donar a conèixer a tots els companys i companyes.

Entre d’altres, un dels punts principals de la candidatura Pintó és garantir la transparència de la casa dels advocats, per això, exposa a El Jurista que “enfront l’actual ocultació d’informació crearem un Col·legi absolutament transparent”. Així mateix, Pintó aposta per a que l’ICAB actuï com a lobby de l’advocacia i incideixi en la cuina legislativa, per això, creu fermament que l’ICAB “ha de conèixer els primers esborranys dels avantprojectes i estar present a la preparació de les Lleis”.

Seguidament, un dels altres punts que resulten interessants de la Candidatura Pintó és la instal·lació de “pantalles electròniques que ens informaran dels judicis i dels retards que es vagin produint en els jujtats”. En aquest sentit, Pintó planteja, també, la dificultat que suposa per a molts advocats reclamar minutes impagades als seus clients, per això, proposa que sigui “l’ICAB qui faci la reclamació i tots els tràmits necessaris”.

Un dels altres problemes que apunta Pintó és l’anacronisme de la borsa de treball de l’ICAB, per això, proposa un servei de Recruitment Consultants i/o de desenvolupament d’habilitats directives i captació de clients. Des de la seva candidatura proposa “crear un servei professionalitzat de Recruitment a favor de l’advocat/ada jove i de Headhunting

A tot això, Pintó es compromet a crear una guarderia infantil gratuïta a les ciutats judicials per afavorir la conciliació dels advocats i advocades pares i mares. Així mateix, un dels altres punts de la seva candidatura és lluitar per una nova assegurança de responsabilitat civil per als advocats barcelonins, per això ens exposa que evitaran que “els advocats paguin per l’assegurança més del que es paga al mercat”. Finalment, entre d’altres propostes, ens exposa a El Jurista que procedirà a reduir les quotes col·legials dels col·legiats.

¿Què és lo primer que farà Jordi Pintó si esdevé degà? L’actual President del Consell Rector de l’ISDE ens exposa que si l’advocacia barcelonina decideix diposar la seva confiança en ell, lo primer que farà és “posar-se a treballar i prendre decisions juntament amb els meus companys de Junta per complir el nostre programa”.

Lluis Riera Pijuan

 • Advocat dedicat principalment a l’àmbit laboral i mercantil, actuant com a Mediador i Administrador Concursal. Així mateix, forma part del Tribunal Arbitral de Barcelona.
 • Ha sigut interventor i conseller de la Caixa d’Advocats i Secretari de Juristes Cristians, entre d’altres.
 • L’eslògan de la seva campanya és “Som legals”.
 • El seu web de campanya és somlegals.cat

Riera ens relata a El Jurista que va decidir dedicar-se a l’advocacia donat que “sempre he estat vinculat al món judicial, des dels 15 anys, actuals com Oficial Interí en l’Oficialia de Sala de l’Audiència Provincial de Barcelona. Posteriorment, com a cap del despatx del Pocurador dels Tribunals de l’Exc. D. José Puig Olivet Serra”. Posteriorment i des de l’any 1980 és advocat en exercici amb despatx propi”.

Lluís Riera es presenta a degà “per la il·lusió arrel de la sol·licitud que em van fer uns companys de professió, juntament amb la meva motivació per ajudar a l’Institució per millor els seus serveis col·legials”. En aquest sentit, Riera ha anomenat la seva candidatura sota l’eslògan “Som legals”, ja que “la nostra candidatura està formada per gent que exerceix la professió de forma lliure i autònoma; gent jove, sense cap vinculació ni compromís amb cap Lobby, despatx o partit polític”.

Som advocats de carrer, en contacte permanent amb el ciutadà: “advocats d’infanteria”, sense pedigrí”, exposa Riera a El Jurista.

La candidatura Riera defensa en el seu programa la rebaixa de quotes col·legials, una prova pilot d’escola bressol i una sala d’alletament a la Ciutat de la Justícia, així como enfortir la internacionalització de l’ICAB. Riera es presenta a degà per “lluitar per una Justícia ràpida i eficaç, intentar formalitzar una nova pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva amb rebaixa de la prima, així com defensar una neutralitat ideològica i política de l’ICAB”. Així mateix, Riera es compromet amb “el diàleg amb les Administracions per la millora del sistema judicial, i sobretot lluitar per les millores en els sistema de les retribucions del torn d’ofici”.

Riera defineix la seva candidatura com a renovadora, ni rupturista ni continuista, per això, treballarà amb ànim de millora amb totes les seccions del Dret en relació amb els Tribunals perquè “estem en una època de canvis profunds”.

¿Què és lo primer que farà Lluis Riera si esdevé degà? Riera, en cas de ser escollit nou degà de la casa dels advocats barcelonins, en primer lloc, parlarà amb el Consell de l’Advocacia Catalana, paral·lelament amb la Conselleria de Justícia i el Consell General de l’Advocacia Espanyola per tal de “fer la màxima pressió per la millor, en el temps i en l’import, del cobrament de les indemnitzacions que es paguen en el Torn d’Ofici”.

Seguidament, Riera pressionaria a les Administracions per aconseguir millores en el deficitari sistema judicial, especialment en l’aspecte dels endarreriments. Finament, Riera tindrà una trobada amb el Grup d’Advocats Joves per tal de parlar de tots els assumptes que els angoixen i ajudar-los. Paral·lelament, començaria a treballar en la millora de la relació institucional entre la Magistratura i els Advocats en exercici, la millora del respecte entre companys i la formació gratuïta per part d’Advocats de reconegut prestigi, comptant amb els Advocats Sèniors que de forma voluntària s’adhereixen en aquesta proposta de la seva candidatura.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *