La Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l’ICAB celebra el seu 15è aniversari

Redacció.

La Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha celebrat el seu 15è aniversari realitzant una jornada formativa amb el lema “Compromesos per seguir avançant” per donar a conèixer el treball realitzat al llarg d’aquest període en defensa de la protecció i reconeixement dels drets dels animals.

La jornada ha estat inaugurada per la vicedegana del Col·legi de l’Advocacia, Rosa Mª Barberà, qui ha donat la benvinguda als assistents i seguidament ha cedit la paraula a la diputada responsable de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals, Esther Palmés, i a l’advocada i presidenta de la CDPA, Magda Oranich.  

En el seu parlament, Palmés ha destacat que “la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l’ICAB ha aconseguit en aquests 15 anys de treball importants progressos per fer que les lleis autonòmiques i estatals s’estiguin equiparant a les d’Europa, que són més  proteccionistes dels drets dels animals. I ha destacat que s’ha aconseguit prohibir les corrides de toros, aturar el maltractament animal en festes tradicionals, evitar que es mati a animals per controlar la població de diferents espècies, entre altres ”.

Per la seva part, Oranich ha afegit: “que la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals ha aconseguit sensibilitzar la societat del fet que els animals són éssers vius amb uns drets que cal respectar i que alhora s’ha convertit en un referent i un exemple a seguir, doncs actualment hi ha 25 Col·legis d’Advocats a Espanya que compten amb una comissió que té com a objectiu exclusiu la defensa dels drets dels animals

La vicedegana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Rosa Mª Barberà, ha ressaltat que “l’ICAB va ser el primer Col·legi d’Advocats a Espanya que va posar en marxa una Comissió de Protecció dels Drets dels Animals, l’any 2002. Aquesta iniciativa va néixer arran de l’empenta d’un grup d’advocats i d’advocades de la nostra Corporació que, analitzant les lleis en matèria de protecció animal, van detectar que calia plantejar una modernització de la legislació i, alhora, sensibilitzar la societat en aquesta matèria”.

En el marc d’aquest acte, la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals  ha lliurat un premi al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, en reconeixement a la seva acreditada i extensa trajectòria en la recerca, reconeixement i protecció dels drets i benestar dels animals.

En el marc de la jornada commemorativa s’han realitzat tres taules rodones.

En la primera taula, els advocats Carlos Zayas i Carles Soliva han donat a conèixer els avenços en l’àmbit jurisprudencial i doctrinal. En la jurisdicció civil, Soliva, que és també vicepresident de la CPDA, ha destacat: que s’ha produït un augment de la litigiositat en relació als animals; el reconeixement de l’existència de danys morals si s’ocasiona un dany a un animal, que una persona posseeix, sense necessitat de prova; que l’Audiència provincial va admetre, a través d’un recurs de queixa, que els plets en relació als animals no es tramitin pel valor del mateix. I això ha comportat que sigui possible dur a terme un recurs d’apel·lació. També ha ressaltat que actualment s’estan admeten proves pericials etològiques. Finalment Soliva ha afirmat que la secció 12a va dictar una sentència (de fet, es tracta d’un vot particular) en què la discussió en un procediment civil sobre un animal domèstic s’hauria de solucionar a través del procés matrimonial. Aquest vot particular s’oposava a què s’hagués de dur a terme un nou plet ja que comportaria més temps, més diners… per decidir si l’animal es quedava amb una part o altre de la parella, per exemple.

En l’àmbit penal, Zayas, ha destacat que el codi penal de 2015  té tipificades més conductes com a maltractament, fet que ha comportat que hagi augmentat la litigiositat sobre aquest àmbit. Hi ha posat l’exemple que no es poden utilitzar animals amb fins d’explotació sexual. Aquests nous delictes penals han comportat fins i tot pena de presó.

La segona taula ha versat sobre els “avenços en l’àmbit de l’Administració i els ajuntaments” i ha comptat amb la participació del regidor del consell municipal, Jordi Martí Galbís; Manel López Béjar, director del departament de Salut Animal i Anatomia Forense de la facultat de veterinària de la UAB. Ha moderat l’acte Eva Diaz, advocada, jutgessa i vocal de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals.

En aquesta taula s’ha parlat del control de les poblacions d’animals per mètodes legals, ètics, eficaços i econòmics, ja que els mètodes que tradicionalment estaven utilitzant les administracions era matar massivament els animals. Aquesta actuació és contrària a la normativa i a més provoca una alteració de l´ecosistema i un increment de la població d’animals, a més d’uns costos econòmics alarmants.

En aquesta sentit s’ha recordat que la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals va denunciar aquesta situació, que es donava, entre altres llocs a la ciutat de Barcelona. El canvi de criteri per part del consistori barceloní va suposar una victòria i va ser possible gràcies a l’intens treball dels advocats/des membres de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

En la darrera taula, s’ha parlat dels avenços legislatius en l’àmbit autonòmic, estatal i europeu. Ha estat possible gràcies a la participació d’Enrique Alonso, conseller d’Estat permanent i amb la senadora Vanessa Angustia. L’advocada i vocal de la CPDA ha estat la moderadora d’aquesta taula. 

En el transcurs d’aquesta taula s’ha afirmat que és innegable l’atenció que el dret ofereix als animals, ja que s’ha convertit en una qüestió social i legal que suscita un intens debat entre juristes, filòsofs, científics o polítics. La defensa dels animals és un debat rellevant on es parla de justícia i des d’aquesta perspectiva, el desenvolupament normatiu introdueix millores pels animals que ha estat progressiu des de tots els nivells, autonòmic, estatal i europeu. Així, l’aprovació de legislació, ja sigui per regular el tracte dels animals o per abolir activitats on s’utilitzen aquests essers vius s’ha incrementat en les últimes dècades. Cal destacar, per exemple, el reconeixement en l’àmbit europeu dels animals com a “essers que senten” en el Tractat de la Unió Europea; les reformes del Codi penal estatal sobre delicte de maltractament als animals, la ratificació del Conveni del Consell d’Europa per a la protecció dels animals de companyia en l’àmbit estatal; i l’abolició de certs espectacles i activitats lúdiques amb animals en l’àmbit autonòmic. 

Per això, des de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona s’ha expressat que cal consolidar aquest debat social sobre la necessitat de defensar els animals, a través de més reformes legals que respectin les necessitats del benestar d’aquests essers vius i eradicar els abusos i les pràctiques cruels ver aquests.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *