Rusca: “la justícia gratuïta és un servei essencial en un estat democràtic i de dret”

Redacció.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) va commemorar ahir el “Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici”, que se celebra cada 12 de juliol amb un acte institucional en el transcurs del qual el degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol Rusca, va reivindicar la necessitat d’una reforma de la Llei de Justícia Gratuïta, atès que la Llei 1/96 d’assistència jurídica gratuïta, ja té 21 anys i la societat ha sofert una profunda evolució que ni aquesta llei ni les posteriors modificacions realitzades han recollit.

En aquest sentit, des de l’ICAB es considera que la reforma de la Llei hauria de contemplar el Torn d’Ofici com un servei essencial per a la Societat i que posi en valor als advocats i advocades que presten aquest servei; que contempli no únicament l’actuació de l’advocacia en el marc de la justícia gratuïta sinó també la de l’advocat de torn d’ofici que, en compliment del dret de defensa ha d’actuar en els supòsits en el que la seva designa de Torn d’ofici no és coincident amb un reconeixement de la justícia gratuïta del seu client; i que tingui en compte noves formes de manca de recursos econòmics adequats a l’actual realitat social dels ciutadans del nostre país.

El degà de l’ICAB va afirmar que “la justícia gratuïta és un servei essencial en un estat democràtic i de dret” i va afegir que “la defensa dels usuaris de justícia gratuïta és un compromís dels advocats i advocades en la consecució d’una societat més justa”.

A l’acte, a més del degà sortint de l’ICAB, Oriol Rusca, hi va assistir la degana electa, Maria Eugènia Gay, la secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Patrícia Gomà, la diputada responsable del Torn d’Ofici, Mercè Claramunt, el diputat de la Junta de Govern Josep Capdevila, així com el secretari electe, Jesús Sánchez, i la diputada electa Carmen Valenzuela.

Per la seva part, Claramunt va fer balanç de la situació del Torn d’Ofici durant el primer semestre de 2017. En aquest sentit va destacar que el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha realitzat més de 54.000 atencions en Torn d’Ofici, a la demarcació de l’ICAB, durant aquest període. D’aquestes, 28.644 corresponen a designes del Torn d’Ofici i 25.742 són sol·licituds d’assistència lletrada a persones detingudes en el primer semestre de 2017.

En quant a designes, la diputada responsable del Torn d’Ofici va explicar que el 41% de les mateixes pertanyen a problemàtiques de tipus civil (dret general, de família i procediments hipotecaris), el 34,9% de les designacions són d’àmbit penal, el 8,8% responen a temes laborals i de seguretat social i el 6,6% ho són per la defensa de les dones víctimes de violència masclista.

En relació als telefonemes, Claramunt va destacar que el 91% (23.437) de les persones en situació de detenció sol·liciten l’assistència d’un advocat/da del Torn d’Ofici, el 8% de les detencions ho són per delictes de violència de gènere, el 6,1% són per infraccions de la normativa d’estrangeria i el 4,2% de les persones detingudes són menors.

Claramunt també ha destacat que els ciutadans atesos per l’ICAB en la seva petició d’advocat valoren amb un 8,91 sobre 10 el tracte i atenció rebuda del lletrat/da designat, amb un 8,5 l’orientació rebuda del Servei d’Orientació jurídica amb un 8.63 el tracte rebut a les instal·lacions del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Actualment l’ICAB compta amb més de  amb més de 3.400 advocats i advocades adscrits al Torn d’Ofici. En relació a la motivació per prestar aquest servei, les enquestes de satisfacció realitzades per aquesta Corporació indiquen que  “la contribució al dret de defensa i a la tutela judicial efectiva (7,8)” i la “satisfacció de tenir contacte amb la realitat social (7,7)” són els principals motius per la seva adscripció al servei mentre que disposar d’una font d’ingressos alternativa és la última de les motivacions i es  valora amb un 5,4.

Per això, Claramunt va afirmar que “aquestes dades indiquen que els advocats del torn d’Ofici presten el servei per pura convicció i vocació de servei a la societat i a la ciutadania”.

En el marc d’aquest acte institucional també es va procedir a la lectura d’un manifest reivindicatiu en defensa de la tasca que realitzen els advocats i advocades del Torn d’Ofici. Entre altres qüestions es va reclamar “la necessitat de disposar d’un pacte d’Estat per la justícia en què el Torn d’Ofici i la Justícia gratuïta siguin tractats de forma rigorosa i realista”; es va exigir també “l’atenció i compromís dels poders públics per a la millora i dignificació de la Justícia Gratuïta i dels advocats que presten el servei”. L’advocacia rebutja “qualsevol proposta o iniciativa de privatització del servei de justícia gratuïta” i va denunciar “la situació d’inseguretat, marginació i exclusió de sectors de població necessitats de defensa i protecció, amb especial menció a les víctimes de violència de gènere, als immigrants i refugiats o les persones privades de llibertat”.

L’acte, celebrat a la Ciutat de la Justícia, també va servir per presentar el vídeo de la campanya “Ningú no ha fet més per mi”. Aquest vídeo dóna a conèixer el problema que va patir una ciutadana, Carmen Becerra, i com la intervenció del seu advocat d’Ofici va ser decisiva per trobar una solució efectiva al seu cas. Becerra va estar també present a l’acte per tal de donar a conèixer, amb el seu testimoni, el servei d’orientació jurídica i per animar a la ciutadania a reclamar els seus drets. Per això Becerra considera essencial que es conegui el Servei d’Orientació Jurídica Gratuïta (SOJ) i que es perdi la por a consultar l’advocacia. Aquesta vídeo forma part de la campanya iniciada per l’ICAB per posar en valor la feina realitzada pels advocats adscrits al Torn d’Ofici. L’actual Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia ha realitzat importants avenços en aquest àmbit des de juliol de 2013, entre els quals destaquen:

  • Trencar la tendència descendent dels mòduls 2013, amb increments lineals els anys 2015, 2016 i  2017 que, encara que lluny de la desitjable millora del mòduls suposen un avenç respecte de la situació anterior.
  • La creació del torn especialitzat per la defensa de procediments hipotecaris, per una millor defensa dels ciutadans afectats.
  • Col·laborar amb el departament d’Habitatge i l’Ajuntament de Barcelona per detectar situacions de risc d’exclusió residencial.
  • L’ICAB és l’únic Col·legi de l’Estat que disposa de torn  amb advocats especialitzats per la defensa dels menors estrangers no acompanyats.
  • L’especialització dels serveis d’orientació jurídica (SOJ), amb la posada en marxa del SOJ al CIE de la Zona Franca i els serveis especialitzats per orientar a la ciutadania en matèria de clàusules abusives en contractes de préstec hipotecari.
  • L’increment d’assistències a les dones víctimes de violència masclista en la interposició de les denúncies, petició unànime de l’advocacia en el I Congrés de Violència Masclista de l’ICAB.
  • En relació amb l’assistència al detingut, la modificació de l’art. 520 de la LL.E.Crim  ha suposat la comunicació immediata de  totes les situacions de detenció i la corresponent designa d’advocat. S’està treballant en relació a la discrepància amb les policies en quant a l’abast del dret a l’accés als materials de l’atestat previst a la Directiva 2012/13 UE, de 22.5.2012, relativa al dret a la informació en els processos penals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *