L’Advocacia barcelonina i catalana condemnen els fets del 20-S a Catalunya

Redacció.

Front els fets ocorreguts en els darrers dies a Catalunya, i especialment en el dia d’ahir, clarament pertorbadors de la pau social i els drets civils dels ciutadans de Catalunya, el Consell de l’Advocacia Catalana (“CICAC”ha condemnat fermament les entrades i escorcolls indiscriminats i arbitraris que s’estan produint en diferents indrets de Catalunya en edificis públics de la Generalitat, en entitats privades, en domicilis particulars i en despatxos d’advocats, i que a més vulneren de manera flagrant la Llei d’Enjudiciament Criminal (“LECrim“) en tot allò relatiu a les condicions en què s’han de fer les entrades i registres.

En aquest mateix sentit, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha recordat que les garanties establertes en la LECrim són de compliment imprescindible en qualsevol cas. En aquest sentit, dita llei preveu específicament que l’entrada i escorcoll en un edifici o lloc públic (com ho són aquells que estan destinats a qualsevol servei oficial de l’Administració de la Generalitat), a més de reunir les garanties formals exigibles per a qualsevol altra entrada o escorcoll, requereix que el Jutge hagi oficiat prèviament a l’Autoritat competent o al cap del que depengui en la localitat en què es trobi ubicat l’edifici, establint un termini per respondre l’ofici. Només després del compliment del termini establert es pot procedir a fer l’entrada i escorcoll.  

Així mateix, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha manifesta la necessitat que en aquest moment, com en qualsevol altre, es doni compliment escrupolosament per part de les autoritats judicials, fiscals i policials a les garanties que la Llei d’Enjudiciament Criminal té establertes per a les actuacions d’entrada, escorcoll, com també per a les detencions i la resta d’actuacions policials i judicials. També ha recordat que aquestes garanties són les que avalen l’Estat de Dret com a mecanisme de garantia dels drets de les persones.

A tot això, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona recorda que el proper dia 1 d’octubre garantirà el Servei d’Assistència al Detingut i del Torn d’ofici, com ho fa els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia, donant cobertura amb tots els mitjans al seu abast a aquest servei, per tal de garantir la tutela judicial efectiva.

Entrades i registres als despatxos d’advocats

Especialment, front les entrades i registres a despatxos d’advocats que van tenir lloc en el dia d’ahir, el CICAC ha condemnat aquestes actuacions donat que es tracten de “fets que violen el dret al secret professional dels advocats i afecten a la protecció de les dades personals de qualsevol ciutadà, a la vegada que no respecten l’establert a la normativa de l’Advocacia que exigeix que la diligència d’entrada i escorcoll es posi en coneixement de la degana o degà del corresponent Col·legi d’Advocats”.

En aquest mateix sentit, l’ICAB ha condemnat tots aquest escorcolls perquè vulneren de manera flagrant la Llei d’Enjudiciament Criminal en tot allò relatiu a les condicions en què s’han de fer els registres de despatxos professionals i viola el dret al secret professional dels advocats, en la mesura en què es practiquen indiscriminadament.

Finalment, l’ICAB ha manifesta que “els advocats han de tenir garantit l’exercici del dret de defensa, pilar fonamental de l’Estat social i democràtic de Dret“.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *