L’ICAVic s’oposa a l’aplicació del 155 en defensa de les legitimes institucions de Catalunya

Redacció.

Ahir, la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic (ICAVic), va debatre i tractar l’anunci d’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola per part del Govern Espanyol, acordant per unanimitat, a proposta de 51 advocades i advocats, pronunciar-se en el següent sentit:

“Que tenint en consideració que l’article 3.1 dels vigents Estatuts del Col·legi d’Advocats de Vic marca com una de les finalitats pròpies d’aquest Col·legi la defensa dels Drets Humans, que l’article 1 de l’Estatut de l’Advocacia estableix que els advocats fem un servei a la societat en interès públic, en ordre a l’efectivitat deis drets i llibertats fonamentals i la justícia, i que tots els tractats i normes de caràcter supranacional, com ara la Declaració Universal deis Drets Humans de l’ONU, i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, es troben per sobre de qualsevol normativa estatal, com ara l’espanyola”.

La casa dels advocats de Vic ha considerat, a més, que “la societat catalana és diversa, amb diferents sensibilitats polítiques, i que democràticament aquesta diversitat es troba representada al Parlament de Catalunya, configurat a partir de les eleccions de 27 de setembre de 2015, amb una participació molt elevada que atorga a aquest Parlament una gran legitimitat democràtica”. Així mateix, “d’acord amb els més elementals principis democràtics, així com amb el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, el President de la Generalitat, els membres del Govern de la Generalitat, així com totes les institucions de govern catalanes, es troben legitimats per ostentar el càrrec que ocupen, sorgit del Parlament de Catalunya i, per tant, de la voluntat popular”, ha expressat la corporació vigatana.

Oposició a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució

Arrel de l’actual situació política, l’ICAVic considera que “tot acte que pretengui, en nom de l’article 155 de la Constitució Espanyola, derogar, intervenir, menystenir o anul·lar aquestes institucions, no pot ser admès ni omès i que requereix la més ferma oposició, des de la nostra posició com a professionals del Dret, alhora que com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya”. A això, ha afegit que, “tampoc es pot admetre l’anunci d’intervenció, entre d’altres, de mitjans de comunicació públics, quelcom que s’excedeix igualment del propi article 155. La interpretació i desenvolupament que es pretén fer de l’article 155 de la Constitució Espanyola és excessiu, i suposa de facto l’aplicació d’un estat d’excepció, previst a l’article 116 de la Constitució Espanyola.

Seguidament, ha considerat que la intervenció directa de les legítimes institucions de Catalunya, en base a una coalició de partits polítics que no suposen cap majoria parlamentària a Catalunya, ans el contrari, “és atemptar directament contra el dret de vot de la ciutadania, deslegitimant a l’òrgan representatiu de la ciutadania, que és el Parlament de Catalunya”.

Atenent a tot lo anterior, l’ICAVic ha manifestat el seu suport al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i al Govern de la Generalitat. Així mateix, ha procedit a condemnar tot acte d’intervenció “contra el Govern de la Generalitat, així com tota limitació que es pretengui imposar al Parlament de Catalunya, òrgan que representa a tots els ciutadans catalans, i on s’executa el mandat democràtic que ha rebut de la ciutadania en unes eleccions democràtiques”.

En aquest sentit, la corporació d’advocats de Vic ha entès “contrari a tot principi democràtic qualsevol suspensió, control o limitació de la seva activitat per part del Govern de l’estat, intervenció que seria derivada del compliment per part del Govern de la Generalitat del mandat popular rebut dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *