El Tribunal Constitucional suspèn la vigència i aplicació de la Llei de comerç, serveis i fires de Catalunya

Redacció.

El Ple del Tribunal Constitucional va admetre a tràmit divendres, un recurs d’inconstitucionalitat promogut pel President del Govern d’Espanya contra la Llei de Catalunya 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

El Tribunal Constitucional ha acordat donar trasllat al Congrés dels Diputats i al Senat, així com al Parlament i a la Generalitat de Catalunya, que disposaran de quinze dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin convenients.

No obstant lo anterior, el Tribunal Constitucional ha deixat en suspens el termini de personament i formulació d’al·legacions per la Generalitat “amb la finalitat d’evitar un conflicte en la defensa dels interessos de l’Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya”. El citat termini quedarà suspès durant el temps en què, en virtut de les mesures aprovades el passat 27 d’octubre, el Consell de Ministres exerceixi les funcions i competències que corresponen al Govern de la Generalitat de Catalunya.

El Ple del Tribunal Constitucional ha acordat, també, la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats, decisió que és conseqüència automàtica de la invocació per part del Govern d’Espanya en el seu recurs de l’art. 161.2 de la Constitució. Aquest precepte estableix que  “el Govern podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les Comunitats Autònomes. La impugnació produirà la suspensió de la disposició o resolució recorreguda, però el Tribunal, si escau, haurà de ratificar-la o aixecar-la en un termini no superior a cinc mesos”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *