L’ICAB aprova per àmplia majoria els pressupostos del pròxim 2018

Redacció.

Amb el gairebé 80% de vot favorable s’ha aprovat el pressupost de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) per al 2018. La proposta suposa una reducció del 50% de les quotes per als col·legiats els dos primers anys i per als que porten de 43 a 45 anys, mantenint les exempcions per als majors de 45 anys de col·legiació.

En el marc de l’Assemblea General Ordinària, la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, ha presentat les línies fonamentals que guien la proposta de pressupostos per al pròxim any i ha detallat el Pla d’Acció de la Junta per al seu mandat, basat en diverses polítiques de gestió, amb l’objectiu principal d’enfortir l’advocacia. La degana també ha anunciat el compliment del compromís de renegociació de la Pòlissa de Responsabilitat Civil, havent aconseguit una reducció del 50% en el cost d’aquells que tenen la modalitat bàsica.

Per fer-ho possible, ha explicat les línies estratègiques d’actuació com la millora dels serveis col·legials amb mecanismes d’excel·lència i control de la utilitat i rendibilitat econòmica, la millora en la comunicació i en la conversió d’aquesta com a eina bidireccional amb els col·legiats, la creació de xarxes de relacions que permetin el creixement dels nostres col·legiats i la seva internacionalització, l’augment de la presència social i la consideració de l’ICAB com a referent del món professional en general i de l’advocacia en particular, i el reforç de l’equip humà del Col·legi amb equips multidisciplinaris i transversals, entre d’altres.

Per la seva banda, Josep Maria Balcells, tresorer de l’ICAB, ha presentat uns pressupostos per al 2018 amb una previsió de manteniment de les xifres de despeses i ingressos, “un pressupost de continuïtat en la contenció de la despesa que té la seva translació també en la reducció de quotes col·legials”.

En aquest sentit ha anunciat que les despeses de personal es quedaran per sota del 39% de la totalitat de la despesa pressupostària, les aportacions a les institucions, les col·laboracions professionals i les despeses institucionals i corporatives es mantenen també en imports similars als de 2017, i per sota en tots els casos a les xifres de 2016 .

Pel que fa a la previsió d’ingressos, Balcells ha detallat que s’ha aplicat una reducció de les quotes del 50% al col·legiats més juniors (primers 2 anys de col·legiació) i als més sèniors (els que ja porten de 43 a 45 anys col·legiats), la congelació de la resta de quotes i l’abaratiment del cost de la pòlissa de Responsabilitat Civil.

Durant l’Assemblea la degana també ha presentat les accions concretes que ja s’han començat a desenvolupar en aquests àmbits.

En defensa i representació dels companys davant l’Administració i la justícia

La Junta ha anunciat la renovació i ampliació de la Comissió de Normativa, la publicació de tots els materials de treball davant les iniciatives legislatives i l’impuls de les sessions formatives exprés.

Pel que fa a les condicions socio-laborals es promouran les activitats del Col·legi que permetin la conciliació, sobretot al migdia; les trobades amb representants de despatxos i treballadors per afavorir un conveni col·lectiu pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels advocats; i el Pla de formació en matèria de conciliació i flexibilitat, així com el disseny d’un pla d’igualtat per combatre la desigualtat salarial entre homes i dones.

Es millorarà la comunicació amb el reforç de les xarxes socials, amb un web interactiu adaptat a dispositius mòbils i amb la creació de mecanismes de participació directa. En aquesta mateixa línia, s’aposta per la transformació digital, amb la creació d’una Comissió digital on participaran els millors professionals, amb un cicle de conferències sobre les principals eines per a l’advocacia, l’ampliació de videoconferències amb les presons des de la Ciutat de la Justícia i un nou servei digital: l’actualització jurídica.

I, finalment, s’ha anunciat que hi haurà noves instal·lacions als Jutjats, la cerca d’aparcament per a advocats, la millora de les Sales de Togues i en l’accés als organismes no judicials.

En definitiva, es tracta d’un conjunt d’iniciatives i propostes per millorar les condicions de feina de tots els col·legiats i col·legiades, per servir-los i oferir-los l’assistència que necessitin.

Més i millor formació

L’enfortiment de l’advocacia, i el manteniment del seu prestigi, passa per tenir uns professionals formats, amb les eines i els coneixements més actuals, per poder ser capaços d’atendre millor les seves necessitats. Per això la Junta aposta per la celebració de Congressos d’actualització jurídica, la realització de càpsules formatives a l’abast de tots els col·legiats i col·legiades, la millora de l’accés telemàtic, la programació de plans de formació específics (amb atenció a les Delegacions i la participació de les seccions) i el suport del millor professorat, que serà seleccionat de manera pública i transparent.

Així mateix, s’ha elaborat un conjunt de normes, incloses en el Codi Ètic, amb què s’han definit els criteris objectius que han de regir el procediment de selecció i contractació del professorat, entre altres mesures.

Internacionalització

La Junta considera de vital importància impulsar, encara més, la internacionalització del Col·legi, en un món cada cop més global. Per fer-ho possible crea la Comissió de Relacions Internacionals i el Grup d’Advocats: promou les estades a l’estranger, tant per a despatxos d’advocats (Legal Links) com per a advocats individuals (Erasmus+), i impulsa una xarxa de contactes internacionals a l’abast de tots els col·legiats i col·legiades.

Altres àrees

La degana ha anunciat que en Justícia Gratuïta s’ha començat a treballar per la recuperació de l’IPC dels mòduls i en la creació de nous.

En l’acció deontològica es farà un pla específic en contra de les societats constituïdes fora de la Llei de Societats Professionals i contra l’intrusisme que fa competència deslleial.

En matèria d’honoraris, s’inicien els treballs de redacció de nous criteris als efectes de taxacions de costes.

I s’unificaran la gestió de la mediació i l’arbitratge per fer un gran centre que presti serveis de formació i fomenti l’ús d’aquestes tècniques de resolució.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *