El Govern espanyol estudia que advocats i procuradors puguin exercir conjuntament en societats professionals

Redacció.

El Consell de Ministres ha rebut un Informe del ministre de Justícia sobre l’Avantprojecte de Llei de reforma de les condicions d’accés i exercici de les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

Els principals objectius de l’Avantprojecte consisteixen en obrir la possibilitat de l’exercici conjunt de l’advocacia i de la procura en les societats professionals, habilitar un sistema d’accés únic a aquestes professions i aclarir el règim aranzelari dels procuradors.

El projecte normatiu respon a la necessitat d’acomodar la legislació espanyola a les previsions del dret comunitari i, singularment, al que es disposa en una Directiva comunitària del 12 de desembre de 2006, relativa a serveis al mercat interior, així com donar una resposta integral i coherent a les directrius que la Comissió Europea ha formulat respecte del model vigent.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport i portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

A més d’avançar cap a un nou sistema d’accés, la Llei eliminarà les limitacions que existeixen en l’actualitat en l’àmbit de les societats professionals i permetrà que advocats i procuradors puguin integrar-se en una mateixa entitat, preservant cadascun d’ells les seves competències, responsabilitats i obligacions.

La independència i imparcialitat en l’exercici de cada professió seguirà estant plenament garantida, en tot cas, pel manteniment de la incompatibilitat per a l’exercici simultani de l’advocacia i la procura.

La tramitació d’aquest projecte de reforma s’efectuarà mitjançant el procediment d’urgència amb la finalitat d’aconseguir amb agilitat l’adequació i plena coherència de la nostra normativa amb l’ordenament jurídic comunitari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *