Més de 10.500 parelles inscrites al Registre de parelles estables en un any

Redacció.

El Registre de parelles estables de Catalunya, que va entrar en funcionament el dia 3 d’abril de 2017, ha tingut molt bona acollida i, en el primer any de funcionament, ja s’hi han inscrit 10.657 parelles. Barcelona ha estat la demarcació amb més parelles inscrites, amb gairebé un 79 % del total.

Actualment hi ha 1.500 sol·licituds en procés de tramitació, la qual cosa significa que el nombre total d’inscripcions ascendirà en breu a 12.000. Cada mes, per tant, una mitjana de 1.000 parelles estables decideixen fer aquest pas.

La inscripció al Registre facilita el cobrament de la pensió de viduïtat

Un dels avantatges de la inscripció és que permet que la persona que enviuda pugui cobrar la pensió de viduïtat encara que no hagi estat casada amb el difunt. La regulació de la pensió de viduïtat està subjecte, en primer lloc, a uns barems econòmics que estableix la Llei espanyola de la Seguretat Social. A banda d’aquests requisits econòmics, la Llei estatal també estableix dues condicions addicionals. La primera és acreditar un mínim de cinc anys de convivència en parella estable i la segona és aportar o bé una certificació d’inscripció en un registre de parelles estables o bé una escriptura pública de constitució de la parella. Tant la inscripció com l’ escriptura s’hauran d’haver realitzat almenys dos anys abans de la defunció. 

Inscripció presencial o telemàtica

Totes aquelles parelles que hagin conviscut durant més de dos anys ininterromputs, o que hagin tingut un fill en comú durant la convivència, o que hagin formalitzat la relació davant de notari poden inscriure’s al Registre de parelles estables. Aquests són els tres supòsits que permeten la inscripció al Registre d’acord amb el llibre segon del Codi civil de Catalunya, i només cal que se’n compleixi un.

La inscripció és voluntària i gratuïta. Es pot fer de forma presencial o telemàtica. Per fer la inscripció presencialment els membres de la parella estable han de presentar una única sol·licitud d’inscripció (que es pot descarregar per Internet) acompanyada de la documentació que acredita l’existència de la parella, i presentar-la a la seu central del Departament de Justícia o a les delegacions territorials de Justícia a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb cita prèvia. Tots dos membres de la parella s’hi han de personar, atès que és un tràmit personal. La inscripció també es pot tramitar telemàticament sempre que es disposi de signatura electrònica reconeguda. En el cas de la inscripció telemàtica, cada membre de la parella estable ha de fer el tràmit per separat.

Les persones que vulguin sol·licitar més informació poden trucar al telèfon 933164123, escriure un correu electrònic a l’adreça parelles.justicia@gencat.cat o consultar la pàgina web específica.

Un Registre administratiu únic en suport informàtic

Abans que Justícia posés en marxa aquest Registre, els únics registres per a parelles que hi havia eren d’abast municipal i només un nombre reduït d’ajuntaments n’havien creats. Amb aquesta iniciativa, el Departament crea un Registre de parelles estables únic a Catalunya que garanteix a tots els ciutadans l’accés a la inscripció, amb independència del lloc de residència, i que concentra tota la informació sobre parelles estables.

L’objectiu és facilitar l’exercici dels drets que aquestes parelles tenen reconeguts i contribuir a garantir-los la protecció jurídica, econòmica i social de les diverses modalitats de família reconegudes legalment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *