L’Assemblea General Ordinària de l’ICAB aprova la gestió anual de la Junta de Govern

Redacció.

En el marc de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dijous 26 d’abril de 2018 a la Sala d’Actes de l’ICAB, s’ha aprovat amb gairebé el 72% dels vots a favor, la gestió anual de la Junta de Govern, la memòria del Col·legi, els estats financers i la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2017.

La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, ha iniciat la seva intervenció recordant que, tot i que el que s’aprovava avui era la gestió de la Junta durant tot l’exercici 2017, l’activitat total de l’any ha estat compartida amb l’equip del degà Oriol Rusca. 

Tot seguit la degana ha resumit una voluminosa memòria d’activitats, començant per una radiografia actual del Col·legi, format per més de 24.000 col·legiats i col·legiades, entre ells 8.000 no exercents, i la paritat pràcticament assolida.

Mª Eugènia Gay ha assenyalat que el que dóna raó de ser al Col·legi com a Corporació de Dret Públic és el que té a veure amb les Funcions Públiques i legals. En aquest sentit es desenvolupa una intensa activitat, amb el següent resultat: Només un 3% dels advocats han patit un expedient de queixa, demostrant un correcte exercici a través de Deontologia; la resolució de les sol·licituds del dret a justícia gratuïta detecta un 25% de peticions que han de ser rebutjades; la designació d’advocats per la defensa d’assumptes judicials i per l’assistència al detingut és de més de 100.000 designacions anuals.

En aquest punt ha alertat del risc econòmic que s’hauria d’assumir en cas de ser condemnats a pagar la sanció per part de la Comissió Nacional de la Competència de 620.000 €. Així i tot, la degana ha informat que la Junta impugnarà la resolució i continuarà treballant per la defensa dels companys i companyes i la garantia per als consumidors.

Aquesta situació ha donat peu a parlar de la transparència i ha explicat que s’ha consolidat un projecte que va iniciar l’anterior equip de govern, com és la publicació de la Base de dades de Resolucions Col·legials en matèria de deontologia o del torn d’ofici. Així mateix, s’ha aprovat un Codi ètic per garantir la correcta actuació de la direcció, treballadors, membres de comissions i seccions i col·laboradors de l’ICAB; alhora que s’ha posat en marxa la revisió i avaluació de l’organització per fer-la més eficient. 

Per acabar amb les funcions públiques, Mª Eugènia Gay ha afegit la necessitat de respondre eficaçment i ràpidament davant dels problemes que afectin la ciutadania i grans col·lectius, tal com ho va fer després de l’atemptat de les Rambles posant un servei d’Orientació Jurídica per a les víctimes i familiars. 

Responent a aquest objectiu es va crear la Comissió Independent per la mediació, el diàleg i la reconciliació, liderada per l’ICAB al costat d’altres Col·legis professionals, institucions, sindicats i universitats, i amb el suport de 150 entitats de prestigi a Catalunya i més de 500 persones a títol individual. Una Comissió que va néixer amb la finalitat de buscar les bases que condueixin a un diàleg serè i reflexiu que porti a gestionar el conflicte català, sense cap posicionament polític i mantenint la neutralitat.

Serveis per als Col·legiats. 

Per al Col·legi és fonamental la Formació continuada dels professionals en les darreres novetats amb qualitat i rapidesa i la innovació (especial menció a la formació com a delegats en protecció de dades). En aquest sentit la degana ha destacat les 22.000 inscripcions en més de 500 activitats que han sumat més de 4.000 hores de formació. La Biblioteca que ha atès unes 60.000 peticions. El SOOP que ha publicat més de 1.700 ofertes de feina a la Borsa. La Comissió d’estrangeria que ha donat resposta a més de 3.500 consultes. I finalment, s’han lliurat gairebé 100.000 togues en els diferents edificis judicials. 

Els col·legiats i col·legiades troben també suport a la formació i al desenvolupament de les seves especialitzacions, alhora que satisfan noves necessitats socials, amb la creació de noves Comissions, com la de Relacions Internacionals i la de Transformació digital, la Secció de Consum i el Grup de Treball en relació a la violència de gènere, que ja van ser presentats en roda de premsa donant compte dels 100 dies de govern.

La degana ha explicat que una altra de les grans fites de la Junta, l’abaratiment dels costos de la pòlissa de Responsabilitat Civil, s’ha aconseguit en gairebé un 50% per a la pòlissa bàsica i en un 4% per a la modalitat professional. L’objectiu, no obstant això, és millorar-ne les condicions i el preu. Al mateix temps, s’han rebaixat les quotes col·legials. 
 
El prestigi de l’ICAB queda palès, així mateix, amb la seva presència a altres entitats a través dels seus òrgans de govern: El Col·legi és seu de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, ostenta la presidència de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, forma part dels patronats de la Fundació Instituto Investigación Aplicada a la Abogacía, la Fundació Ferrer Eguizábal, la Fundació Sant Raimon de Penyafort, el Tribunal Arbitral de Barcelona i la Fundació Degà Ignasi de Gispert. Sobre aquesta darrera Fundació, Mª Eugènia Gay ha ressaltat una de les grans funcions de la Corporació, donar resposta i suport econòmic als advocats i advocades que pateixen dificultats per causes alienes. 

Balanç econòmic

Josep Maria Balcells, tresorer de l’ICAB, ha facilitat les dades relatives a la liquidació pressupostària. Balcells ha desglossat els ingressos i despeses del 2017, incidint en l’estabilitat i equilibri general i el petit increment de les despeses degut a la reducció de les quotes mensuals aprovada a l’Assemblea del passat desembre i, posterior al tancament, per la sanció de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

En relació a la despesa (el 91%) correspon a les partides següents: El cost del personal (37%), les despeses derivades del manteniment i funcionament de la seu col·legial i els seus serveis (17%), la pòlissa de Responsabilitat Civil (increment significatiu respecte l’any passat), l’aportació a institucions (7,7%), les col·laboracions professionals (5,2%), la dotació d’amortització de l’immobilitzat i la sanció de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, abans comentada. 

En relació als ingressos (90%) aquests provenen principalment de les  quotes col·legials (56%), i la resta corresponen a: la pòlissa de Responsabilitat Civil, la inscripció als cursos i jornades (ha passat d’1,69 MM€ a 1,42MM €, lleugerament inferior als exercicis anteriors producte d’una menor demanda d’aquests serveis), les subvencions de la Generalitat (Torn i SOJ), els patrocinadors i la venda de publicacions.

A continuació, el secretari de la Junta, Jesús Sánchez, ha donat pas al torn obert de preguntes entre els col·legiats assistents a l’Assemblea.

Després de les votacions, el defensor de la persona col·legiada, Joan Maria Xiol, ha presentat la memòria de la seva actuació tot destacant que han estat 2 les queixes presentades el 2017 no podent-se resoldre perquè no pertany al seu àmbit d’actuació i competència, per la qual cosa ha ressaltat la bona gestió de tot el personal del Col·legi. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *