Gay (ICAB): “Seguirem treballant per millorar la imatge de l’advocacia d’ofici davant la societat”

Redacció.

12 de juliol de 2018.

Amb ocasió del ‘Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici 2018’ que es commemora avui, 12 de juliol, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha volgut reivindicar i reconèixer la tasca que realitzen els advocats i advocades del Torn d’Ofici per garantir el dret a una tutela judicial efectiva i igualitària.

En una roda de premsa celebrada a la seu col·legial, la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, ha recordat la importància de la justícia gratuïta com un servei fonamental en un Estat democràtic i de Dret. Així mateix, ha remarcat que el Col·legi de Barcelona continuarà defensant fermament els interessos del col·lectiu: “Seguirem treballant per millorar la imatge de l’advocacia d’ofici davant la societat. També, per aconseguir un equilibri entre la necessitat d’un sistema de justícia gratuïta i una retribució digna dels professionals del Torn”.  

Per la seva banda, la diputada de la Junta de Govern de l’ICAB responsable del Torn d’Ofici, Carmen Valenzuela, ha fet balanç de la situació del Torn d’Ofici durant el primer semestre de l’any 2018.  “El Col·legi ha realitzat 55.191 atencions en matèria de Torn d’Ofici a la demarcació ICAB. D’aquestes, 28.521 corresponen a designes del Torn d’Ofici i 26.670 a telefonemes o sol·licituds d’assistència lletrada a persones detingudes de gener a juny”, ha comentat.  

Valenzuela també ha informat que de la totalitat d’expedients de Justícia Gratuïta tramitats durant el primer semestre de 2018, un 73,03% han estat dictaminats favorablement, un percentatge molt similar al de 2017.

Des del Torn de l’ICAB s’aposta per l’especialització del Servei d’Orientació Jurídica, amb la creació d’un nou SOJ específic de l’habitatge, que pretén donar resposta a la realitat social (desnonaments, hipoteques, clàusules sòl, segona oportunitat…).

Des de el 1 de juliol es presta  un servei en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’orientació i tramitació de justícia gratuïta per part del Col·legi i la formació a lletrats en matèria d’habitatge.

Aquest nou punt se suma al Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) que es presta en col·laboració amb la Diputació i d’Ofideute i que té com a objectiu oferir orientació jurídica aquells ciutadans que es troben immersos en situació de risc d’exclusió residencial (per hipoteques o per lloguers). El primer trimestre d’aquest 2018 s’han iniciat un total de 177 expedients, el que suposaria un total de 708 expedients en projecció anual, xifra que representa un augment del 10,79% en cas de continuar amb la mateixa línia.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, davant l’atemptat terrorista que es va produir al passat mes d’agost a Barcelona, va obrir de forma coordinada amb el Departament de Justícia i el CICAC un Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) especial per atendre les víctimes de l’atropellament així com als seus familiars. Es tracta d’un servei institucional imprescindible per oferir orientació jurídica com a funció social.

En la mateixa línia d’implicació amb la societat, la setmana passada, l’ICAB va estar present al Port de Barcelona durant l’arribada del vaixell d’Open Arms en què viatjaven 60 migrants. Es va considerar imprescindible per a l’ocasió designar a lletrats del Torn d’ofici d’estrangeria. En el supòsit que algun d’ells fos menor d’edat l’ICAB té un torn especialitzat en menors no acompanyats, iniciativa pionera que des de l’ICAB, donada l’especial atenció que necessiten els menors, s’ha considerat sempre bàsica, per atendre les seves problemàtiques relaciones amb estrangeria, així com també per vetllar perquè tinguin una bona guarda, és a dir lletrats amb coneixements de dret d’estrangeria, de dret de família i de dret administratiu.

Respecte a les enquestes de satisfacció, l’ICAB encarrega a una empresa externa la realització d’enquestes de manera aleatòria a lletrats (3.363 inscrits al Torn) amb relació i respecte el servei de Torn d’Ofici , i a usuaris respecte als seus advocats designats.

La Corporació, a través de diferents enquestes de satisfacció realitzades, ha constatat que els principals motius que porten el col·lectiu a prestar aquest servei a la societat són, principalment: la contribució al dret de defensa i a la tutela judicial efectiva (puntuació de 7,91 sobre 10),  la satisfacció de tenir contacte professional amb la realitat social (7,76 sobre 10) i  la satisfacció contínua de formació (7,50 sobre 10). 

La retribució, o el fet de disposar d’una font d’ingressos, és l’última de les motivacions i la menys valorada (5,89 sobre 10). “Aquestes notes constaten que els advocats i les advocades del Torn d’Ofici presten el servei per convicció i per una clara vocació de servei envers la ciutadania”, ha afirmat la degana Mª Eugènia Gay.

Durant el mateix període, i pel que fa a l’opinió del ciutadans envers el Servei d’Orientació Jurídica que presta l’ICAB, aquests valoren especialment: la facilitat per a la tramitació de Justícia Gratuïta (puntuació de 8,81 sobre 10) si compleixen els requisits; la rapidesa en la designació d’advocat d’ofici (8,75 sobre 10); l’atenció personal i el tracte rebut per part del lletrat/da designat d’ofici (8,74 sobre 10), i la informació facilitada (8,59 sobre 10).

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona lluitarà, com ha fet fins ara, per la defensa dels drets humans i del dret de defensa, ja que aquesta és la font inspiradora de l’ofici d’advocat i advocada.

Valenzuela ha aprofitat l’ocasió per anunciar que el Col·legi “lliurarà properament un diploma commemoratiu als advocats i advocades de l’ICAB que porten 25 anys ininterromputs d’exercici en la defensa d’ofici, i farà una especial menció als 4 companys que porten més de 50 anys en el Torn d’Ofici”.

3er Congrés de l’Advocacia de Barcelona

A més de la roda de premsa, i donada la transcendència que l’ICAB té respecte al Torn d’Ofici, aquesta tarda, i dins del 3r Congrés de l’Advocacia de Barcelona, es dedicaran dues sessions per tal d’estudiar i valorar l’actual situació de la Justícia Gratuïta.

La primera, a les 17h, a la seu col·legial, portarà per títol ‘Què hem de millorar en l’exercici de la Justícia Gratuïta. Problemes actuals’. En ella hi participaran, com a ponents, Antonio Morán , president de la Comissió de Justícia Gratuïta del CGAE i degà del Col·legi d’Advocats de Saragossa, Rosana Pérez Gurrea, advocada de La Rioja, i l’advocada Clara Pedrosa.

La segona, a les 18.30h, també a la seu de l’ICAB, abordarà ‘La imprescindible reforma de la Justícia Gratuïta’ i comptarà amb l’aportació del degà del Col·legi d’Advocats de Màlaga, Francisco Javier Lara.  

La diputada Carmen Valenzuela serà l’encarregada de moderar ambdues taules rodones.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *